TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chương Mỹ triển khai phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ TTHC thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn huyện
Ngày đăng 15/05/2024 | 16:07  | Lượt xem: 107

Ngày 10/5/2024, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ký ban hành văn bản số 1426/UBND-KSTTHC về việc triển khai thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn Thành phố.

Văn bản của UBND Thành phố nêu rõ: Thời gian vừa qua, Thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm sáng kiến thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính bằng mã QR động tại các Bộ phận Một cửa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố. Qua đánh giá của Tổ công tác, các cơ quan chuyên môn của Thành phố; việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt bằng mã QR “động” tại các Bộ phận Một cửa giúp giảm thao tác cho cán bộ, công chức, thuận tiện cho người dân, đối soát để nộp tiền vào kho bạc tự động, giảm thiểu các rủi ro khi lưu giữ tiền phí, lệ phí và minh bạch hơn trong quá trình giao dịch giữa công dân với cơ quan nhà nước.

Để nhân rộng mô hình sáng kiến đem lại hiệu quả cao trong thực tiễn, UBND Thành phố chỉ đạo Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các xã quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai các giải pháp thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ TTHC thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố từ ngày 01/6/2024; phấn đấu đảm bảo 100% các giao dịch không dùng tiền mặt, khuyến khích các đơn vị áp dụng giải pháp phần mềm sinh mã QR “động”. Bố trí lực lượng hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa để hỗ trợ các trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các phương thức thực hiện hình thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn Thành phố, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch thực hiện TTHC trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

Quy trình thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ TTHC thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

Thực hiện Văn bản số 1426/UBND-KSTTHC ngày 10/5/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn Thành phố, ngày 14/5/2024 UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành công văn số 927/UBND-VP về việc triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện liên quan giải quyết TTHC, Bộ phận Một cửa huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung. Cụ thể đó là: Rà soát, thống kê tình hình thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với việc giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn huyện (thời gian từ 01/01/2024 – 15/5/2024), thời gian xong trước 22/5/2024.

Tiếp tục triển khai các giải pháp thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ TTHC thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Một cửa huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã từ ngày 01/6/2024; phấn đấu đảm bảo 100% các giao dịch không dùng tiền mặt; khuyến khích các đơn vị áp dụng giải pháp phầm mềm sinh mã QR “động” (theo quy trình kèm theo Công văn số 1426/UBND-KSTTHC ngày 10/5/2024 của UBND Thành phố Hà Nội).

Bố trí lực lương hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa để hỗ trợ các trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các phương thức thực hiện hình thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch thực hiện TTHC trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 14-CTr/HU của Huyện ủy Chương Mỹ vừa triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 14 của Huyện ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, giai đoạn 2021 – 2025” tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy, UBND Thành phố, Huyện ủy về công tác chỉ đạo, điều hành, CCHC; từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian tiếp theo.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình số 14 của Huyện ủy tại cơ quan, đơn vị; kế hoạch về CCHC từ năm 2023 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ, nôi dung hoạt động đến năm 2025…

Hình thức kiểm tra: kiểm tra trực tiếp tại trụ sở Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy Chương Mỹ; nghe báo cáo đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị; kiểm tra các tài liệu văn bản có liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình số 14 của Huyện ủy năm 2023 đến tháng 5/2024.

Đảng ủy 32/32 xã, thị trấn đều phải tiến hành tự kiểm tra, xây dựng báo cáo theo đề cương gửi về Ban Chỉ đạo Chương trình số 14 của Huyện ủy (qua Phòng Nội vụ huyện – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) để tổng hợp, thời gian trước ngày 15/5/2024.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 14 của Huyện ủy lựa chọn 06 Đảng ủy xã để trực tiếp kiểm tra đó là: Đảng ủy xã Đại Yên, Đông Sơn, Trung Hòa, Văn Võ, Hồng Phong, Phú Nam An. Thời gian kiểm tra dự kiến trong tháng 5 và tháng 6/2024.

 

Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)