TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chương Mỹ: đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng huyện Chương Mỹ văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững
Ngày đăng 19/01/2023 | 20:47  | Lượt xem: 56

Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 2020 -2025, cũng là năm huyện Chương Mỹ dự kiến sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, tạo bước chuyển mới cho sự phát triển của Huyện. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với 03 nội dung trọng tâm.

 

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

 Bài phát động được đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng đọc tại Lễ đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba; tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Trong bài, đồng chí Bí thư nêu:

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong việc tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ quyết tâm đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới tiêu biểu, kinh tế phát triển, môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa đẹp. Trong năm mới 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2023. Đổi mới phương pháp, cách thức trong tổ chức các phong trào thi đua, đẩy mạnh thi đua theo chuyên đề. Phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện năm 2023, nhất là tập trung cao độ cho nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án “Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai“; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Đồng thời, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 135 năm ngày thành lập huyện Chương Mỹ (01/4/1888-01/4/2023); 85 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của Đảng bộ huyện Chương Mỹ (26/11/1938-26/11/2023).

Hai là, Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề; kết quả khen thưởng phải bám sát kết quả thi đua thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn với việc giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của đời sống xã hội; những việc làm tốt, sáng kiến hay mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, phục vụ thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp, đảm bảo công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất. Đồng thời, đẩy mạnh nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Ba là, Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua - Khen thưởng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với các kết quả thực hiện nhiệm vụ về thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp và các cụm, khối thi đua; thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị trong Cụm Thi đua số 11 Thành phố Hà Nội.

Chương Mỹ rộn ràng đón xuân mới 2023.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kêu gọi: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên, người lao động và nhân dân huyện Chương Mỹ phát huy kết quả mà Huyện đã đạt được trong thời gian qua, chúng ta đã cố gắng thì càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết thì càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm thì phải càng quyết tâm cao hơn nữa; phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo; tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của Huyện, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Tin tưởng sâu sắc rằng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức, chung lòng, thống nhất ý chí và hành động, chắc chắn năm 2023, huyện Chương Mỹ chúng ta sẽ có nhiều thành công mới, quyết tâm xây dựng huyện Chương Mỹ văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.

 

Minh Thân

(Trung tâm Văn hóa TT&TT Chương Mỹ)

 

Trung bình (0 Bình chọn)