TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

MTTQ các cấp huyện Chương Mỹ - Phát huy "cầu nối" giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân
Ngày đăng 18/01/2023 | 16:34  | Lượt xem: 21

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Chương Mỹ đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, khẳng định vai trò và phát huy "cầu nối" giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhìn lại năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã tích cực xây dựng, triển khai tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động. Tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam, quỹ phòng chống dịch Covid – 19”; tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cuộc thi viết về “Gương Người tốt, việc tốt. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền, các ngành đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện, xã với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trên 1,6 tỷ đồng.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ kịp thời các hộ có hoàn cảnh khó khăn những ngôi nhà mang tên Đại đoàn kết trên địa bàn huyện

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ tặng quà tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

 

Trao tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ tặng quà và xây dựng 20 ngôi nhà đại đoàn kết tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền 1.450.000.000 đồng từ nguồn xã hội hóa nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ; trao tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo tại huyện Nậm Nhùn với tổng số tiền 30 triệu đồng. Về quỹ phòng chống dịch Covid-19, huyện đã trích số tiền 230 triệu đồng hỗ trợ cho 380 người là lực lượng tham gia phòng chống dịch và các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với HĐND huyện tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri

Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với HĐND huyện tổ chức tốt 4 cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, 4 cuộc tiếp xúc cử tri với Tổ đại biểu HĐND Thành phố, tổ chức các kỳ họp HĐND huyện thường kỳ và chuyên đề. Tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước và sau các kỳ họp. Phối hợp với UBND huyện xây dựng, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch về tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, 100% thôn, tổ dân phố tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân.

 

Cùng với công tác đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, MTTQ các cấp huyện đã tổ chức 48 hội nghị phản biện xã hội, cấp huyện tổ chức 3 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp. Cấp xã tổ chức 34 hội nghị đối thoại. Công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022 đã phát huy được vai trò của các tổ chức thành viên, gắn với việc nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giám sát. Công tác hòa giải ở cơ sở được triển khai thực hiện với phương châm ở đâu có mâu thuẫn, thắc mắc giải quyết ngay ở đó, không để tình trạng nhân dân gửi đơn thư vượt cấp. Công tác củng cố tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp được tăng cường, đổi mới. Tích cực vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Với những hoạt động có trách nhiệm, thiết thực, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Chương Mỹ đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng và xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

 

Lê Hân

Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện

Trung bình (0 Bình chọn)