TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức các hội nghị về thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn huyện
Ngày đăng 01/04/2024 | 11:29  | Lượt xem: 139

Sáng 01/4, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức các hội nghị về thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn huyện. Sau Hội nghị thường trực Huyện ủy, Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy, Hội nghị lần thứ mười sáu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chương Mỹ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí  Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trịnh Tiến Tường – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Anh Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chủ trì hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc sắp xếp ĐVHC, trong thời gian qua thực hiện các quy trình, các nhiệm vụ về việc sắp xếp ĐVHC đã được huyện triển khai quyết liệt, cụ thể. Đặc biệt, từ ngày 29/3 đến ngày 31/3/2024, 4 xã thuộc diện sắp xếp ĐVHC của huyện gồm: Đồng Phú, Hồng Phong, Hòa Chính, Phú Nam An đã đồng loạt ra quân lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính và đã đạt được kết quả rất tích cực. Tại hội nghị Ban chấp hành sẽ được nghe báo cáo về kết quả việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyện trong thời gian qua và các đồng chí trong ban chấp hành thảo luận, cho ý kiến để ban hành Nghị quyết Vềchủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã,  giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện thông qua tờ trình.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phong – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện đã trình tờ trình số 91/TTr-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND huyện về việc đề nghị tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của huyện Chương Mỹ. Theo đó, thực hiện chủ trương về sắp xếp ĐVHC, UBND huyện Chương Mỹ đã xây dựng đề án và triển khai công tác lấy ý kiến của tri đối với đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn các xã: Đồng Phú, Hồng Phong, Hòa Chính, Phú Nam Nam. Từ 7h00’ ngày 29/3 đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri và đến 17h00’ ngày 31/3/2024 đã kết thúc việc lấy ý kiến cử tri.  Kết quả xã Đồng Phú có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, có 99,52% cử tri đồng ý việc hợp nhất xã Đồng Phú và Hồng Phong; xã Hồng Phong có 99,94% cử tri tham gia bỏ phiếu, có 99,43% cử tri đồng ý việc hợp nhất xã Đồng Phú và Hồng Phong; xã Hồng Phong có 99,26%, xã Đồng Phú có 99,52% cử tri đồng ý  về tên gọi ĐVHC khi sắp xếp là xã Hồng Phú.

Xã Phú Nam An có 99,73% cử tri tham gia bỏ phiếu, có 97,66% cử tri đồng ý việc hợp nhất xã Phú Nam An và Hòa Chính; Hòa Chính có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, có 100% cử tri đồng ý việc hợp nhất xã Phú Nam An và Hòa Chính. Xã Xã Phú Nam An có 97,22% và xã Hòa Chính có 100% cử tri đồng ý về tên gọi ĐVHC  khi sắp xếp là xã Hòa Phú.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hoàng Minh Hiến phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, trên cơ sở xem xét Tờ trình của UBND huyện về đề nghị tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Chương Mỹ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nhất trí chủ trương hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đồng Phú và xã Hồng Phong thành đơn vị hành chính mới, lấy tên là xã Hồng Phú. Hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa Chính và xã Phú Nam An thành đơn vị hành chính mới, lấy tên là xã Hòa Phú.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện giao UBND huyện hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị theo luật định; đồng thời,các hoàn thiện quy trình, thủ tục trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định và đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét theo luật định./.

Đồng chí Trịnh Tiến Tường – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông qua Nghị quyết.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện biểu quyết thông qua nghị quyết.

 

 

Hoàng Tình

Trung bình (0 Bình chọn)