TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chương Mỹ tiếp tục cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày đăng 10/05/2024 | 11:02  | Lượt xem: 138

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được coi là dữ liệu gốc, nền tảng của Chính phủ số. Giúp kết nối, chia sẻ thông tin dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin dân cư, hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin. Trong thực tiễn hiện nay, việc kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã mang đến những bước chuyển hiệu quả và thiết thực.

Với sự quyết tâm của Bộ Công an trong tổ chức triển khai Đề án 06, đến nay Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

Nhằm góp phần xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong đó hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thời gian qua, huyện Chương Mỹ đã tích cực triển khai cập nhật, làm sạch dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” trên hệ thống, kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Hiện nay, huyện Chương Mỹ đã hoàn thành mục tiêu cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân trên 14 tuổi trên địa bàn, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 89%. Riêng trong quý I/2024 đã cấp 4.339 thẻ CCCD gắn chíp cho các trường hợp đủ điều kiện.

Xây dựng và triển khai 4 mô hình điểm về đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và Đề án 06 tại bộ phận một cửa UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đã được thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công; Triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí”.

Xã Đại Yên đã triển khai 5 mô hình điểm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn

Thực hiện Công văn số 1123/UBND-NC của UBND thành phố về triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố, đến nay huyện Chương Mỹ có trên 4.774 tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đã cập nhật thông tin và được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt 100%.

Tập trung thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Thực hiện nhập thông tin người lao động vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo văn bản số 81/UBND-LĐTBXH ngày 15/01/2024, huyện Chương Mỹ đã nhập lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 21.636 thông tin người lao động.

Tổ chức Hội nghị hướng dẫn cho công chức tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn việc kiểm tra, rà soát, phê duyệt dữ liệu số hoá hộ tịch. Hiện toàn huyện đã nhập dữ liệu được 297.037/347.096 trường hợp, đạt 86%. Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp căn cước công dân, định danh điện tử.

Công an huyện Chương Mỹ đã hoàn thành 100% công tác làm sạch dữ liệu dân cư và tiếp tục phối hợp làm sạch dữ liệu chuyên ngành. Trong đó đã thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu của 3.532 đối tượng người có công và thân nhân, 12.455 đối tượng hưởng bảo trợ xã hội lên hệ thống dữ liệu quốc gia và thành phố; cập nhật dữ liệu của 79.225 trẻ em lên hệ thống, đạt 82,2%; xác thực thông tin của 26.821 nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo 69.411 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội; cập nhật hệ thống 1.117 dữ liệu khai sinh, 305 dữ liệu khai tử; tích hợp mã định danh cá nhân do Bộ Công an cấp cho 77.881 học sinh; cập nhật liên thông dữ liệu khám chữa bệnh được 106.138 hồ sơ.

Hoàn thành 100% công tác làm sạch dữ liệu dân cư

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 13 đơn vị bộ, ngành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Bộ Tài chính (DVC và hệ thống chuyên ngành của Tổng cục Thuế); Bộ Giáo dục Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục quản lý đăng ký kinh doanh); Bộ Y tế (Dữ liệu tiêm chủng); Bộ Giao thông Vận tải (Hệ thống Dịch vụ Công và CSDL Giấy phép lái xe, CSDL đăng kiểm phương tiện); Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em); Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường); Văn phòng Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng (Hệ thống Dịch vụ công); Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Hệ thống dịch vụ công); 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 57 địa phương để phục vụ khai thác thông tin.

Để góp phần xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, đem lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, thời gian tới, huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn; thu thập, thống kê, rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu đảm bảo thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo hướng dẫn của Công an thành phố, Bộ Công an. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các dữ liệu chuyên ngành vào phần mềm phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin.

Vũ Liên

 

 

 

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)