TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Đảng bộ huyện Chương Mỹ vững bước dưới cờ Đảng
Ngày đăng 19/01/2023 | 20:06  | Lượt xem: 46

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chương Mỹ vui mừng đón chào xuân mới Quý Mão với nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, đặc biệt là với những thành tích trong xây dựng Nông thôn mới, Nhân dân và Cán bộ huyện Chương Mỹ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

 

Chương Mỹ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn lại năm 2022 – một năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Huyện Chương Mỹ thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả Đảng bộ huyện, sự sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND huyện và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, huyện Chương Mỹ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm khôi phục kinh tế huyện, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 11,9%; thu nhập bình quân đạt 68,5 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt so với cùng kỳ (đạt 117,5% dự toán năm và bằng 108,8% so với cùng kỳ). Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực chất, hiệu quả, huyện đã tổ chức thành công Lễ công bố và đón nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã (Lam Điền và Quảng Bị) đạt các tiêu chí, đủ điều kiện đề nghị Thành phố công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, công tác giáo dục đào tạo, y tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả. Huyện đã thực hiện tốt chủ đề của năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu Thành phố giao; 15 chỉ tiêu HĐND huyện giao; các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Trong đó, xác định công tác xây dựng đảng là then chốt, năm 2022, công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Thành phố và của Huyện ủy được triển khai chủ động, bài bản, khoa học; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tư tưởng có những cố gắng, góp phần tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Huyện Chương Mỹ đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương (khóa XIII); Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 156 hội nghị học tập (lớp học), đã có hơn 52.500 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện họp thường kỳ quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyến biến tiến bộ, đạt hiệu quả tích cực; việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đảm bảo chất lượng, đúng quy định, đúng tiến độ. Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên được chú trọng; số lượng đảng viên mới kết nạp đạt 101% so với kế hoạch đề ra. Công tác cán bộ được thực hiện có hiệu quả, chỉ đạo hoàn thành công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026; quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 đảm bảo chất lượng, dân chủ, khoa học, đúng quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ hơn.

Công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được tăng cường, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; các ngành khối nội chính của huyện đã phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm theo quy định của pháp luật. Công tác dân vận ngày càng được đổi mới, nhất là công tác dân vận chính quyền.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội được nâng lên. Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, hoạt động chất vấn tại nghị trường được chú trọng đổi mới, sôi nổi, đạt chất lượng, hiệu quả; hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND bảo đảm đúng Luật, đúng trọng tâm, trọng điểm và sát với thực tiễn, tập trung vào những vấn đề dân sinh bức xúc, những vấn đề trọng tâm của huyện. Năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tiếp tục được đổi mới và thực hiện đúng quy định của pháp luật, tổ chức bộ máy trong cơ quan nhà nước được củng cố, kiện toàn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở được nâng lên.

Chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh; việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện được thực hiện hiệu quả, góp phần tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.  

Ban thường vụ Huyện ủy khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Với những đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, năm 2022, toàn Đảng bộ huyện có 16,7% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 76,7% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6,6% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; 13,84% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 72,89% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị đa số đều được Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Chương Mỹ.

Bước sang năm 2023, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt tổ chức linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm của Thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Thắng đã có bài phát biểu kết luận quan trọng. Đồng chí Bí thư huyện ủy đã nhấn mạnh và yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai 9 chương trình công tác lớn của Huyện ủy, các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; khắc phục khó khăn, hạn chế; đoàn kết, thống nhất, phát huy mọi nguồn lực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045“. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở từng địa bàn, đơn vị, đảng bộ của mình. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực nghiêm Kết luận số 21-KL/TW và Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định khác của Trung ương, của Thành ủy. Trước hết, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động thi đua chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Nhâm Dần 2022 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tập trung chỉ đạo, lan tỏa tư tưởng, quan tâm vào việc ngay từ những ngày đầu năm 2023.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy, chi ủy, chi bộ, làm tốt công tác phát triển Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, trọng tâm là triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU, Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy; thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng tháng và công tác kiểm điểm hằng năm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tăng cường kiểm tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực nhằm ngăn ngừa, hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, đảng viên. Chú trọng giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đôn đốc việc thực hiện các Quyết định, kết luận có hiệu lực. Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo phương châm hướng về cơ sở.  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm Điều lệ Đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thường xuyên quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt, hướng mạnh về cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xuân Quý Mão 2023 đã cận kề, trong những ngày này, mỗi người dân huyện Chương Mỹ ai ai cũng hân hoan phấn khởi trước những kết quả mà cá nhân, gia đình cũng như tập thể cán bộ và nhân dân trong huyện đã đồng lòng, nhất trí thực hiện thắng lợi trong năm qua. Đất nước đã sang xuân, lòng người rộng mở trong niềm vui phơi phới; sức xuân đang căng tràn trên khắp những khu công nghiệp, trên những cánh đồng, làng quê, ngõ phố, báo hiệu Chương Mỹ chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong năm 2023./.

Hoàng Tình

(Trung tâm Văn hóa – TT&TT Chương Mỹ)

Trung bình (0 Bình chọn)