TIN HOẠT ĐỘNG XÃ, THỊ TRẤN TIN HOẠT ĐỘNG XÃ, THỊ TRẤN

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cấp phát 30.000 bẫy kẹp sắt hình bán nguyệt diệt chuột toàn huyện; Hội Nông dân xã Lam Điền sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024
Ngày đăng 08/07/2024 | 17:47  | Lượt xem: 67

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 22/02/2024 của UBND huyện Chương Mỹ về Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khoẻ cộng đồng huyện Chương Mỹ năm 2024, ngày 8/7, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chương Mỹ bắt đầu tổ chức cấp bẫy kẹp sắt diệt chuột hình bán nguyệt cho các xã, thị trấn diệt chuột thủ công bảo vệ sản xuất và sức khoẻ cộng đồng. Sẽ có 30.000 chiếc bẫy được cấp phát về cơ sở nên việc cấp phát sẽ được thực hiện vào ngày 9/7.

 

Các xã, thị trấn nhận bẫy bán nguyệt về cấp phát cho người dân.

Chương trình được thực hiện nhằm hạn chế thiệt hại do chuột gây ra đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng; Tăng cường áp dụng các biện pháp diệt chuột tổng hợp: Biện pháp canh tác, biện pháp thủ công, biện pháp sinh học, biện pháp hoá học.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nguyễn Minh Mỹ cho biết: Tổ chức diệt chuột bằng bẫy bán nguyệt đem lại hiệu quả cao. Loại bẫy bán nguyệt này không cần dùng nhiều mồi, nhỏ gọn đa năng và có thể tái sử dụng nhiều lần. Ngoài ra, bẫy diệt chuột có chốt an toàn khi sử dụng, đảm bảo an toàn cho người tham gia diệt chuột. Sản phẩm đặc biệt này có khả năng diệt được tất cả các loài chuột to nhỏ, trên mọi địa hình kể cả trên dây, trên cây, dưới nước, trong nhà, ngoài đồng.

Để diệt chuột đạt hiệu quả cao, các xã thị trấn cần tổ chức cấp phát bẫy tới các hộ dân, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh xã về các biện pháp diệt chuột tổng hợp. Đặc biệt, biện pháp sử dụng bẫy kẹp sắt hình bán nguyệt diệt chuột tại nơi cư trú của chuột, nơi chuột đi qua và những nơi bị chuột gây hại đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao.

Cùng với sử dụng bẫy bãn nguyệt để diệt chuột, trong giai đoạn lúa mới cấy hiện nay bà con nông dân cần thực hiện biện pháp sinh học đó là: Bảo vệ và sử dụng các loài động vật là thiên địch của chuột như: chó, mèo, rắn, chim cú mèo, chim lợn … Khuyến khích phát triển đàn mèo, chó để săn bắt chuột, đặc biệt ở các hộ dân gần khu vực chuột trú ngụ; vùng chuột thường xuyên gây hại nặng; khu vực dân cư gần cánh đồng. Sử dụng một số chế phẩm sinh học hiện có trên thị trường, thuốc có tác dụng gây bệnh và lây bệnh trong đàn chuột nên hiệu quả cao và an toàn cho môi trường.

Thực hiện biện pháp hóa học: Sử dụng bả, thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc ít độc hại với người, vật nuôi và môi trường; Chỉ dùng thuốc hóa học khi chuột phá hại mạnh và tuân thủ nghiêm ngặt an toàn. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng. Cách đặt bả: Đặt bả vào lúc chiều mát trước khi trời tối, tránh trời mưa. Bổ sung mồi bả vào chiều tối ngày hôm sau nếu chuột ăn hết mồi bả, nên đặt bả liên tục từ 3-6 đêm liền. Đặt bả thành mô trên đường đi lại của chuột, gần cửa hang, nơi chuột đang phá hại, bờ mương ... khoảng cách giữa các mô bả tùy theo mật độ chuột trên đồng ruộng.

Sáng 8/7, Hội Nông dân xã Lam Điền tổ chức Quán triệt Nghị quyết số 46 - NQ/TW của Bộ chính trị ngày 20/12/2023 về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Trao giấy Chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Thành phố năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Quang Vinh quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị v đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới với 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chủ yếu đó là: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân; Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Động viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Phát huy vai trò của hội nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng với hội nông dân.

Đối với công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân xã Lam Điền đã có nhiu chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, tiêu biểu: Số dư Quỹ hội tăng 24 triệu đồng đạt 160%; Thành lập được 2 Tổ hợp tác đạt 200%; Phối hợp tổ chức dạy nghề cho 70 lượt hội viên đạt 388%; Vận động được 66 hội viên tham gia BHXH tự nguyện đạt 660%.....Cùng đó các chỉ tiêu về vốn vay ngân hàng CSXH, Quỹ hỗ trợ nông dân,  hộ đăng ký gia đình văn hóa, sản xuất kinh doanh giỏi....đều đạt trên 100% kế hoạch. Với những kết quả đã đạt được, tổ chức Hội Nông dân xã Lam Điền tiếp tục được củng cố vững mạnh, tiếp tục phát huy vai trò làm nóng cốt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Lã Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Lam Điền Lã Văn Tùng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Nông dân xã đạt được trong 6 tháng qua. Đồng chí cũng yêu câu Hội Nông dân xã tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua Hội cấp trên giao và các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong 6 tháng cuối năm, trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu đó là: Quán tiệt rộng rãi tới hội viên về Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Tiếp tục quán triệt sâu rộng tới cán bộ, hội viên Nghị quyết số 19, hội nghị lần thứ 5 BCH TW khóa XIII về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045"; Chương trình của Huyện uỷ, của Đảng ủy xã về "phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2021 - 2025; nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước đối với giai cấp nông dân Việt Nam; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", mỗi cán bộ, hội viên gương mẫu trong thực hiện đạo đức, phong cách của Bác bằng hành động và việc làm cụ thể; Tích cực trong công tác tuyên truyền vận động hội viên, gia đình và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhà nước, các quy định của địa phương; thực hiện nghiêm túc các quy định, Điều lệ Hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo”. Thường xuyên giáo dục con em hội viên không vi phạm pháp luật, các từ tệ nạn xã hội; Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; làm tốt công tác phát triển hội viên mới, phấn đấu có trên 90% đảng viên nông thôn tham gia sinh hoạt Hội nông dân.

Nhân dịp này, Hội Nông dân xã Lam Điền đã trao Giấy chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Thành phố cho 13 hội viên.

Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi được trao chứng nhận tại hội nghị./.

 

Lan Oanh

 

Trung bình (0 Bình chọn)