TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Giám sát việc thi hành pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Đồng Phú
Ngày đăng 09/03/2023 | 19:42  | Lượt xem: 123

Sáng 9/3, Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện Chương Mỹ đã tiến hành tổ chức hội nghị giám sát việc thi hành pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023 tại xã Đồng Phú. Về dự buổi giám sát có ông Nguyễn Đình Sỹ, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Thế Hùy, ủy viên Thường trực, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện.

Cùng tham gia buổi giám sát có các đồng chí là thành viên trong Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện; Tổ trưởng một số Tổ đại biểu HĐND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban chức năng có liên quan của huyện.

Toàn cảnh buổi giám sát tại UBND xã Đồng Phú

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của UBND xã, kết quả tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023 của UBND xã Đồng Phú nêu rõ: Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy xã Đồng Phú đã ban hành Nghị quyết số 106 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn xã. Ngoài ra, năm 2023, Đảng ủy xã còn ban hành Nghị quyết số 136 lãnh đạo công tác cải cách hành chính; thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đơn kiến nghị, đề nghị phản ánh của công dân trên địa bàn xã năm 2023.

Về công tác tiếp dân, UBND xã Đồng Phú đã bố trí phòng tiếp dân để tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của công dân. Năm 2022, Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã đã trực tiếp tiếp dân với tổng số 99 ngày, tiếp 4 lượt công dân và nhận 4 đơn; Bộ phận tiếp công dân thường trực 153 ngày, tiếp 12 lượt công dân, nhận 12 đơn. Trong 2 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND trực tiếp dân 8 ngày; Bộ phận tiếp công dân thường trực là 35 ngày, tiếp 2 lượt công dân, nhận 2 đơn. Trong năm 2022 và hai tháng đầu năm 2023 UBND xã không có vụ việc đông người đến khiếu nại, tố cáo.

Về kết quả tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân tổng số đơn đã tiếp nhận từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 28/2/2023 là 18 đơn với 18 vụ việc theo thẩm quyền. Các đơn chủ yếu về tranh chấp đất đai; đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; đơn đề nghị giải quyết về môi trường; giải quyết chế độ chính sách và một số đơn đề nghị khác.

UBND xã Đồng Phú cũng đã tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đã có hiệu lực pháp luật. Tính từ ngày 01/1/2022 đến 28/2/2023 tổng số có 2 kết luận. Trong đó có kết quả thực hiện kết luận số 144 của UBND huyện nội dung kiểm điểm cá nhân liên quan đến sai phạm và kết luận số 04 của Thanh tra huyện Chương Mỹ về việc thẩm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lại Văn Liêm thôn Hạ Dục xã Đồng Phú.

Các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện có ý kiến trao đổi đề nghị xã làm rõ

Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện trao đổi làm rõ hơn những nội dung liên quan.

Sau khi nghiên cứu báo cáo của UBND xã Đồng Phú, tại buổi giám sát, các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện đã có những ý kiến, trao đổi đề nghị và được UBND xã Đồng Phú tiếp thu, trả lời. Nội dung được trao đổi như nội dung về quy trình, phân loại, thời gian giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; việc tổng hợp số liệu trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nội dung thực hiện các kết luận của UBND huyện, Thanh tra huyện Chương Mỹ; Lịch tiếp công dân, niêm yết công khai lịch tiếp công dân; số buổi tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã. Xã cũng cần làm rõ việc thực hiện các Kết luận, trong đó là kết luận số 144 của UBND huyện nội dung kiểm điểm cá nhân liên quan đến sai phạm; kết luận số 04 của Thanh tra huyện về việc thẩm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lại Văn Liêm thôn Hạ Dục…

Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ phát biểu chỉ đạo buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động giám sát, những vấn đề được đề cập, trao đổi tại buổi giám sát giúp xã nhìn nhận, rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn nữa các nội dung liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, qua đó nhằm không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Các kết luận của UBND huyện, Thanh tra huyện Chương Mỹ đều được UBND xã cơ bản thực hiện. Đối với các nội dung các đại biểu trao đổi tại buổi giám sát, xã Đồng Phú cần nghiêm túc tiếp thu và tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành chức năng của huyện để triển khai thực hiện đạt kết quả.

Ông Lê Thế Hùy, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Kết luận tại buổi giám sát, ông Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện Lê Thế Hùy đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND xã Đồng Phú trong việc chuẩn bị các báo cáo, văn bản, hồ sơ để phục vụ giám sát. UBND xã cũng đã tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của nhân dân, có thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân. UBND xã đã phối hợp với các ngành chức năng có liên quan để giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Ông Lê Thế Hùy, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện cũng đánh giá với những kết quả đạt được, năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, xã Đồng Phú không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Đồng Phú vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế đã được các đại biểu đề cập. Chính vì vậy, ông cũng đề nghị UBND xã Đồng Phú nghiêm túc tiếp thu và khắc phục, từ đó làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân góp phần đản bảo tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

          Lê Hân

Trung bình (0 Bình chọn)