TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Ban kinh tế xã hội HĐND huyện giám sát trực tiếp tại xã Phú Nam An
Ngày đăng 08/09/2023 | 14:21  | Lượt xem: 305

Chiều 7/9, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đã có buổi giám sát trực tiếp tình hình thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại xã Phú Nam An.

Dự buổi giám sát có ông Nguyễn Đình Sỹ, y viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; bà Trần Thị Đông, y viên thường trực, Trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện làm trưởng Đoàn; các thành viên trong Đoàn giám sát. Tham dự cùng Đoàn giám sát có lãnh đạo một số phòng, ban chức năng có liên quan của huyện.

Toàn cảnh buổi giám sát tại xã Phú Nam An

 

Trưởng ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Trần Thị Đông duy trì, điều hành buổi giám sát

 

Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của xã Phú Nam An đã nêu rõ: Việc giao chỉ tiêu kế hoạch và kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm 2023, kinh tế của xã có nhiều chuyển biến tích cực, ước tổng giá trị sản xuất 7 tháng đầu năm 2023 đạt 160,4 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản ước thực hiện 7 tháng đầu năm đạt 55,7 tỷ đồng; ước thu từ thương mại và ngành dịch vụ đạt 87,2 tỷ đồng, ngành nông nghiệp chăn nuôi ước thực hiện 17,5 tỷ đồng.

Tổng thu 7 tháng đầu năm 2023 là hơn 4,7 tỷ đồng, tổng chi ngân sách là hơn 4 tỷ đồng, đạt 60,2% so với dự toán giao. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường được quan tâm siết chặt, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai. Các nhiệm vụ về y tế, dân số, phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện đồng bộ đảm bảo. Công tác văn hóa xã hội trên địa bàn xã ngày càng phát triển. Các chính sách về an ninh xã hội được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,22%, tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 72,55%.

Trong công tác xây dựng nông thông mới (NTM), nông thôn mới nâng cao, xã Phú Nam An đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014, giai đoạn 2011-2015. Thực hiện chương trình số 07 của Huyện ủy về “Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu các ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giai đoạn 2021-2025”, Đảng ủy xã đã ban hành chương trình 06 về “ Đẩy mạnh hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”. Hiện trên địa bàn xã có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, qua rà soát tự đánh giá, hiện xã có 7/19 tiêu chí đạt, đạt 36,8%.

Nội dung tình hình thực hiện dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2023 tại xã được đảm bảo đúng luật. Về tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, UBND đã ban hành kế hoạch về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. UBND xã đã tiếp tục thực hiện rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đang thực hiện trong các lĩnh vực như quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; công trình phúc lợi công cộng và tài sản công khác. Xây dựng và phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công. Thực hiện dân chủ công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản, trong kiểm tra giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị, sử dụng tài sản đúng mục đích và đạt hiệu quả cao…

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến, trao đổi tại buổi giám sát

 

Qua nghiên cứu báo cáo, tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn đã có những ý kiến, trao đổi một số nội dung về phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, quản lý chuyển đổi các mô hình trang trại; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng NTM nâng cao, xây dựng sản phẩm OCOP. Đoàn giám sát cũng quan tâm đến công tác văn hóa xã hội, cải cách hành chính; công tác thu, chi ngân sách năm 2022 và thu chi, phân bổ ngân sách 7 tháng đầu năm 2023. Nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cũng đã được các thành viên Đoàn giám sát quan tâm.

Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ ghi nhận một số kết quả xã Phú Nam An đạt được trong 7 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên một số nội dung Đoàn giám sát quan tâm, trao đổi về tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội tại xã, phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí xã cần thể hiện đầy đủ nội dung, số liệu cụ thể để minh chứng. Đồng chí cũng nhấn mạnh xã cần tiếp tục tập trung đến các chỉ tiêu pháp lệnh của huyện giao. Cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở tiếp tục tập trung xây dựng NTM nâng cao. Đồng chí cũng yêu cầu các ngành chức năng của huyện khi giao chỉ tiêu đối với xã cần dựa trên thực tế của địa phương. Các ý kiến, kiến nghị phải phù hợp, xác đáng và cụ thể để các ngành chuyên môn của huyện có giải pháp quan tâm giúp đỡ, phối hợp.

Các đồng chí lãnh đạo xã Phú Nam An trao đổi, trả lời những nội dung liên quan

Qua nghe các ý kiến, trao đổi của Đoàn giám sát, lãnh đạo một số phòng, ban chức năng của huyện và lãnh đạo xã Phú Nam An đã trả lời, trao đổi một số nội dung Đoàn quan tâm. Qua buổi giám sát đã giúp xã Phú Nam An nhìn nhận lại những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế để có hướng giải pháp khắc phục.

Kết thúc buổi giám sát, Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND huyện Trần Thị Đông nhấn mạnh, buổi giám sát mang tính chất trao đổi. Nội dung ý kiến của Đoàn giám sát giúp xã nhìn nhận được các nội dung liên quan, qua đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu báo cáo để ban hành kết luận giám sát.

 

 

                                                                                                                     Lê Hân

Trung bình (0 Bình chọn)