TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hoàng Minh Hiến chủ trì Hội nghị kiểm điểm tiến độ rà soát sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Ngày đăng 15/09/2023 | 15:09  | Lượt xem: 238

Chiều 14/9, UBND huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ rà soát sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước; triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; hướng dẫn xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã.

Đồng chí Hoàng Minh Hiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Phó Chủ tịch UBND và công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Tính đến ngày 12/9/2023, trên địa bàn huyện có 18/32 xã, thị trấn đã chỉ đạo thực hiện xong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và có Quyết định công nhận lại hương ước, quy ước. Còn 94 thôn của 14 xã đang tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước, dự kiến công nhận xong trước ngày 30/9/2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả, tiến độ cùng những khó khăn, hạn chế trong công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước; đồng thời thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, quản lý, duy trì Trang thông tin điện tử xã…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Minh Hiến phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Minh Hiến đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61ngày 16/8/2023 của Chính phủ; thành phần gồm: Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn; Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố của các xã, thị trấn; thời gian tổ chức xong trước ngày 25/9/2023. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng hợp báo cáo tình hình rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo Nghị định 61của Chính phủ, thời gian xong trước ngày 25/9/2023; Tổng hợp toàn bộ hương ước, quy ước đã được phê duyệt; lựa chọn ngẫu nhiên mỗi xã, thị trấn 01 hương ước, quy ước để kiểm tra, đánh giá việc xây dựng hương ước, quy ước, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện. Phòng Tư pháp huyện chỉ đạo Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn phối hợp với Công chức Văn hóa - Xã hội trong việc thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp của dự thảo hương ước, quy ước trước khi trình Chủ tịch UBND xã, thị trấn phê duyệt. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Ban Công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố tham gia xây dựng hương ước, quy ước; tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện xây dựng hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư. Đồng thời đồng chí đề nghị UBND các xã, thị trấn:thực hiện việc công nhận, sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước theo Nghị định số 61 của Chính phủ và báo cáo tình hình thực hiện nội dung trên về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thời gian xong trước ngày 25/9/2023; Chỉ đạo thành lập, kiện toàn các Tổ soạn thảo hương ước, quy ước ở các thôn, tổ dân phố; Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước gắn với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2023 và xong trước ngày 20/12/2023.

 

Nguyễn Huế

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)