TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chương Mỹ triển khai đồng bộ các nội dung công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”
Ngày đăng 04/04/2024 | 14:31  | Lượt xem: 79

Trong quý I năm 2024, huyện Chương Mỹ đã triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Huyện đã triển khai những giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2023 với mục tiêu phấn đấu năm 2024 tăng từ 6 – 8 bậc trong vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố.

Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, ngay từ đầu năm 2024 UBND huyện Chương Mỹ đã kịp thời ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung CCHC nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước để kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức công vụ; cải thiện và nâng cao sự phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Cùng với việc tổng kết công tác CCHC năm 2023, UBND huyện đã tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số CCHC, tìm ra nguyên nhân và xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp để thực hiện các tiêu chí thành phần bị mất điểm nhằm nâng cao Chỉ số CCHC năm 2024 của huyện.

UBND huyện tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số CCHC năm 2023.

Trong 03 tháng đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Một cửa hiện đại, thân thiện, gần dân” trên địa bàn và 14 sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính đang được áp dụng tại Bộ phận “Một cửa” của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Cụ thể đó là: Mô hình “Một hồ sơ - Hai kết quả”; “Các thủ tục hành chính không chờ”; "Ứng dụng quét QR trong việc thực hiện đăng ký tài khoàn dịch vụ công quốc gia" và "Ứng dụng quét QR trong việc nộp hồ sơ thực hiện 02 nhóm thủ tục liên thông bằng điện thoại thông minh" tại thị trấn Chúc Sơn;  mô hình “Huy động các nguồn lực xã hội hóa nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước ở địa phương”, “Hồ sơ ngoài giờ” và “Hồ sơ không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại thị trấn Xuân Mai; mô hình “trang bị máy tính bảng cho công dân đến bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính hoặc nhập phần mềm dịch vụ công trực tuyến ở bộ phận một cửa”, “niêm yết bộ danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại UBND xã tại nhà văn hóa các thôn”, “trả kết quả thủ tục hành chính miễn phí qua nhân viên Bưu tá” tại xã Hoàng Diệu; mô hình “Dịch vụ công trực tuyến, vì nhân dân phục vụ” tại xã Thanh Bình; mô hình “Tiếp nhận, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn Trí Thủy, xã Thủy Xuân Tiên; mô hình “Ứng dụng quét mã QR Code để khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” của UBND huyện và 32 xã, thị trấn trên địa bàn huyện”; Mô hình “Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Chương Mỹ”.

Công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC được UBND huyện triển khai thực hiện nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay từ tháng đầu năm. UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC và đã tiến hành  kiểm tra đột xuất đối với 19 đơn vị trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các đơn vị thuộc huyện cơ bản đã chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện tốt công tác CCHC tại đơn vị theo các văn bản đã triển khai, chỉ đạo của UBND huyện. 100% các đơn vị thuộc huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra công vụ nhằm củng cố, siết chặt kỷ cương hành chính.

Cùng với đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện. Theo đó,  trong quý I năm 2024, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao huyện đã phát sóng trên 130 tin, bài về CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 trên sóng Phát thanh; đăng tải trên 30 tin, bài trong chuyên mục CCHC – Chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của huyện; cung cấp hình ảnh, phối hợp đăng các tin bài về CCHC của huyện cho Đài PTTH Hà Nội, Báo kinh tế đô thị, Báo Hà Nội mới; duy trì Chuyên mục CCHC- Chuyển đổi số trên sóng Đài phát thanh huyện vào chương trình phát thanh thứ 4 hàng tuần; tăng cường tuyên truyền trực quan thông qua bangzon, khẩu hiệu, pano. Ngoài ra, công tác tuyên truyền lồng ghép được thực hiện thường xuyên trên kênh Zalo OA của huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện đăng tải trên 25 tin, bài, video tuyên truyền về cải cách hành chính, chuyển đổi số và các fanpage của các phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn. Thành lập thêm một Trang Cải cách hành chính huyện Chương Mỹ trên nền tảng mạng xã hội Facebook để thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về các hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Chương Mỹ trong việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm kịp thời tuyên truyền những sáng kiến, những đổi mới trong công tác cải cách hành chính, xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; tăng cường khả năng tương tác, giúp bạn đọc tiếp cận nhanh hơn với những thông tin về CCHC và giải quyết thủ tục hành chính của huyện.

Đoàn kiểm tra công vụ của huyện tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

 

Trong quý I vừa qua, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các nội dung của công tác cải cách hành chính. Trong đó, đặc biệt là nội dung Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử; cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời, niêm yết đầy đủ, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Hiện nay, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện, việc niêm yết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hình thức niêm yết bằng bản giấy, mã hóa QR code, bằng hệ thống tra cứu điện tử và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện đảm bảo thuận lợi tối đa cho tổ chức và cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin. Thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên kiểm tra, rà soát, thực hiện niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại huyện và các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định. Quán triệt tinh thần trách nhiệm của công chức trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; thực hiện bảo đảm nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, UBND huyện đã xây dựng Đề án vị trí việc làm trình UBND thành phố phê duyệt. Tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các cơ quan, đơn vị; xã, thị trấn. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ thông qua việc duy trì thực hiện đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND Thành phố về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn thành phố, UBND huyện đã tiến hành rà soát các chức danh công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện theo danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, ban hành kế hoạch chuyển đổi đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 05 công chức Địa chính - Xây dựng xã, thị trấn. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử và 10 nguyên tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hà Nội. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện việc rà soát, mở rộng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thí điểm ISO điện tử Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện…

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng của Bộ phận “Một cửa” thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trong quý I năm 2024 của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, cá nhân người đứng đầu nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC; Việc chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa nghiêm; Cơ sở hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc còn hạn chế, nhiều máy tính chưa bảo đảm trong ứng dụng các phần mềm dùng chung của Thành phố; Công tác tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa phong phú, tỷ lệ người dân tự nộp hồ sơ trực tuyến trên phần mềm còn thấp

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch CCHC gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền CCHC; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp, quan tâm đầu tư, bổ sung trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định, giảm thiểu thời gian, chi phí, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về quy định hành chính để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về quy định hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Tăng cường thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại với người dân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng, đặc biệt trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý công việc qua hệ thống thông tin báo cáo và hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung của thành phố. Tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015...

 

Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)