TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Thường trực HĐND huyện giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND Thị trấn Chúc Sơn
Ngày đăng 15/09/2023 | 14:55  | Lượt xem: 112

Sáng 15/9, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ đã tiếp tục giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND Thị trấn Chúc Sơn từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/8/2023. Ông Nguyễn Đình Sỹ, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giám sát.

Tham gia Đoàn có các thành viên trong Đoàn giám sát; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Phòng nội vụ; các đại biểu HĐND huyện đắc cử tại khu vực. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ; cán bộ, công chức có liên quan.

Thị trấn Chúc Sơn là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế văn hóa của huyện Chương Mỹ. Trong những năm qua, Thường trực HĐND Thị trấn luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; luôn có tinh thần chủ động tích cực trong quá trình hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn thị trấn.

Toàn cảnh buổi giám sát trực tiếp tại Thị trấn Chúc Sơn

Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ chủ trì, duy trì buổi giám sát.

Hiện nay, HĐND Thị trấn Chúc Sơn có tổng số 27 đại biểu, số lượng đại biểu đảm bảo theo quy định. Cơ cấu đại biểu HĐND có chuyển biến, theo hướng tăng số lượng đại biểu HĐND so với nhiệm kỳ trước. Các đại biểu cơ bản có trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai thực hiện nghiêm túc theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của quốc hội và HĐND. Đối với hoạt động kỳ họp luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của HĐND Thị trấn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND Thị trấn khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công 8 kỳ họp. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được chú trọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các kỳ họp diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm; thu hút đông đảo đại biểu và cử tri quan tâm, theo dõi. Ngoài ra, Thường trực HĐND Thị trấn Chúc Sơn còn tổ chức được 2 phiên giải trình, nội dung giải trình về xem xét trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và phiên giải trình việc tiếp công dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn thị trấn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thị trấn đã tổ chức cuộc giám sát về tình hình cấp đổi, cấp lại, gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn từ sau dồn điền đổi thửa; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND Thị trấn Chúc Sơn. Sau các cuộc giám sát, Đoàn đã có báo cáo kết quả giám sát, trong đó đánh giá kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và kịp thời đưa ra những kiến nghị, đề nghị đối với các đơn vị chịu sự giám sát để tổ chức thực hiện đảm bảo quy định.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo  của công dân được Thị trấn Chúc Sơn thực hiện đảm bảo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND đã phối hợp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị trấn tổ chức 42 cuộc tiếp xúc trước kỳ họp tại 07 đơn vị bầu cử. Đã có tổng số 229 ý kiến và 2.056 lượt cử tri tham dự; tỷ lệ các ý kiến cử tri đã được xem xét giải quyết là 81,2 %.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND tổng hợp báo cáo trình kỳ họp HĐND, chuyển UBND thị trấn xem xét giải quyết. Chương trình tiếp xúc cử tri được thông báo công khai trên đài truyền thanh thị trấn và tại Tổ dân phố để cử tri tham dự. Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thị trấn được thực hiện đúng quy định của Luật. Các Ban HĐND thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp được thực hiện đúng quy trình, quy định.

Qua nghiên cứu báo cáo và các tài liệu có liên quan, các thành viên trong Đoàn giám sát đã có những ý kiến trao đổi về nội dung hoạt động của thường trực HĐND thị trấn; hoạt động kỳ họp HĐND; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn đối với hoạt động của thường trực HĐND, hoạt động tổ chức phiên giải trình, hình thức tiếp xúc cử tri…cũng đã được Đoàn giám sát quan tâm, trao đổi.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND Thị trấn Chúc Sơn đã trả lời, làm rõ một số nội dung liên quan.

Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, trao đổi của Đoàn giám sát, các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND Thị trấn Chúc Sơn đã trả lời, làm rõ một số nội dung liên quan.

Kết luận tại buổi giám sát trực tiếp, Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của địa phương khi tiến hành xây dựng báo cáo và gửi báo cáo phục vụ Đoàn giám sát nghiên cứu theo đúng thời gian quy định. Phó chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn mạnh Thị trấn Chúc Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện, chính vì vậy có rất nhiều thuận lợi để phát triển trên các lĩnh vực. Thị trấn Chúc Sơn đã được quy hoạch là khu sinh thái và  đô thi văn minh. Phát huy những lợi thế đó, để phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực cần tiếp tục sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND. Thường trực HĐND; các Ban và đại biểu HĐND thị trấn cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Phó chủ tịch HĐND huyện cũng đánh giá cao các văn bản, tài liệu minh chứng của Thường trực HĐND Thị trấn Chúc Sơn được ban hành đầy đủ, chi tiết và bài bản. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được Thường trực HĐND Thị trấn điều hành linh hoạt, nghiêm túc, diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân được thường trực HĐND quan tâm, chú trọng. Tại buổi giám sát, Phó chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị Thường trực HĐND thị trấn tiếp tục bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thị trấn. Hoạt động giám sát cần tiếp tục được quan tâm, mục đích của việc giám sát nhằm để các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát đánh giá những kết quả đạt được, nhìn nhận lại những hạn chế, tồn tại để tiếp thu và có những giải pháp khắc phục, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của Thị trấn, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện.

 

Lê Hân

Trung bình (0 Bình chọn)