TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND xã Thanh Bình quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 04/05/2023 | 19:57  | Lượt xem: 161

Năm 2022, xã Thanh Bình là một trong những đơn vị được UBND huyện Chương Mỹ tặng giấy khen trong thực hiện công tác cải cách hành chính, Chỉ số cải cách hành chính xã xếp thứ 6/32 xã, thị trấn. Kết quả này cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền địa phương và là động lực để xã Thanh Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trong những năm gần đây, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, chính quyền xã Thanh Bình luôn quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá trong những hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố Hà Nội“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; UBND xã Thanh Bình đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ của các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm xây dựng đội ngũ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Kỷ cương-Trách nhiệm-Tận tình-Thân thiện” hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện Chương Mỹ về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), UBND xã Thanh Bình đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội trên địa bàn xã. Trong đó luôn đề cao vai trò, gắn trách nhiệm của trưởng các ban, ngành, các trưởng thôn với kết quả, hiệu quả chất lượng nhiệm vụ chính trị của địa phương; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã và cấp trên trực tiếp về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Chủ tịch UBND xã, công chức chuyên môn được phân công có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định; tiếp thu đầy đủ và xử lý phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân; kịp thời xử lý; chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, trách nhiệm của ngành, đơn vị, địa phương. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng phục vụ việc đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ phận “Một cửa” thuộc UBND xã Thanh Bình được bố trí, sắp xếp khoa học, gọn gàng, thuận lợi cho công dân đến giải quyết TTHC.

Chủ tịch UBND xã Thanh Bình (đứng thứ 2 bên phải) nhận giấy khen của UBND huyện Chương Mỹ có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2022.

 UBND xã đã ban hành các văn bản triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 tới các ban, ngành, các thôn trên địa bàn xã, làm tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, công khai minh bạch các thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” để tổ chức, công dân tiện tra cứu, giao dịch. Việc thực hiện cải cách hành chính theo mô hình “một cửa” được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Do đó, bộ phận một cửa của xã hoạt động có hiệu quả, tạo được niềm tin trong nhân dân, giảm bớt sự phiền hà, sách nhiễu trong thủ tục hành chính.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công thường xuyên được quan tâm. Hiện đại hóa hành chính được đẩy mạnh trong việc tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính như: Tiếp tục tổ chức thực hiện sử dụng phần mềm dùng chung 3 cấp và thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời chỉ đạo 100% cán bộ công chức thực hiện phần mềm quản lý văn bản trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo ứng dụng nhận tài liệu hội họp qua hòm thư công vụ của cán bộ công chức đã góp phần hiện đại hóa trong việc tiết kiệm, chống lãng phí việc in ấn tài liệu văn bản bằng giấy như những năm trước đây.

 Năm 2022, Chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, tổ chức tiếp nhận, giải quyết 1588 hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo đúng quy định. Trong đó tiếp nhận và giải quyết 478 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, đạt 30,1%, đạt kế hoạch đề ra. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Triển khai chấm điểm, xác định chỉ số CCHC cấp xã năm 2022, kết quả đạt 85,69%, xếp thứ 6/32 khối xã, thị trấn và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen Tập thể UBND xã và cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND có thành tích trong công tác CCHC năm 2022. Đặc biệt, xã đã xây dựng, triển khai sáng kiến, giải pháp ý tưởng mới trong công tác cải cách hành chính và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, giải pháp sáng kiến “Dịch vụ công trực tuyến, vì nhân dân phục vụ” của đồng chí Nguyễn Bá Phước - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Bình đã từng bước mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp cho người dân giảm thiểu việc đi lại, tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí đi lại; tạo tâm lý tốt cho công dân khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến, từ đó củng cố niềm tin yêu của người dân đối với Đảng, chính quyền. Năm 2023, UBND xã Thanh Bình tiếp tục duy trì thực hiện giải pháp sáng kiến này trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

Nội dung giải pháp “Dịch vụ công trực tuyến, vì nhân dân phục vụ” đó là: Sử dụng nhân lực là cán bộ, công chức xã đang sinh sống ở các thôn, địa bàn dân cư trong xã có thiết bị và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để hướng dẫn hoặc trực tiếp đăng ký dịch vụ công trực tuyến giúp công dân. Trong các trường hợp tại Bộ phận một cửa tiếp nhận cùng lúc có nhiều công dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; hỗ trợ đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trực tiếp tại địa bàn dân cư hoặc tại gia đình cán bộ (công dân) vào những thời gian ngoài giờ hành chính khi công dân có nhu cầu được phục vụ. Như vậy, không chỉ hỗ trợ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của xã mà có thể linh hoạt hình thức hỗ trợ công dân tại địa bàn dân cư, tại hộ gia đình khi công dân có nhu cầu được phục vụ.

Sáng kiến “Dịch vụ công trực tuyến, vì nhân dân phục vụ" đã giúp tổ chức, cá nhân dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính, có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày tại bất cứ đâu có kết nối mạng internet. Thay thế dần phương thức giao dịch thủ công, truyền thống theo cách trực tiếp (phải tốn kém thời gian, chờ đợi thực hiện quy trình do phải đi đến nơi, chờ cán bộ tiếp nhận thẩm định hồ sơ...) bằng phương thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hết sức linh hoạt, dễ dàng theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Từ đó, góp phần tạo sự thuận lợi trong tương tác giữa tổ chức, cá nhân với chính quyền thông qua các giao dịch trực tuyến.

 

                                                                                                Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)