TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chương Mỹ triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính” năm 2024
Ngày đăng 01/04/2024 | 11:34  | Lượt xem: 45

UBND huyện Chương Mỹ đã triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính” năm 2024. Thông qua Cuộc thi để tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện; góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh của Thành phố, Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Năm 2023 vừa qua, huyện Chương Mỹ đã triển khai nhân rộng những sáng kiến, giải pháp trong triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC). Trong đó, huyện đã tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Một cửa hiện đại, thân thiện, gần dân” trên địa bàn và đã xây dựng, triển khai 14 sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính. Tiêu biểu đó là “Một hồ sơ - Hai kết quả”; “Các thủ tục hành chính không chờ”; “Ứng dụng quét QR trong việc thực hiện đăng ký tài khoàn dịch vụ công quốc gia” và “Ứng dụng quét QR trong việc nộp hồ sơ thực hiện 02 nhóm thủ tục liên thông bằng điện thoại thông minh” tại thị trấn Chúc Sơn; Mô hình, giải pháp“Huy động các nguồn lực xã hội hóa nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước ở địa phương”; “Hồ sơ ngoài giờ” và “Hồ sơ không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại thị trấn Xuân Mai; mô hình “Trang bị máy tính bảng cho công dân đến bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính hoặc nhập phần mềm dịch vụ công trực tuyến ở bộ phận một cửa”; “niêm yết bộ danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại UBND xã tại nhà văn hóa các thôn”; “trả kết quả thủ tục hành chính miễn phí qua nhân viên Bưu tá” tại xã Hoàng Diệu; mô hình “Dịch vụ công trực tuyến, vì nhân dân phục vụ” tại xã Thanh Bình; mô hình Hỗ trợ thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID tại xã Thượng Vực; tiếp nhận, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn Trí Thủy, xã Thủy Xuân Tiên; “Ứng dụng quét mã QR Code để khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và 32 xã, thị trấn trên địa bàn huyện”.

Năm 2023, thị trấn Xuân Mai thực hiện giải pháp“Huy động các nguồn lực xã hội hóa nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước ở địa phương”; mô hình “Hồ sơ ngoài giờ” và “Hồ sơ không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Với mục đích tìm ra các ý tưởng, cách làm hay, sáng tạo để áp dụng vào thực tiễn công tác CCHC trên địa bàn huyện, ngày 30/3, UBND huyện Chương Mỹ  đã triển  khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính” năm 2024.

Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính (CCHC) đến nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác CCHC, trọng tâm là đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Từ cuộc thi để tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện; góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố, Chỉ số CCHC (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn huyện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là cá nhân gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; người dân, tổ chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội trên địa bàn huyện.

Đối tượng tham gia cuộc thi là tập thể gồm: các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội trên địa bàn huyện.

Nội dung Cuộc thi là những ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các nội dung CCHC nhà nước gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hoạt động của Bộ phận Một cửa hiện đại các cấp, cái cách tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Yêu cầu ý tưởng tham gia cuộc thi phải có tính mới, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất cách làm hay, hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC và được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, sơ loại bài thi, xác nhận mức độ hiệu quả, tính khả thi khi triển khai áp dụng ý tưởng.

Bài dự thi được trình bày bằng hình thức bài viết hoặc hình thức Video Clip, kèm theo sản phẩm, phần mềm, hình ảnh (nếu có) cả cá nhân hoặc nhóm tác giả về các ý tưởng, giải pháp trong thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cá nhân, tập thể ( là nhóm tác giả từ 02 người trở lên) tham gia dự thi gửi bài vè cơ quan, đơn vị mình đang công tác hoặc UBND huyện hoặc UBND cấp xã nơi cư trú; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội mà mình là đoàn viên, hội viên. Bài dự thi ghi rõ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc; đối với bài dự thi của nhóm tác giả cần ghi rõ các thành viên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của một thành viên đại diện trong nhóm.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội tiến hành sơ loại, thẩm định và chọn lọc các bài dự thi thuộc địa phương, đơn vị có chất lượng tốt gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua phòng Nội vụ). Đối với các bài dự thi bằng hình thức Video Clip, hình ảnh, phầm mềm, để nghị trích xuất nội dung, ý tưởng ra bản word như bài thi viết.

 Các cơ quan, ban, ngành huyện mỗi đơn vị gửi ít nhất 01 bài dự thi có chất lượng; UBND các xã, thị trấn mỗi đơn vị ít nhất 01 bài dự thi có chất lượng. Khuyến khích mỗi tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thuộc huyện, cơ quan ngành dọc của Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn huyện tham gia ít nhất 01 bài dự thi.

Các cơ quan, đơn vị , địa phương triển khai kế hoạch, tổ chức sơ loại để chọn lọc bài dự thi có chất lượng, gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 10/4/2024. Ban Tổ chức tiến hành đánh giá, chấm điểm các bài thi xong trước 05/5/2024.

Cơ cấu giải thưởng gồm 02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba. Đối với cá nhân, giải nhất trị giá 3.000.000 đồng, giải nhì 2.000.000 đồng, giải ba 1.000.000 đồng. Đối với tập thể, mức thưởng gấp 1,5 lần mức thưởng của cá nhân.

Các bài dự thi đạt giải trong Cuộc thi, Ban Tổ chức báo cáo và đề xuất UBND huyện, Thành phố xem xét để tiếp tục nghiên cứu hoặc triển khai, nhân rộng thực hiện trên địa bàn huyện, Thành phố. UBND huyện có quyền sử dụng các bài tham dự Cuộc thi của các tập thể, cá nhân mà không phải xin phép tác giả để triển khai ứng dụng vào thực tiễn của địa phương. Các đơn vị có bài dự thi đạt giải trong Cuộc thi được xem xét tính điểm thưởng trong xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2024.

 

Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)