TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG

Tăng cường hướng dẫn, vận động tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp", mở lối thoát nạn khẩn cấp; tổ chức Ngày hội ra mắt và thực tập phương án chữa cháy; tập trung hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt định danh điện tử
Ngày đăng 20/05/2023 | 15:34  | Lượt xem: 33

Ngày 19/5, UBND huyện ban hành Công văn số 822/UBND-CA về việc tăng cường hướng dẫn, vận động tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp", mở lối thoát nạn khẩn cấp, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thời gian gần đây tình hình thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Điển hình vào hồi 7 giờ 42 phút ngày 13/5/2023 xảy ra cháy nhà dân có lắp đặt lồng sắt “chuồng cọp" tại số nhà 26, Phố Thành Công, Quận Hà Đông, TP Hà Nội làm 04 người tử vong.

Để đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhà đã xây dựng, lắp đặt lồng sắt “chuồng cọp”, không có lối thoát nạn khẩn cấp tại các tầng nhà, UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ sau:

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng, các tổ dân phố (thôn, xóm) tiếp tục rà soát thống kê các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh có lắp đặt lồng sắt “chuồng cọp", chưa có lối thoát nạn khẩn cấp mới phát sinh trên địa bàn quản lý. Đặc biệt đối với các công trình đang trong thời gian thi công, xây dựng trên địa bàn kịp thời tuyên truyền, khuyến cáo chủ công trình không lắp, bố trí lồng sắt chuồng cọp nếu bố trí phải tạo lối thoát nạn khẩn cấp tại mỗi tầng nhà qua ban công, lô gia.

Kiên quyết, kiên trì vận động 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà tập thể tự tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp mở lối ra thoát nạn khẩn cấp tại mỗi tầng nhà qua ban công, lô gia. Trường hợp không tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp” thì phải có biện pháp mở lối ra thoát nạn khẩn cấp thông qua cửa sổ cửa đi hoặc qua lồng sắt “chuồng cọp" mà từ lối ra này có thể sang nhà lân cận hoặc trang bị phương tiện (thang dây, dây hạ chậm,...) để thoát người xuống các tầng phía dưới được an toàn.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu không chỉ đạo lực lượng chức năng tuyên truyền vận động tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp”, mở lối ra thoát nạn khẩn cấp, trang bị phương tiện chữa cháy để xảy ra cháy, nổ hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn quản lý.

Công an huyện chủ trì tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai thực hiện của UBND các xã, thị trấn. Tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất UBND huyện về các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản đôn đốc, phê bình các đơn vị không thực hiện hoặc để phát sinh cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức chủ động, tích cực, nêu gương trong việc tham gia tự tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp”, mở lối ra thoát nạn khẩn cấp tại mỗi tầng qua ban công, lô gia, tự trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn khi có đề nghị.

Tính đến nay, toàn huyện đã thành lập 16/95 Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 30/94 điểm chữa cháy công cộng, 32/32 xã đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia an toàn PCCC, 100% nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh có ít nhất 01 người được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy trên toàn huyện.

Xã Hồng Phong ra mắt Tổ liên gia an toàn về PCCC và thực tập phương án chữa cháy

Để thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn PCCC, UBND huyện đã ban hành Công văn số 785/UBND-CA về tổ chức Ngày hội ra mắt và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại “Tổ liên gia an toàn PCCC" trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với UBND các xã, thị trấn hoàn thành việc triển khai nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên toàn địa bàn quản lý trước ngày 20/6/2023. Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng" phải được thành lập theo tiêu chí đã được ban hành tại Phụ lục I, II kèm theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 26/02/2023 của UBND huyện. Cụ thể, đối với mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, các hộ tham gia phải được trang bị bộ chuông, đèn, nút ấn bảo cháy, tối thiểu 01 bình chữa cháy và 01 phương tiện phá dỡ thông thường (búa hoặc kìm cộng lực hoặc xà beng). Đối với mô hình “Điểm chữa cháy công cộng", mỗi điểm phải bố trí biển báo, nội quy sử dụng, quy trình xử lý khi xảy ra chảytrang bị tối thiểu 02 bình bột loại ABC và 01 phương tiện phá dỡ thông thường (búa tạ hoặc xà beng hoặc kìm cộng lực).

Chủ trì tổ chức, chuẩn bị các điều kiện cần thiết (địa điểm tổ chức, xây dựng kịch bản, tình huống thực tập, market) để tổ chức đồng loạt ra mắt và đi vào hoạt động đối với mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại các điểm đã đăng ký. Thời gian dự kiến tổ chức ra mắt đồng loạt Tổ liên gia trên địa bàn huyện từ ngày 24 - 26/5/2023.

Các xã, thị trấn đã hoàn thành xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và tổ chức thực tập phương án xử lý tình huống sự cố tại tổ liên gia thì tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình, đảm bảo xử lý sự cổ ngay từ ban đầu.

Công an huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện. Tham mưu UBND huyện tổ chức Ngày hội ra mắt và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại “Tổ liên gia an toàn PCCC” cấp huyện trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn.

UBND thị trấn Chúc Sơn hoàn thành việc triển khai nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC" và “Điểm chữa cháy công cộng" trước ngày 24/5/2023, đảm bảo các tiêu chí xây dựng mô hình theo Phụ lục III - Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 26/02/2023 của UBND huyện.

Chủ trì, phối hợp Công an huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết (địa điểm tổ chức xây dựng kịch bản tình huống thực tập, market để tổ chức thực tập mẫu phương án xử lý tình huống sự cố tại tổ liên gia vào Ngày hội ra mắt và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thời gian dự kiến tổ chức thực tập mẫu phương án xử lý tình huống sự cố tại tổ liên gia từ ngày 24 - 26/5/2023

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức chủ động, tích cực, nêu gương trong việc tham gia các mô hình theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 26/02/2023 của UBND huyện tại nơi cư trú, nơi làm việc.

Ngày 18/5, Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện ban hành Công văn số 810/BCĐ-CQTT về việc tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD), kích hoạt định danh điện tử (ĐDĐT) cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Theo đó, Ban chỉ đạo đề án 06 huyện yêu cầu Công an huyện tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng ban chỉ đạo Đề án 06 huyện hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện cấp CCCD gắn chip cho 8.606 công dân trên địa bàn bảo đảm đúng tiến độ; kịp thời đề xuất tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quá trình thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả. Hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip xong trước ngày 30/6/2023. Làm tốt công tác phối hợp với các cấp các ngành, huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các văn bản, kế hoạch, phương án chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân. Phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp tháo gỡ những khó khănvướng mắc trong việc cấp giấy khai sinh bổ sung ngày tháng sinh cho các trường hợp thiếu ngày tháng sinh, cấp giấy khai tử để thực hiện xóa đăng ký thường trú đối với công dân đã chết trên hệ thống dữ liệu dân cư. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động phối hợp với tổ công tác để án 06 thôn, tổ dân phố rà soát thực trạng số công dân đủ 14 tuổi chưa được cấp CCCD gắn chip trên địa bàn để hướng dẫn thực hiện ngay quy định của pháp luật về cư trú, hướng dẫn thu nhận hồ sơ, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, đồng thời phối hợp tổ chức cấp CCCD lưu động tại trụ sở Công an các xã, thị trấn và tại nhà các công dân không đi lại được. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trong việc tham mưu đề xuất bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ, phục vụ việc triển khai thực hiện cấp CCCD gắn chip và thu nhận hồ sơ, kích hoạt tài khoản ĐDĐT. Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phòng Tư pháp huyện chỉ đạo Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người dân trong việc cấp đổi, cấp lại giấy khai sinh; khai sinh, khai tử...phục vụ việc cấp Căn cước công dân gắn chíp và xóa thường trú đối với công dân dã chết trên hệ thống Dữ liệu dân cư.

Phòng Giáo dục đào tạo huyện chỉ đạo các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn, yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên và học sinh đủ 14 tuổi trở lên hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip, định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về tính chất, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp, định danh điện tử cho công dân trên hệ thống phát thanh và Cổng thông tin điện tử huyện.

Phòng Nội vụ huyện yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức các cơ quan cấp huyện, cấp xã phải có CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử mức 2.

Phòng Tài chính - kế hoạch huyện chủ động phối hợp với Công an huyện tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an Thành phố.

Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ huyện chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội huy động lực lượng trực tiếp hướng dẫn từng công dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng VNelD và kích hoạt định danh điện tử mức 1, mức 2.

Ban chỉ đạo Đề án 06 các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn.

Ban chỉ đạo đề án 06 huyện đề nghị các đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo thực hiện ngay. Lấy việc hoàn thành chỉ tiêu công tác là một trong những tiêu chí chấm điểm, phân loại thi đua đối với cán bộ, công chức năm 2023.

Giao Công an huyện làm cơ quan Thường trực tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các ngành thành viên Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện; Ban chỉ đạo Đề án 06 các xã, thị trấn bảo đảm hiệu quả tiến độ đề ra.

Vũ Liên

Trung bình (0 Bình chọn)