TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Hội nghị liên tịch thống nhất tổ chức Kỳ họp chuyên đề - Kỳ họp thứ 18
Ngày đăng 01/04/2024 | 15:23  | Lượt xem: 208

Sáng 01/4, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất tổ chức Kỳ họp chuyên đề - Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Chương Mỹ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có ông Trịnh Tiến Tường, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Anh Đức, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Đình Sỹ, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; ông Vũ Xuân Hùng, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo một số phòng, ban của huyện có liên quan.

 

Ông Trịnh Tiến Tường, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Ông Nguyễn Đình Sỹ, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện thông qua dự kiến nội dung, chương trình

 

Kỳ họp chuyên đề - Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX sẽ tập trung Xem xét Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025 huyện Chương Mỹ; Xem xét Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, giai đoạn 2021-2025; Xem xét Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc việc đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024. Thời gian tổ chức kỳ họp ngày 09/4/2024.

 

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Về công tác chuẩn bị, UBND huyện có trách nhiệm chuẩn bị Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, công tác đầu tư công gửi về các Ban HĐND huyện, thời gian chậm nhất 15h00’ ngày 03/4/2024 để phục vụ công tác thẩm tra. Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách, thời gian xong trước 16h00’ ngày 05/4/2024. Văn phòng HĐND và UBND huyện sao gửi tài liệu tới đại biểu HĐND huyện trước 16h00’ ngày 06/4/2024 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ họp theo quy định.

 

Lê Hân

Trung bình (0 Bình chọn)