TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn
Ngày đăng 29/09/2023 | 16:13  | Lượt xem: 190

Sáng 29/9, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trịnh Tiến Tường – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Hoa – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng nghiệp vụ các ban Đảng Thành ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị xã hội huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Chi cục trưởng chi cục Thuế  Thanh Oai – Chương Mỹ.

Toàn cảnh hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh những nội dung quan trọng của Hội nghị và đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đóng góp, đề xuất những giải pháp khả thi và sát, đúng tình hình thực tiễn của huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thực hiện công tác cán bộ, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Kết quả, đồng chí Phùng Thị Thủy – Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra nhà nước huyện và đồng chí Nguyễn Văn Nhất –  Chuyên viên cơ quan UBKT Huyện ủy đã được bầu là Ủy viên UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Trịnh Tiến Tường trình bày báo cáo.

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 do đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Trịnh Tiến Tường trình bày tại hội nghị đã nhấn mạnh: Trong 9 tháng đầu năm các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện là 27.247 tỷ đồng, đạt 78,5% kế hoạch năm và tăng 11,1% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp: 56,1% - 28,1% - 15,8% . Toàn huyện có 2.173 doanh nghiệp, hợp tác xã  (tăng 172 doanh nghiệp so với năm 2022) và trên 17 nghìn cơ sở sản xuất cá thể đang hoạt động. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước thực hiện 9 tháng đầu năm là 14.960 tỷ đồng, đạt 76,9% so với kế hoạch năm và tăng 10,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất Ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 7.920 tỷ đồng, đạt 77,9% so kế hoạch năm, tăng 14,9% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản ước thực hiện 4.367 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm, tăng 5,8% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 66,24% dự toán năm.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, huyện Chương Mỹ đã thực hiện kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với 13 xã; nông thôn mới kiểu mẫu đối với 5 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023-2025. Chỉ đạo các xã đăng ký xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023 tập trung huy động nguồn lực, hoàn thiện hồ sơ kiểm chứng theo quy định. Chương trình mỗi xã một sản phẩm  được thực hiện hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn huyện có 18 xã thị trấn có sản phẩm OCOP với 145 sản phẩm của 28 chủ thể được phân hạng cấp sao từ 3 sao trở lên.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án “Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai”, Huyện Chương Mỹ đã bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thành phố Hà Nội để thi công khoảng 3km đoạn qua Khu công nghiệp Phú Nghĩa. Cùng đó, công tác đo đạc lập bản đồ phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư đã hoàn thành ở 9/9 xã, thị trấn. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, thẩm định 43/71 tờ bản đồ. UBND huyện đã phê duyệt bản đồ phục vụ GPMB trên địa bàn 6 xã, thị trấn được 33/71 tờ; ban hành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm GPMB đối với 186 hộ thuộc địa bàn xã Phú Nghĩa. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 4/5 khu tái định cư (04 khu đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành, còn lại 01 khu đang triển khai).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, công tác giáo dục lý luận chính trị được thực hiện theo kế hoạch; 9 tháng đầu năm đã tổ chức được 94/96 lớp với 11.923 học viên, đạt 97,9%. Rà soát, đánh giá chất lượng TCCSĐ, đưa các tổ chức đảng có mặt còn hạn chế vào danh sách cần quan tâm củng cố năm 2023. Huyện đã thành lập 02/01 tổ chức đảng, kết nạp 6/5 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tổ chức tặng, truy tặng huy hiệu Đảng tới 551 đồng chí…

Một số đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đã có 13 ý kiến của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các ngành, các xã, thị trấn. Các ý kiến đều nhất trí cao với các dự thảo văn bản, đồng thời phân tích, bổ sung làm rõ, tham gia nhiều vấn đề cụ thể. Trong đó ý kiến của các đồng chí tập trung vào một số nội dung như: công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là kết quả thi vào lớp 10 THPT, công tác thu chi đầu năm học; việc sửa đổi bổ sung hương ước quy ước làng văn hóa; việc thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo; công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhất là dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai; Việc triển khai thực hiện mô hình Chi bộ 4 tốt...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Hoa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Hoa đã yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần rà soát các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm để chỉ đạo thực hiện. Trong đó quan tâm tới công tác GPMB để thực hiện các dự án. Phấn đấu cuối năm đạt 95% giải ngân vốn đầu tư công; Tập trung thực hiện công tác GPMB thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai; quan tâm công tác chuyển đổi cây trồng; Bảo vệ môi trường; Đấu giá quyền sử dụng đất; Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Cùng đó cần quan tâm công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong công tác cải cách hành chính cần thực hiện cả 6 nội dung, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 06, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng đã đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế; đoàn kết, thống nhất, phát huy mọi nguồn lực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để hoàn thành 14 chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án của Huyện ủy, nhất là các kế hoạch thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Thành ủy về phát triển kinh tế, quản lý đô thị, tài nguyên… Điều hành tốt ngân sách nhà nước và quản lý tài sản công, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách vượt kế hoạch; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2023

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm học 2023-2024. Đồng chí lưu ý các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, đây là điều kiện cần để huyện phát triển bền vững. Tiếp tục quan tâm công tác CCHC, công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, chú trọng công tác PCCC.

Đồng chí cũng nhấn mạnh và yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 09 chương trình công tác của Huyện ủy. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị; Thông báo kết luận số 1287 của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc tại huyện Chương Mỹ. Đổi mới nội dung, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện nghiêm Kết luận số 21, Kết luận 01 của Bộ Chính trị và các quy định khác của Trung ương, Thành ủy. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; hoàn thành việc củng cố cơ sở đảng có mặt còn hạn chế, yếu kém.

Cấp ủy Đảng, chính quyền cần đặc biệt quan tâm công tác đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm. Củng cố, xây dựng chính quyền vững mạnh, tập trung vào việc siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan Nhà nước, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực và cả hệ thống chính trị huyện sẽ tập trung cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chương trình, đề án, kế hoạch đã đề ra và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hoàng Tình – Đặng Sáng

 

Trung bình (0 Bình chọn)