TIN KINH TẾ TIN KINH TẾ

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chương Mỹ - Đơn vị xuất sắc ba chi nhánh
Ngày đăng 17/01/2023 | 19:59  | Lượt xem: 24

Phát huy tinh thần “Chủ động – Đoàn kết – Sáng tạo”, năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chương Mỹ đã hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu thi đua, được Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội khen thưởng, công nhận “Đơn vị xuất sắc ba chi nhánh” – Đơn vị đạt thành tích cao trong thực hiện nghiệp vụ tín dụng được giao.

 

Tập thể lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chương Mỹ  vui đón công nhận “Đơn vị xuất sắc ba chi nhánh”.

Trong năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chương Mỹ đã hoàn thành tốt rất nhiều tiêu chí trong chương trình thi đua do Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội phát động như: Nợ quá hạn giảm mạnh, thông tin tuyên truyền, tập huấn, hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội, hoạt động tự kiểm tra, giám sát......Qua bình xét, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chương Mỹ đứng th 3 trong tổng số 28 phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội toàn Thành phố.

Để đạt được thành tích đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội Chương Mỹ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức triển khai thực hiện tốt nghiệp vụ tín dụng chính sách trên địa bàn; Làm tốt vai trò tham mưu để Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiện toàn 5 thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách của huyện; Tham mưu Ban đại diện duy trì tổ chức họp mỗi quý một lần theo quy định. Sau mỗi phiên họp có gửi Thông báo kết luận phiên họp đến từng thành viên và các xã, thị trấn để thực hiện; Tham mưu cho Ban đại diện huyện kiểm tra, giám sát công tác tín dụng chính sách tại 11 xã, 24 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra trực tiếp 53 hộ vay, đạt 100% kế hoạch đ ra. Các thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND các xã đã trực tiếp kiểm tra được 136 thôn, 145 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, 310 hộ vay. Riêng Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức kiểm tra tại 14 xã, 91 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, 455 hộ vay vốn. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như nghiêm túc rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo; Phối hợp thực hiện được tổng số 97 sản phẩm tuyên truyền, trong đó có 02 phóng sự với thời lượng từ 15 – 20 phút; Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện cho người dân tiếp cận đến vốn tín dụng ưu đãi, tuyên truyền công khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến vốn tín dụng chính sách tại bảng thông tin của Ngân hàng Chính sách xã hội đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Đồng thời bố trí địa điểm giao dịch cố định cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tại 32/32 xã, thị trấn, giúp bà con nhân dân thuận lợi đến giao dịch với Ngân hàng; Đặc biệt, Ngân hàng đã tham mưu Ban đại diện huyện tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn. Qua đó khẳng định được sự tăng trưởng lớn mạnh về nguồn vốn tín dụng chính sách của huyện, tiếp tục là “Bệ đỡ” vững chắc để giúp thêm nhiều hộ dân có điều kiện xây dựng kinh tế gia đình đi lên, góp phần xây dựng quê hương Chương Mỹ ngày một mạnh giàu.

Tính đến ngày 31/12/2022, huyện Chương Mỹ có tổng nguồn vốn tín dụng đạt 658,4 tỷ đồng, tăng 62,8 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó: Nguồn huy động đạt 132,3 tỷ đồng, tăng 14,8 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 12,6%; Nguồn vốn ngân sách huyện là 5,8 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 1.133 triệu đồng đạt 113% kế hoạch giao. Nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng mang lại hiệu quả tích cực: Doanh số cho vay đạt 254 tỷ đồng cho 6.298 lượt hộ vay. Doanh số thu nợ đạt 191 tỷ đồng. Tổng dư nợ 09 chương trình đạt 657,6 tỷ đồng với 14.918 hộ gia đình đang còn dư nợ, tăng 62 tỷ đồng so với 31/12/2021. Chất lượng tín dụng được củng cố. Nợ quá hạn giảm được 214 triệu đồng, hiện chỉ còn 10 triệu đồng. Lãi tồn 836 triệu đồng, giảm 158 triệu đồng so với đầu năm.

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội giúp được 14.913 hộ vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ 657,2 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ, tăng 62 tỷ đồng với 451 tổ TK&VV; Phối hợp cùng với các tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức 32 lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách với 1.241 học viên là Trưởng Ban giảm nghèo, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã, Trưởng thôn và thành viên Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, Ngân hàng còn phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức 04 lớp tập huấn cho các đối tượng ngoại ngành tham gia hoạt động quản lý, giám sát vốn tín dụng chính sách vào quý 4/2022. Tập huấn là hoạt động được Ngân hàng tổ chức thường niên nhưng đã có sự đổi mới về hình thức chuyển tải thông qua các bài tập tình huống giả định,  đã tạo không khí thi đua sôi nổi giúp các đại biểu vận dụng kiến thức được tập huấn vào thực tiễn được tốt hơn. Đồng thời cũng giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc của các đại biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ sở; Thông qua các chương trình cho vay vốn tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chương Mỹ đã giải ngân cho 6.298 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi. Các chương trình tín dụng chính sách thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đ an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Lan Oanh

Trung tâm Văn hóa, TT&TT Chương Mỹ

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)