TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Kỳ họp thứ Mười một – Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 16/05/2023 | 23:00  | Lượt xem: 151

Sáng 16/5, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ long trọng khai mạc Kỳ họp thứ Mười một – Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kỳ họp có Ông Trịnh Tiến Tường, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Đình Hoa, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các ông, bà trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Thủ trưởng các ngành Tài chính kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và môi trường, Văn hóa và thông tin, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện; các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu về dự kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Tiến Tường khai mạc kỳ họp

Khai mạc kỳ họp, Ông Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Tiến Tường nhấn mạnh: Trên cơ sở, yêu cầu thực tiễn trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, đặc biệt việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025, nhiều dự án phải thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bổ sung như về quy mô, tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện để đảm bảo tiếp nhận kịp thời sự quan tâm, hỗ trợ vốn từ Thành phố cũng như các quận, huyện; đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của địa phương và đảm bảo tính thống nhất với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, qua đó tạo đà cho huyện bứt phá thành công. Với mục đích đó, trên tinh thần luôn đồng hành, sát cánh cùng tập thể lãnh đạo UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công. Với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện năm 2023 và cả nhiệm kỳ, ông Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện phát huy dân chủ, trí tuệ, truyền thống đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, công tâm khách quan, xem xét một cách thấu đáo, nghiêm túc, thể hiện vai trò, trách nhiệm để HĐND huyện tiếp tục có những quyết định quan trọng, thiết thực, tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của huyện nhà, xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân trong huyện, góp phần phấn đấu thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Đình Sỹ, Uỷ viên BTVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện duy trì kỳ họp

Ông Phó chủ tịch UBND huyện Trịnh Duy Oai đã trình các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND huyện Trịnh Duy Oai đã trình các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đó là: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (đợt 12); Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 của các dự án sử dụng ngân sách huyện; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt cập nhật, điều chỉnh, điều hòa Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, điều hòa Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đồng thời, UBND huyện báo cáo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 các dự án sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND Thành phố.

Bà Trần Thị Đông, Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra đối với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Sau khi UBND huyện trình các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện cũng đã báo cáo kết quả thẩm tra đối với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Báo cáo nêu trên.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết, nhất trí thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện

Sau thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận cho ý kiến, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất cao với các Tờ trình, báo cáo của UBND huyện và biểu quyết, thống nhất thông qua 05 Nghị quyết. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; HĐND huyện đã xem xét, biểu quyết nhất trí thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 18 dự án.

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (đợt 12) gồm 03 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục với tổng mức đầu tư là 195.302.583.000 đồng.

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 của các dự án từ nguồn ngân sách cấp huyện và ngân sách huyện hỗ trợ cấp xã. HĐND huyện biểu quyết thống nhất cho phép kéo dài chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 của một số dự án sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện và ngân sách huyện hỗ trợ cấp xã, cụ thể ngân sách cấp huyện với tổng số 31 dự án. Số vốn đề nghị chuyển nguồn, kéo dài sang năm 2023 là 37.929.420.700 đồng. Ngân sách huyện hỗ trợ cấp xã (đối với các xã phấn đấu về đích NTM nâng cao và kiểu mẫu năm 2022). Nguồn kết dư ngân sách là 3 dự án, vốn kéo dài 1.913.131.150 đồng.

 Nghị quyết phê duyệt cập nhật, điều chỉnh, điều hòa Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: HĐND huyện đã xem xét, thống nhất quyết nghị với tổng mức vốn điều chỉnh tăng là 1.331.111 triệu đồng; tổng mức vốn điều chỉnh giảm là 545.354 triệu đồng (cập nhật dự án mới 33 dự án; điều chỉnh tăng 126 dự án; điều chỉnh giảm 33 dự án).

Nghị quyết về việc điều chỉnh, điều hòa Kế hoạch đầu tư công năm 2023, Tổng Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 (sau điều chỉnh) là 1.012.642 triệu đồng, bố trí cho 173 dự án, trong đó có 09 dự án sử dụng 02 nguồn vốn; 01 gói hỗ trợ các xã, thị trấn đấu giá được đất; 01 gói vốn uỷ thác Ngân hàng chính sách xã hội và 01 gói hỗ trợ 03 xã có tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2022; 1 gói hỗ trợ các xã, thị trấn đấu giá được đất ở năm 2023.

HĐND huyện cũng đã xem xét và cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 đối với 41 dự án sử dụng nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND Thành phố Hà Nội.

Bế mạc kỳ họp, ông Chủ tịch HĐND huyện khẳng định đây là những nội dung cập nhật kịp thời việc điều chỉnh vốn, thời gian thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả, tính khả thi trong triển khai thực hiện và đáp ứng được yêu cầu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Các Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà; là căn cứ, cơ sở pháp lý để huyện sử dụng các nguồn lực đầu tư bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện, đồng thời tạo nguồn lực nội sinh nhằm bứt phá, phát triển huyện một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô. Sau kỳ họp này, HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện các dự án đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ. HĐND huyện cũng đề nghị ủy ban MTTQ huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua.

 

Lê Hân – Đặng Sáng

 

Trung bình (0 Bình chọn)