TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Thường trực HĐND huyện giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND xã Quảng Bị
Ngày đăng 20/09/2023 | 16:06  | Lượt xem: 161

Sáng 20/9, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ tiếp tục có buổi giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND xã Quảng Bị từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/8/2023. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Sỹ - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng Đoàn cùng các ông, bà là thành viên Đoàn giám sát.

Tham gia cùng Đoàn có các ông, bà là đại biểu HĐND huyện đắc cử tại khu vực; lãnh đạo một số phòng, ban chức năng có liên quan. Tiếp và làm việc với Đoàn có lãnh đạo Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các Ban của HĐND xã; cán bộ, công chức xã có liên quan.

Toàn cảnh buổi giám sát của Thường trực HĐND huyện tại xã Quảng Bị

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, xã Quảng Bị đã tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Hàng năm, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách ước đạt cao, văn hóa được chú trọng phát triển, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã lợi, nâng cao đời sống của người dân, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định giữ vững; xã Quảng Bị đã được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

Xã Quảng Bị hiện có 26 đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi được bầu, các đại biểu HĐND xã đều được tập huấn, bồi dưỡng những vấn đề cơ bản của Luật tổ chức chính quyền địa phương, quy chế hoạt động của HĐND, những kỹ năng và phương pháp công tác của người đại biểu dân cử do HĐND huyện tổ chức.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã tổ chức 7 kỳ họp, trong đó có 6 kỳ họp thường lệ, 1 kỳ họp chuyên đề. Chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những nội dung đại biểu HĐND, cử tri quan tâm. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, HĐND xã tổ chức 1 phiên họp có hoạt động chất vấn với 3 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND xã, tập trung nhiều nhóm vấn đề, lĩnh vực được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm. Thường trực HĐND xã tổ chức 2 phiên họp có hoạt động giải trình, nội dung giải trình tập trung chủ yếu làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan đến các nội dung trọng tâm, khó khăn, phức tạp trên các lĩnh vực. Hoạt động giám sát của HĐND, các Ban của HĐND xã đã thực hiện tốt. Thường trực HĐND xã đã tiến hành giám sát trên các lĩnh vực, các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nội dung giám sát được dổi mới, tập trung vào những vấn đề trọng tâm được cử tri và nhân dân quan tâm. Thường trực HĐND xã đã thành lập 2 đoàn giám sát, tổ chức giám sát 2 cuộc giám sát chuyên đề, đã ban hành 2 thông báo kết luận giám sát.

Các Ban của HĐND xã đã thành lập 6 đoàn giám sát, tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề. Các cuộc giám sát được thực hiện bài bản, đúng quy định; phương thức giám sát đổi mới linh hoạt, đảm bảo chất lượng hiệu quả.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, qua 7 kỳ họp, trong đó có 6 kỳ họp thường lệ, thường trực HĐND xã đã phối hợp với thường trực ủy ban MTTQ xã tổ chức 6 hội nghị tiếp xúc cử tri, tỷ lệ đại biểu HĐND xã tham gia tiếp xúc cử tri đạt 100% với 65 kiến nghị. Đến nay đã giải quyết cơ bản đảm bảo các nội dung kiến nghị. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện theo luật định.Công tác phối hợp tiếp xúc cử tri và tiếp công dân của thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, ủy ban MTTQ và các tổ đại biểu HĐND xã được triển khai thực hiện.

Qua nghiên cứu báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi một số nội dung có liên quan về tổ chức và hoạt động của thường trực HĐND xã đến ngày 31/8/2023. Trong đó có một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức kỳ họp Qua nghiên cứu báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi một số nội dung có liên quan về tổ chức và hoạt động của thường trực HĐND xã đến ngày 31/8/2023. Trong đó có một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND; hoạt động tiếp xúc cử tri; hoạt động phối hợp công tác với UBND, Uỷ ban MTTQ...Các hoạt động khác như việc cung cấp thông tin và thực hiện các chế độ của các đại biểu, các hoạt dộng bồi dưỡn kỹ năng của đại biểu HĐND cũng được các thành viên Đoàn giám sát quan tâm.

Thường trực HĐND xã Quảng Bị tiếp thu và trả lời, giải đáp một số nội dung liên quan Đoàn giám sát quan tâm.

Với các nội dung Đoàn giám sát quan tâm, lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND xã Quảng Bị đã nghiêm túc tiếp thu và trả lời, giải đáp một số nội dung có liên quan. Đồng thời cung cấp một số hồ sơ, tài liệu minh chứng liên quan.

Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Thường trực HĐND xã Quảng Bị. Ông Phó chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn mạnh xã Quảng Bị là một trong những địa phương đông dân cư, có điều kiện phát triển kinh tế nhất định, nhất là lĩnh vực thương mại dịch vụ. Xã Quảng Bị đã được UBND Thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022. Từ đầu nhiệm kỳ, với sự quan tâm của Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, xã Quảng Bị đã giải tỏa thành công chợ cóc, chợ tạm tại tuyến đường 419 đoạn qua địa phận của xã. Công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ  đã được thực hiện tốt. Thường trực HĐND xã đã cơ bản thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của luật.

Công tác chuẩn bị kỳ họp đảm bảo đúng luật định. Hoạt động giám sát, xã đã tổ chức các cuộc giám sát. Hoạt động chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri được triển khai thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị tiếp thu toàn bộ các nội dung Đoàn giám sát trao đổi; tăng cường công tác Tiếp xúc cử tri để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; tránh tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Đối với một số kiến nghị Phó chủ tịch HĐND huyện cũng đã tiếp thu và trả lời đối với nội dung một số kiến nghị của Thường trực HĐND xã Quảng Bị.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu báo cáo và các tài liệu liên quan và lập báo cáo trình thường trực HĐND huyện xem xét, kết luận. Trong thời hạn 7 ngày từ khi nhận được báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị để xem xét báo cáo của Đoàn giám sát và ban hành thông báo kết luận giám sát. Kết luận của thường trực HĐND huyện được gửi tới Thường trực HĐND xã Quảng Bị và các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện.

Lê Hân

 

Trung bình (0 Bình chọn)