TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Chương Mỹ hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 -2029
Ngày đăng 02/04/2024 | 16:08  | Lượt xem: 53

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn huyện Chương Mỹ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua sôi nổi trong đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhằm tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ngay sau quá trình chuẩn bị hết sức tích cực, chủ động và trách nhiệm cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đơn vị điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thủy Xuân Tiên được tổ chức ngày 12 và 13/01/2024.

Xã Thủy Xuân Tiên tổ chức thành công đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 -2029

Bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và huyện Chương Mỹ về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã báo cáo Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với UBND, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương để xây dựng kế hoạch, Đề án, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029. Qua báo cáo và tổng hợp tình hình, kết quả Đại hội của các xã, thị trấn cho thấy: Công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2024-2029; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Đại hội MTTQ xã, đại hội MTTQ huyện; góp ý sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiến hành bài bản, công phu trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên và bám sát tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương. Qua đó đã nêu bật được kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xây dựng chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 -2029 để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, đóng góp vào việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, của huyện Chương Mỹ trong nhiệm kỳ tới. Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam (Khóa IX) được triển khai, tiếp thu, tổng hợp từ các Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư, các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân địa phương.

Công tác tuyên truyền được triển khai đầy đủ, đồng bộ, tạo không khí vui tươi sôi nổi

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 được MTTQ triển khai đầy đủ, đồng bộ thông qua nhiều hình thức như qua hội nghị các Ban công tác Mặt trận khu dân cư; báo cáo tại các hội nghị của xã; qua hệ thống truyền thanh; qua trang Facebook, Fanpage, Zalo nhóm,… công tác tuyên truyền trực quan được thực hiện đồng loạt tại các khu dân cư, tổ dân phố, trên các trục đường chính, đặc biệt xung quanh địa điểm tổ chức Đại hội,…bằng hệ thống các khẩu hiệu tuyên truyền, băng zôn, pano, cờ, phướn, bảng ảnh tạo không khí vui tươi, tưng bừng phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hướng về Đại hội. Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp còn được gắn với việc đăng ký thực hiện các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có tính thực tế tại địa phương để chào mừng và được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể địa phương ghi nhận, biểu dương khen thưởng. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng được diễn ra trong suốt quá trình Đại hội của các xã, thị trấn.

Một số hình ảnh đại hội đại biểu MTTQ  xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2024 -2029

Công tác hiệp thương dân chủ, cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiến hành đảm bảo đúng quy trình, nội dung trong văn bản hướng dẫn của cấp trên và Đề án nhân sự đại hội MTTQ Việt Nam xã, thị trấn; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng. Công tác tổ chức, điều hành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn được triển khai đúng, đủ nội dung, chương trình đại hội. Công tác tuyên truyền trực quan tại địa điểm tổ chức Đại hội được đầu tư công phu, phản ánh được không khí, tinh thần của Đại hội. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đều hoàn thành đầy đủ các nội dung đề ra. Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội với số lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý, đảm bảo yêu cầu, điều hành và thực hiện tốt các nội dung chương trình Đại hội. Các báo cáo tham luận của đại biểu tại Đại hội đã phản ánh đúng thực tế hoạt động của MTTQ, các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân đóng góp vào kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ, đề xuất các kiến nghị, giải pháp cho hoạt động của MTTQ xã, thị trấn trong nhiệm kỳ mới.

Tại đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, thị trấn, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận đã được khen thưởng

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2024-2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Trong thời gian tiếp theo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ tiếp tục khẩn trương hoàn tất các nội dung để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Lê Hân

Trung bình (0 Bình chọn)