TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ Mười ba
Ngày đăng 20/09/2023 | 16:13  | Lượt xem: 185

Chiều 20/9, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ Mười ba – Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ Mười ba

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Sỹ, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Đình Hoa, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các ông bà Trưởng, Phó Ban pháp chế, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện; thủ trưởng các ngành Tài chính kế hoạch; Phòng quản lý đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện.

Ông Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ thông qua dự thảo nội dung, thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề đầu tư công

Thường trực HĐND huyện đã thông qua dự thảo nội dung, thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề đầu tư công - Kỳ họp thứ 13 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp chuyên đề đầu tư công – Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện sẽ xem xét Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, giai đoạn 2021 – 2025; Xem xét Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (đợt 14); Xem xét Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp, thời gian vào 14h ngày 28/9/2023; địa điểm tại hội trường HĐND&UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Hoa phát biểu ý kiến tại hội nghị

Thường trực HĐND huyện giao UBND huyện có trách nhiệm chuẩn bị Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công tác đầu tư công gửi về Ban kinh tế xã hội HĐND huyện, thời gian chậm nhất ngày 22/9/2023 để phục vụ công tác thẩm tra. Ban kinh tế xã hội HĐND huyện tổ chức thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết xong trước 16h ngày 25/9/2023. Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ họp và gửi tài liệu tới đại biểu HĐND huyện theo đúng quy định.

Lê Hân

 

Trung bình (0 Bình chọn)