TIN HOẠT ĐỘNG XÃ, THỊ TRẤN TIN HOẠT ĐỘNG XÃ, THỊ TRẤN

Chương Mỹ: 4 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tại Hội nghị làm việc với huyện Chương Mỹ
Ngày đăng 12/04/2024 | 19:07  | Lượt xem: 117

Ngày 26/02/2024, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội chủ trì khảo sát tình hình, công tác chỉ đạo việc trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của một số di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng và đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Huyện uỷ Chương Mỹ, các sở, ngành và các đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện.

 

Toàn cảnh buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tại huyện Chương Mỹ.

Trong Thông báo số 487-TB/VPTU ngày 05/3/2024 của Văn phòng Thành ủy thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII tại Hội nghị làm việc với Huyện Chương Mỹ về một số di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng và đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn Huyện, Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ Chương Mỹ cần nâng cao hơn nữa nhận thức và đánh giá toàn diện hơn về giá trị văn hoá, tôn giáo, lịch sử cách mạng của các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng trên địa bàn, nhất là di tích chùa Trầm, chùa Trăm Gian, bởi đây là hai di tích lịch sử, di tích cách mạng mang tính đặc trưng, riêng biệt; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung rà soát quy hoạch tổng thể của Huyện gắn quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá với du lịch, kết nối các tuyến du lịch. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cần chỉ đạo chủ động khơi thông nguồn lực của các di tích, di sản, lễ hội truyền thống trên địa bàn tạo thành các điểm đến thu hút đông đảo du khách thập phương nhằm khai khác tiềm năng, thế mạnh về du lịch văn hóa, lịch sử, phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố, tạo thành nguồn lực phát triển mới của huyện, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, Huyện cần phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chú trọng công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích sau khi tu bổ, tồn tạo; tiếp tục quan tâm công tác cải tạo, mở rộng các tuyến đường sẵn có, nghiên cứu quy hoạch, định hướng mở thêm các tuyến đường mới gắn kết vùng.

Đối với dự án tu bổ, tôn tạo cụm di tích chùa Trầm: cần tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và hoàn thành trước tháng 12 năm 2026 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026). Làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam để nghiên cứu vị trí phù hợp đặt công trình lưu niệm của Đài tại chùa Trầm nhằm làm nổi bật tính đặc trưng, riêng biệt của sự kiện lịch sử, cách mạng là nơi phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là nơi đón Bác về thăm, làm việc nhiều lần; đồng thời phối hợp xây dựng kế hoạch tổng thể phát huy ý nghĩa, giá trị lịch sử của di tích chùa Trầm với sự phát triển của dân tộc, của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chùa Trăm Gian.

Đối với dự án tu bổ, tôn tạo chùa Trăm Gian: Nghiên cứu mở rộng không gian xung quanh chùa; đồng thời khẩn trương có giải pháp xử lý vấn đề sạt lở đất, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức triển khai dự án theo quy định.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào chùa Trầm, chùa Trăm Gian: Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục của dự án, tổ chức triển khai dự án theo quy định để quản lý hệ thống phương tiện tham gia giao thông khu vực các di tích.

Về dự án trường liên cấp: Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ chỉ đạo nghiên cứu địa điểm xây dựng trường liên cấp gắn với hệ thống giao thông thuận tiện để thu hút học sinh của Thành phố cũng như học sinh trên toàn quốc; tạo điểm nhấn về giáo dục, văn hóa, cảnh quan, tăng tính đô thị của Huyện.

Quy hoạch lại nghề làm đá cho phù hợp, gắn với phát triển truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của dân tộc, của địa phương nhằm phát triển kinh tế-xã hội.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Huyện tăng cường phối hợp với các sở, ngành của Thành phố để tổ chức chuẩn bị, triển khai các dự án trên địa bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đối với các dự án mà Thành phố đã bố trí dự toán theo kế hoạch phân bổ ngân sách cho Huyện.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao kiểm kê tư liệu, hiện vật để số hóa, làm nổi bật tính đặc trưng, tiêu biểu riêng của di tích chùa Trầm và chùa Trăm Gian; có biện pháp bảo vệ hiện trạng tài liệu, hiện vật trong khu làm việc của Bác Hồ tại chùa Trầm.

Huyện chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh Thủ đô báo cáo Bộ Quốc phòng có biện pháp bảo vệ khu vực Sở chỉ huy Quân chủng phòng không không quân ở chùa Trầm.

Di tích lịch sử Chùa Trầm.

 

Để thực hiện Thông báo số 487-TB/VPTU; Ban thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ đã ban hành kế hoạch số 212 – KH/HU để thực hiện. Trong đó Ban thường vụ Huyện ủy chỉ rõ 4 nhiệm vụ giải pháp gồm: Nâng cao nhận thức, đánh giá toàn diện về giá trị văn hóa, tôn giáo, lịch sử cách mạng của các di tích trên địa bàn huyện; Chú trọng công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích sau khi tu bổ, tôn tạo; Rà soát quy hoạch tổng thể gắn với quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị di tích; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án và đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra.

Ban thường vụ Huyện ủy chỉ rõ: Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng gắn với các di tích lịch sử văn hóa tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, tôn giáo, lịch sử, cách mạng của các di tích.

Huy động sự tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, nói chuyện thời sự, kể chuyện truyền thống, đăng tin bài giới thiệu về di tích trên các nền tảng mạng xã hội, ghi băng phát trên đài truyền thanh, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ của các đoàn thể nhân dân.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, giá trị văn hóa, lịch sử bằng hình thức kết nối cơ sở giáo dục với các “địa chỉ đỏ”, các di tích; quan tâm biên soạn, đưa nội dung giáo dục truyền thống địa phương vào các hoạt động ngoại khóa ở bậc học phổ thông; tổ chức các hoạt động dã ngoại, trải nghiệm cho học sinh, tổ chức các cuộc thi, các chương trình về nguồn, báo công ở các di tích lịch sử cách mạng.

Phát huy tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh ở cụm di tích lịch sử chùa Trầm, chùa Trăm Gian nhằm tạo điểm đến, điểm nhấn trong việc phát huy giá trị văn hóa lịch sử cụm di tích; thu hút sự quan tâm của xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa của huyện, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn.

Trong năm 2024 UBND huyện phối hợp với sở, ngành Thành phố mời chuyên gia, đơn vị tư vấn nghiên cứu, định hướng quy hoạch bảo tồn cụm di tích chùa Trầm, chùa Trăm Gian. Trong quý II/2024, làm việc với lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam xác định vị trí phù hợp để đặt công trình lưu niệm của Đài tại chùa Trầm, nhằm làm nổi bật tính đặc trưng, riêng biệt của sự kiện lịch sử, cách mạng là nơi phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là nơi đón Bác về thăm, làm việc; xây dựng kế hoạch tổng thể phát huy ý nghĩa, giá trị lịch sử của di tích chùa Trầm với sự phát triển của dân tộc, của Đài Tiếng nói Việt Nam, kể câu chuyện cho du khách đến tham quan bằng nhiều hình thức truyền tải khác nhau như âm thanh, hình ảnh... gắn với lịch sử, sự kiện của di tích.

Phối hợp với cơ quan chức năng thống kê, lập hồ sơ quản lý các hiện vật, di vật của di tích; khuyến khích tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu sâu, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu di tích; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, ngăn chặn nguy cơ làm mai một, sai lệch hoặc thất truyền.

Hàng quý, kiểm điểm công tác phối hợp với các sở, ngành thành phố trong triển khai thực hiện công tác quản lý di tích sau tu bổ, tôn tạo; nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu lịch sử - văn hóa vào hồ sơ di tích và kết nối tuyến tham quan du lịch gắn với giới thiệu, quảng bá về di tích, lịch sử - văn hóa chùa Trầm, chùa Trăm Gian; đề xuất, kiến nghị các sở, ngành Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích; thông qua sự gắn kết giữa công nghệ số với phát triển du lịch thông minh để đưa các nội dung quảng bá giá trị di tích lên các nền tảng công nghệ, qua đó lan tỏa và phát huy giá trị di sản văn hóa, đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Triển khai thực hiện số hóa di tích, xây dựng dữ liệu về các di tích trên địa bàn huyện; qua đó, tích hợp các nguồn thông tin có liên quan tới di tích vào hoạt động bảo tồn di sản văn hóa của huyện.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, cập nhật tiếp thu kiến thức mới áp dụng vào việc quản lý di sản văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Định kỳ tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật liên quan cho cán bộ cơ sở, các ban quản lý di tích cũng như những người trực tiếp tham gia trông coi, bảo vệ di tích.

Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng. Tăng cường kiểm tra hiện trạng các di tích, kiện toàn ban quản lý di tích, gắn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi xảy ra sai phạm; tránh để xảy ra tình trạng mất cắp hiện vật, di vật, xâm hại di tích.

Chấn chỉnh việc vệ sinh môi trường, trông giữ phương tiện, kinh doanh các dịch vụ tại khu di tích chùa Trầm, chùa Trăm Gian; phối hợp với các cơ quan chức năng và Ban quản lý di tích xã Phụng Châu triển khai nhiệm vụ bảo vệ Sở chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân ở khu vực chùa Trầm.

Hoàn thành việc lập Quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch đô thị, nông thôn đảm bảo phù hợp theo định hướng phát triển thành “Vành đai xanh” của Thủ đô. Tuân thủ chặt chẽ quy trình triển khai lập quy hoạch, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan đối với việc đóng góp ý kiến cũng như tham vấn ý kiến các chuyên gia trong quá trình lập quy hoạch. Thời gian thực hiện xong sau khi quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội điều chỉnh được duyệt.

Tập trung rà soát quy hoạch tổng thể gắn với quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá với du lịch, kết nối các tour, tuyến du lịch; chú trọng hơn nữa yếu tố bảo tồn di sản văn hóa trong công tác quy hoạch của huyện, tiếp cận vấn đề một cách tổng thể, liên ngành để đề xuất các giải pháp thích hợp, tạo dựng cảnh quan phù hợp, góp phần làm tăng giá trị và tạo điểm nhấn cho di sản văn hóa.

Trong quý II/2024 đề nghị thành phố giao nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể cụm di tích chùa Trầm, chùa Vô Vi, chùa Trăm Gian. Tiếp tục quan tâm công tác cải tạo, mở rộng các tuyến đường giao thông sẵn có, nghiên cứu quy hoạch, định hướng mở thêm một số tuyến đường gắn kết vùng, miền giữa các xã, thị trấn.

Nghiên cứu định hướng, quy hoạch lại vị trí bố trí các xưởng chế tác đá ở thôn Long Châu Miếu cho phù hợp với quy hoạch và thực tế để gắn với phát triển truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của dân tộc, của địa phương. Tập trung xây dựng phương án di dời việc sản xuất chế tác đá ra khu vực khác nhằm giữ gìn môi trường theo quy định.

Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong quá trình đầu tư, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng; khi triển khai thực hiện phải tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hóa, các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản chỉ đạo của Thành phố.

Chỉ đạo rà soát quy trình đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, xây dựng kế hoạch, có lộ trình thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích; trong đó, chú ý bảo tồn giá trị nguyên bản các di tích, đặc biệt là Nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chùa Trầm cần chuẩn bị nội dung trưng bày hiện vật, tài liệu. Trong năm 2024, tổ chức hội thảo xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, cơ quan quản lý về nội dung, hiện vật, tài liệu trưng bày cùng với việc triển khai dự án.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với các sở, ngành của Thành phố để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp, khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án bước thiết kế bản vẽ thi công; tổ chức lựa chọn nhà thầu các dự án mới; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đối với các dự án mà Thành phố đã bố trí vốn theo kế hoạch phân bổ ngân sách cho huyện; xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý; tỷ lệ giải ngân năm 2024 tối thiểu không thấp hơn kế hoạch giải ngân thành phố giao.

Đối với Dự án tu bổ, tôn tạo cụm di tích chùa Trầm: Đẩy nhanh tiến độ tổ chức lựa chọn tư vấn thiết kế bản vẽ thi công để xin thỏa thuận bước 2 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (xong trong quý II/2024); phấn đấu khởi công dự án trong quý III/2024, từng bước triển khai thực hiện dự án xong trước tháng 12/2026 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026).

Đối với dự án tu bổ, tôn tạo chùa Trăm Gian: Đẩy nhanh tiến độ tổ chức lựa chọn tư vấn thiết kế bản vẽ thi công để xin thỏa thuận bước 2 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (xong trong quý II/2024); phấn đấu khởi công dự án trong quý III/2024. Chỉ đạo rà soát, thống kê các hộ gia đình trong khu vực di tích, khảo sát, đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư; xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư để mở rộng hạ tầng giao thông xung quanh. Cân đối nguồn lực đầu tư để triển khai thực hiện dự án kè chống sạt lở đất chùa Trăm Gian đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2024.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường vào chùa Trầm, chùa Trăm Gian: Chỉ đạo các ngành phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ chỉ giới đường đỏ (hướng tuyến), điều chỉnh chủ trương đầu tư vào kỳ họp gần nhất của HĐND huyện; triển khai thực hiện khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong quý III/2024.

Đối với dự án trường phổ thông có nhiều cấp học: Trong tháng 4/2024 tiến hành nghiên cứu, rà soát, đề xuất địa điểm xây dựng trường liên cấp gắn với hệ thống giao thông thuận tiện, phù hợp; tạo điểm nhấn về giáo dục, văn hoá, cảnh quan, tăng tính đô thị của huyện để báo cáo thành phố. Hoàn thành chủ trương đầu tư trong năm 2024.

Hoàng Tình

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)