TIN HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC, THÀNH PHỐ TIN HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC, THÀNH PHỐ

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố
Ngày đăng 07/06/2024 | 09:15  | Lượt xem: 44

HNP - Chiều 6/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về chủ đề, phương châm, đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố.  

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Tổ trưởng Tổ Biên tập tổng hợp và xây dựng Văn kiện; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải chủ trì Hội nghị.
 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố qua các thời kỳ; các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố.

 

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố chủ trì Hội nghị

 

Trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, sẽ diễn ra đầu quý IV/2025. Để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho Đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ban hành các kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội, chỉ đạo thành lập các Tiểu ban, trong đó Tiểu ban Văn kiện thành lập Ban biên tập và các Tổ biên tập văn kiện. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Tiểu ban Văn kiện đã tích cực triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra, đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ. 
 

Về Chủ đề, Phương châm Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, bước đầu Tiểu ban Văn kiện đề xuất 2 phương án Chủ đề và 2 phương án Phương châm Đại hội. Cụ thể về Chủ đề Đại hội: Phương án 1 là “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh văn hóa, con người Hà Nội, khối đại đoàn kết toàn dân kết hợp với sức mạnh thời đại; chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo; phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc”.
 

Phương án 2 là “Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; phát huy truyền thống, sức mạnh văn hóa, con người Hà Nội kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế; thúc đẩy khát vọng phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”.

 

Về Phương châm Đại hội: Phương án 1 là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” và Phương án 2 là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.
 

Đối với Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII tại Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố cần kế thừa kết cấu của Báo cáo chính trị tại Đại hội XVII. Đồng thời, tiếp tục đổi mới về cấu trúc và cách trình bày trong nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII; tiếp cận và tiếp thu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô (sửa đổi), điều chỉnh các quy hoạch phát triển Thủ đô (tầm nhìn đến năm 2045, 2050, 2065), kết quả Tổng kết 40 năm đổi mới, các định hướng phát triển Thủ đô gắn với các định hướng lớn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
 

Dự thảo Đề cương của Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố được bố cục theo kết cấu gồm 2 phần: Phần thứ nhất là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố (2020-2025); Phần thứ hai là mục tiêu tổng quát, những chỉ tiêu chính, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá và những giải pháp trọng tâm của Thủ đô giai đoạn 5 năm 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 

“Với trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết đối với Thủ đô và với nhiều kinh nghiệm quý trên cương vị công tác đã từng đảm nhiệm, trân trọng đề nghị các bác, các đồng chí tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo chủ đề, phương châm Đại hội và đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030). Qua đó, góp thêm trí tuệ để Văn kiện trình Đại hội thật sự là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

 

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu ý kiến

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Đề cương của Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố. Trong đó, có đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố (2020-2025); mục tiêu tổng quát; những chỉ tiêu chính, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá và những giải pháp trọng tâm của Thủ đô giai đoạn 5 năm 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
 

Các đại biểu cũng đóng góp về các nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra trong Đề cương nhằm đảm bảo bao quát đầy đủ và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị. Đồng thời, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thành phố; khắc phục được các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra…

 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, với tinh thần làm việc khẩn trương, hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, thể hiện tình cảm sâu sắc với Thủ đô Hà Nội.
 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Tổ Biên tập và xây dựng văn kiện, bộ phận giúp việc Tổ Biên tập và các cơ quan, đơn vị liên quan, trực tiếp tham mưu, xây dựng nội dung các dự thảo, nghiêm túc tiếp thu tất cả những ý kiến phát biểu cũng như góp ý trực tiếp vào văn bản của các đại biểu dự Hội nghị để bổ sung, điều chỉnh nội dung các dự thảo, tổng hợp và báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, để triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội.

 

“Nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ Thành phố có dấu ấn và ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của Thủ đô cũng như đất nước trong giai đoạn mới. Những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, các nhà chuyên gia, nhà khoa học giúp Thành phố thêm cơ sở khoa học; đánh giá đúng thực trạng, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức để đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất” - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

 

Vương Vân/Hanoi.gov.vn

Trung bình (0 Bình chọn)