TIN KINH TẾ TIN KINH TẾ

Huyện Chương Mỹ triển khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025
Ngày đăng 22/09/2023 | 10:13  | Lượt xem: 80

Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả không những giúp giảm chi phí tiền điện, tăng hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ môi trường, vì sự phát triển bền vững. Do vậy, UBND huyện Chương Mỹ hàng năm đều triển khai các giải pháp để thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo điện năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Hiện nay trên địa bàn huyện Chương Mỹ ngoài Công ty Điện lực Chương Mỹ còn có 09 đơn vị kinh doanh điện ngoài EVN đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Để thực hiện tốt công tác phát triển điện lực, UBND huyện Chương Mỹ đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển điện lực. Hàng năm, Ban chỉ đạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc lĩnh vực phát triển điện lực trên địa bàn huyện. Cùng với đó, Công ty Điện lực Chương Mỹ và các đơn vị kinh doanh điện trên địa bàn huyện đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết, đảm bảo điện phục vụ bơm nước gieo cấy cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai…

Cùng với đó, Công ty Điện lực Chương Mỹ và các doanh nghiệp kinh doanh điện ngoài EVN trên địa bàn huyện đã đầu tư xây dựng mới nhiều trạm biến áp; đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, thay mới đường dây trung áp, hạ áp để đảm bảo phục vụ điện cho nhân dân.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có nhu cầu năng lượng điện tăng nhanh nhất ở châu Á do sự phát triển kinh tế và dân số, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Các ngành sản xuất như điện tử, ô tô, chế tạo và lắp ráp các thiết bị công nghệ cao phát triển mạnh, đòi hỏi nhu cầu sử dụng điện năng tăng cao. Cùng với đó, cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra tại nhiều quốc gia đã làm tăng áp lực về cung và nhu cầu năng lượng điện trên thế giới. Những cuộc khủng hoảng này có ảnh hưởng đáng kể đến Việt Nam, một quốc gia đang phát triển với nhu cầu sử dụng năng lượng điện đang tăng nhanh. 

Để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thời gian qua UBND, Ban chỉ đạo phát triển điện lực huyện Chương Mỹ  đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Tập trung xử lý các vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, đảm bảo an toàn và cung ứng điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Công ty Điện lực Chương Mỹ thường xuyên nâng cấp, cải tạo đường dây phục vụ nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn huyện.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, UBND, Ban Chỉ đạo phát triển điện lực huyện Chương Mỹ đã triển khai cácnhiệm vụ cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển điện lực, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng và tin cậy, đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

UBND huyện đã ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện. Qua đó nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 11/8/2023 của UBND thành phố về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, huyện Chương Mỹ phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn, bao gồm: khu vực sản xuất nông nghiệp; khu vực sản xuất công nghiệp; khu vực thương nghiệp; quản lý và tiêu dùng; hoạt động khác. Giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện năm 2025 đạt từ 3,54% trở xuống. Thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia. Phấn đấu đến năm 2030 có 10% các tòa nhà công sở và 10% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Để thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023 – 2025, UBND huyện đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện trên địa bàn huyện phối hợp với Công ty Điện lực xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị. Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm; thường xuyên rà soát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định hiện hành về tiết kiệm điện. Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới các phương tiện, thiết bị.

Huyện cũng triển khai các giải pháp để thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông. Trong đó, yêu cầu các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023-2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên. Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện. Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tích hợp năng lượng mới, năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Việc sử dụng đèn điện LED khi thay thế hoặc lắp đặt mới trong hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn cần đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

Tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời, kết hợp với pin lưu trữ.

Đối với các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ: Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn v cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với Công ty Điện lực thc hin các quy định v Quản lý nhu cầu điện. Nghiên cứu áp dụng chuyển đổi công nghệ, thiết bị, máy móc phương tiện, vật liệu, nguyên, nhiên liệu theo hướng tiết kiệm điện; phát động các phong trào v sáng kiến, ci tiến kỹ thuật v tiết kiệm điện tại cơ sở. Các cơ s dịch vụ, thương mại, nhà hàng, khách sạn là cơ s sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử đụng năng lượng tiết kiệm và hiu quả và các văn bản hướng dẫn...

Đối với  các doanh nghiệp sản xuất cần xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: Sử dụng đúng công sut và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công sut tiêu thụ điện lớn vào giờ cao đim, hạn chế ti đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tích hợp sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo sẵn có vào hệ thống năng lượng nội bộ của đơn vị; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu sut cao; sử dụng hệ thng dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm. Cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm; phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn. Triển khai áp dụng chuyển đổi công nghệ, thiết bị, máy móc, phương tiện, vật liệu, nguyên, nhiên liệu theo hướng tiết kiệm điện. Phát động các phong trào v sáng kiến, ci tiến kỹ thuật về tiết kiệm điện tại cơ sở. Chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xut khi xảy ra thiếu điện; phối hợp với Công ty Điện lực thực hiện các quy định v Quản lý nhu cầu điện...

Kim Thoa

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)