TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thị trấn Xuân Mai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 07/11/2023 | 16:44  | Lượt xem: 182
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND huyện Chương Mỹ về cải cách hành chính nhà nước huyện Chương Mỹ năm 2023; ngay từ đầu năm 2023, UBND thị trấn Xuân Mai đã triển khai thực...

Thị trấn Xuân Mai - Thực hiện triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ trên địa bàn

Ngày đăng 06/11/2023 | 02:43  | Lượt xem: 307
Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Chương Mỹ về việc triển khai thí điểm hạ tầng, kết nối số trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, UBND thị trấn đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên...

Huyện Chương Mỹ tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người người dân, doanh nghiệp

Ngày đăng 02/11/2023 | 11:05  | Lượt xem: 118
Ngày 31/10/2023, UBND huyện Chương Mỹ ban hành thông báo số 1931/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Hoa tại hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành...

Chương Mỹ triển khai thực hiện Chỉ thị số 15 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày đăng 01/11/2023 | 10:16  | Lượt xem: 109
Ngày 31/10, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các...

Quảng Bị: Quyết tâm triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 01/11/2023 | 04:18  | Lượt xem: 189
Với quyết tâm triển khai thực hiện Đề án 06 một cách đồng bộ, hiệu quả, coi đây là một giải pháp quan trọng tạo tiền đề để chuyển đổi số, thời gian vừa qua, UBNDxã, Ban chỉ đạo Đề án 06 xã Quảng...

Chương Mỹ: Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

Ngày đăng 28/10/2023 | 05:21  | Lượt xem: 326
Sáng 28/10, tại hội trường UBND Thị trấn Chúc Sơn, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết thủ tục hành chính năm...

BHXH huyện Chương Mỹ - Đơn vị tiên phong trong thực hiện công tác chuyển đổi số

Ngày đăng 26/10/2023 | 04:33  | Lượt xem: 211
BHXH huyện Chương Mỹ là một trong những cơ quan, đơn vị tiên phong đi đầu trong thực hiện công tác chuyển đổi số, được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số của huyện đánh giá cao. Nỗ...

Đổi mới cách làm gắn với chuyển đổi số trong công tác Mặt trận

Ngày đăng 24/10/2023 | 06:43  | Lượt xem: 202
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là vấn đề cần thiết, đảm bảo cho sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Việc đổi mới nội dung,...

Làm nông thời điều khiển từ xa

Ngày đăng 23/10/2023 | 04:33  | Lượt xem: 261
Đến nay huyện Chương Mỹ đã hình thành nhiều mô hình số hóa trong sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả. Từ thành công ban đầu, huyện đang từng bước hình thành nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, có...

Chương Mỹ: Sơ kết đánh giá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng 20/10/2023 | 03:35  | Lượt xem: 1310
Sáng 20/10, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023.

Chương Mỹ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ trên địa bàn

Ngày đăng 19/10/2023 | 04:37  | Lượt xem: 144
Tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, từ đầu...

Chương Mỹ xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 19/10/2023 | 04:42  | Lượt xem: 205
UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành kế hoạch số 321 về việc chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

Chương Mỹ dự Hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Chuyển đổi số thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/10/2023 | 04:43  | Lượt xem: 161
Chiều 17/10, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ 3 để đánh giá những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời kiểm đếm...

Phát huy hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện

Ngày đăng 18/10/2023 | 04:10  | Lượt xem: 164
Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là “cánh tay nối dài” của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, tổ,...

Trường Mầm non Ngọc Hòa tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và công tác giảng dạy

Ngày đăng 17/10/2023 | 11:03  | Lượt xem: 375
Xác định, công tác chuyển đổi số là một trong những ưu tiên quan trọng khi triển khai các hoạt động giáo dục, trong năm học vừa qua và những năm tiếp theo trường Trường Mầm non Ngọc Hòa đã và sẽ...

Tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 16/10/2023 | 10:47  | Lượt xem: 94
Ngày 13/10, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp...

HĐND huyện Chương Mỹ - Tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số

Ngày đăng 16/10/2023 | 04:30  | Lượt xem: 243
Với tinh thần không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng các kỳ họp, HĐND huyện Chương Mỹ đã đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số,...

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ khắc phục khó khăn từng bước thực hiện chuyển đổi số

Ngày đăng 12/10/2023 | 04:12  | Lượt xem: 217
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ phê duyệt...

Chương Mỹ: Gắn chuyển đổi số với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng 11/10/2023 | 10:52  | Lượt xem: 151
Thực hiện chủ trương của Thành ủy Hà Nội về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, huyện Chương Mỹ đề ra kế hoạch “Chuyển đổi số, xây dựng...

Văn phòng Chính phủ tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác CCHC, kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Ngày đăng 11/10/2023 | 11:08  | Lượt xem: 73
Ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.