TIN HOẠT ĐỘNG XÃ, THỊ TRẤN TIN HOẠT ĐỘNG XÃ, THỊ TRẤN

Hoàng Diệu: Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 18/09/2023 | 15:03  | Lượt xem: 103

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của xã Hoàng Diệu tiếp tục được kiện toàn và thực hiện đồng bộ; công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng quy định; việc tiếp nhận thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đi vào nề nếp; đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận “Một cửa” đáp ứng được yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 18/2020/NĐ-CP ngày 4/9/2020 của UBND Thành phố và các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương, Thành phố, huyện. UBND xã Hoàng Diệu đã chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã xây dựng, niêm yết công khai nội quy hoạt động, niêm yết công khai theo quy định các thủ tục hành chính.

UBND xã phân công 1 đồng chí phó chủ tịch UBND xã làm Trưởng bộ phận Một cửa; 2 công chức chuyên môn làm việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một cửa xã theo quy định. Cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất đạo đức; kỹ năng giao tiếp ứng xử, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao; nắm vững các kỹ năng thực thi công vụ, đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại xã Hoàng Diệu luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện phòng một cửa tại xã có diện tích 60m2, đảm bảo đáp ứng nhu cầu làm việc, theo quy định là từ 40m2 trở lên. Bộ phận Một cửa được bố trí đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho cán bộ, công chức thuộc bộ phận làm việc cũng như công dân đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính. Cơ sở vật chất tại Bộ phận Một cửa được bố trí đầy đủ trang thiết bị như 3 máy vi tính cho cán bộ, công chức; 1 máy tính phục vụ công dân, 1 máy Photocopy; 2 máy in, 1 máy scan; tủ hồ sơ, bàn làm việc và các trang bị cần thiết khác phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch.

Bộ phận “Một cửa” tại xã thường xuyên cập nhật kịp thời, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã theo các quyết định công bố của UBND Thành phố tại vị trí đảm bảo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin. Tính đến nay, UBND xã đã cập nhật, công khai và niêm yết 100% các quyết định công bố, bãi bỏ, thay đổi các thủ tục hành chính của UBND Thành phố đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Đến nay, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND xã giải quyết là 172 thủ tục thuộc 16 lĩnh vực, trong đó có 43 thủ tục hành chính liên thông đạt 26%; 101 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, đạt 61%.

Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận “Một cửa” xã được giải quyết cơ bản kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện đúng pháp luật; thực hiện công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính hàng tháng theo quy định.

Từ tháng 1 đến ngày 15/9/2023, xã đã tiếp nhận và giải quyết 1.556 hồ sơ trong đó có 36 hồ sơ bảo trợ xã hội; 17 hồ sơ người có công, chứng thực 960 hồ sơ, hộ tịch 543 hồ sơ. Đã giải quyết đúng hạn 1.544 hồ sơ, quá hạn 12 hồ sơ do lỗi tích trả chậm trên hệ thống và lỗi phần mềm; hồ sơ thực tế đã trả đúng hạn cho công dân. Trong đó hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 277 hồ sơ đạt 18% trên tổng hồ sơ; tổ chức trai 51 giấy kết hôn và gửi thư chia buồn cho 34 gia đình. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Bộ phận một cửa tiếp tổng số 1.334 lượt công dân, thu phí và lệ phí đạt hơn 36 triệu đồng.

Đồng chí Đào Danh Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu cho biết: xã Hoàng Diệu luôn xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền. Làm tốt công tác cải cách hành chính sẽ góp phần quan trọng vào công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính ở cấp cơ sở. Chính vì vậy, hàng năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính; phân công cán bộ, công chức chuyên môn để phụ trách các lĩnh vực để tiếp nhận về thủ tục hành chính và trả kết quả cho công dân thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn. Nhờ triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch. Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã như chứng thực, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn... thường được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất; nhiều thủ tục được giải quyết trước thời gian quy định.

Bà Đào Thị Xuân, công dân thôn Bài Trượng đến làm thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh chia sẻ: Bản thân tôi rất hài lòng khi mỗi lần đến UBND xã để giải quyết các thủ tục hành chính. Vì thái độ, tinh thần phục vụ của các đồng chí cán bộ, công chức rất nhiệt tình, niềm nở và thân thiện. Khi gặp khó khăn, vướng mắc về các thủ tục hoặc hồ sơ theo quy định đều được hướng dẫn, kịp thời, chu đáo.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính ở xã Hoàng Diệu đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi và đem lại niềm tin, sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, làm việc; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; an ninh quốc phòng tại địa phương.

Lê Hân

Trung bình (0 Bình chọn)