TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Ban Chỉ đạo chương trình số 06-CTr/HU của Huyện ủy Chương Mỹ kiểm tra đối với Đảng ủy xã Hoàng Diệu
Ngày đăng 06/07/2024 | 15:57  | Lượt xem: 191

Sáng 6/7, Ban chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/HU của Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra đối với Đảng ủy xã Hoàng Diệu. Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn kiểm tra.

Tham gia cùng đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Anh Viên, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy; Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Ban Dân vận Huyện ủy; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Văn phòng HĐND&UBND huyện. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra, về phía địa phương có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, MTTQ; Trưởng một số tổ chức chính trị xã hội.

Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Hoàng Diệu

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đào Danh Dũng báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chương trình số 06 của Huyện ủy Chương Mỹ

Báo cáo kết quả triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/HUcủa Huyện ủy Chương Mỹ về “Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện Chương Mỹ trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giai đoạn 2020 - 2025” của Đảng ủy xã Hoàng Diệu đã khẳng định: Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng của xã Hoàng Diệu luôn được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến nay, Đảng bộ xã có 328 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Công tác xây dựng Đảng đã thường xuyên chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiên trì thực hiện các giải pháp chủ yếu đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chú trọng đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, đấu tranh xử lý theo đúng quy định của Đảng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và một số trường hợp “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc thực hiện chuyên đề năm 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện, đồng thời kiểm điểm cá nhân vào dịp cuối năm đều liên hệ với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, tổ chức và phát huy vai trò người đứng đầu, chú trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; phát huy truyền thống đoàn kết.

Trong công tác quán triệt, tuyên truyền Chương trình số 06-CTr/HU, ngày 18/3/2021 của Huyện ủy, ngay sau khi được tiếp thu và quán triệt Chương trình số 06-CTr/HU của Huyện ủy Chương Mỹ, Đảng ủy xã Hoàng Diệu đã tổ chức phổ biến quán triệt đến 100% cán bộ chủ chốt của xã. Đồng thời, yêu cầu chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội xã, các chi bộ, đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung chương trình, kế hoạch của Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn.

Cụ thể hóa Chương trình số 06-CTr/HU của Huyện ủy Chương Mỹ, Đảng ủy đã xây dựng Chương trình số 07-CTr/ĐU ngày 02/4/2021Kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng, năm 2023, xã có 10/12 chi bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả phân loại đảng viên năm 2023, tổng số 327 đảng viên, trong đó miễn sinh hoạt 64 đảng viên, chưa phải đánh giá là 5 đảng viên; có 33/268 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 221/268 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2023, Đảng ủy xã đã kết nạp 6/6 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

Đến năm 2023 xã đạt thu nhập bình quân đầu người 71,6 triệu đồng/người/năm. Nhiệm vụ về thu - chi ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao. Hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các công trình văn hóa... trên địa bàn xã ngày càng được hoàn thiện, kết nối. Xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Việc ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ được triển khai. Tính tới thời điểm điểm hiện nay Đảng uỷ đã chỉ đạo các Chi bộ ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ. 12/13 chi bộ đã thực hiện cài đặt ứng dụng và sử dụng (Chi bộ công an do đặc thù lên không cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên)

Đối với phần mềm “điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, trên cơ sở kế hoạch số 124-KH/HU và hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng phần mềm, tác nghiệp quản lý đảng viên của Huyện ủy Chương Mỹ. Đảng ủy đã tiến hành lắp đặt và bố trí máy tính, cài đặt phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên. Về kết quả triển khai Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 07/8/2023 về một số nội dung thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”. Thực hiện Kế hoạch số163-KH/HU, ngày 24/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số nội dung thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”. Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 93-KH/ĐU ngày 03/8/2023. Kết quả, Đảng bộ đã có 4/12 chi bộ trực thuộc đạt chi bộ Bốn tốt trong năm 2023.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở được quán triệt và triển khai nghiêm túc đầy đủ. Công tác dân vận tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các lĩnh vực công tác được triển khai đồng bộ, chủ động, sáng tạo….Ngoài ra, Đảng ủy xã Hoàng Diệu còn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng khác trong công tác xây dựng Đảng.

Một số các thành viên Đoàn kiểm tra chương trình 06 của Huyện ủy Chương Mỹ phát biểu trao đổi tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra cũng đã trao đổi, đề cập đến một số nội dung liên quan đến công tác dân vận; rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024; công tác tổ chức đảng, cán bộ đảng viên. Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên; Việc ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Công tác kiểm tra, giám sát; tiếp công dân, giải quyết đơn thư; việc thành lập chi bộ quân sự xã; việc đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, phân công của Đảng ủy cũng đã được các thành viên đề cập.

Đồng chí Lê Thị Chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Diệu tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra

 

Qua ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Thị Chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Diệu trân trọng cảm ơn những ý kiến trao đổi, góp ý thẳng thẳn, trách nhiệm của Đoàn kiểm tra. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo xã Hoàng Diệu, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nghiêm túc tiếp thu toàn bộ nội dung các ý kiến, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy xã Hoàng Diệu trong thời gian qua. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành phối hợp có hiệu quả của chính quyền đã xây dựng xã nhà ngày càng phát triển trên các lĩnh vực.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 06-CTr/HU của Huyện uỷ trong thời gian tiếp theo, Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy xã Hoàng Diệu tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, thật sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Quy định, Hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng sinh hoạt chuyên đề; tăng cường trách nhiệm, nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu của đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng quy trình sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo Quy định. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND xã, tiếp xúc cử tri; hoạt động của các ngành, đoàn thể…. Thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp.

 

Lê Hân – Đặng Sáng

 

Trung bình (0 Bình chọn)