TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG

Chương Mỹ: Tập trung hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD
Ngày đăng 23/05/2023 | 20:40  | Lượt xem: 39

Trong những ngày qua, Lực lượng công an huyện và Công an các xã, thị trấn đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lực lượng, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, bởi việc triển khai một số dịch vụ công thiết yếu còn nhiều bất cập, vướng mắc đối với cả cán bộ công chức và người dân. Cơ sở vật chất thực hiện các nhiệm vụ của Đề án còn hạn chế, chưa được triển khai đồng bộ. Việc kết nối các Hệ thống chuyên ngành, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các ngành với hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư chưa thực sự thông suốt.

Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn đó, lực lượng Công an đã khẳng định sự cống hiến đối với đất nước, địa phương và Nhân dân, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện cách mạng 4.0 đang phát triển như hiện nay. Đây cũng là một trong những nội dung thiết thực để thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để việc triển khai thực hiện cấp CCCD gắn chip cho 8.606 công dân đủ 14 tuổi chưa được cấp CCCD đang cư trú, học tập, làm việc trên địa bàn bảo đảm đúng tiến độ, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện đã ban hành Công văn số 810/BCĐ-CQTT ngày 18/5/2023 về việc tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử (ĐDĐT) cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Trong đó, việc cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện phải hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

Để hoàn thành được chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn huyện, Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện yêu cầu Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tiếp tục phát huy vai trò là nòng cốt trong việc tham mưu cho Ban chỉ đạo Đề án 06 hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện cấp CCCD gắn chip cho công dân trên địa bàn; kịp thời đề xuất tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quá trình thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả. Làm tốt công tác phối hợp với các cấp các ngành, huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các văn bản, kế hoạch, phương án chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân. Phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy khai sinh bổ sung ngày tháng sinh cho các trường hợp thiếu ngày tháng sinh, cấp giấy khai tử để thực hiện xóa đăng ký thường trú đối với công dân đã chết trên hệ thống dữ liệu dân cư.

Công an các xã, thị trấn trong toàn huyện chủ động phối hợp với tổ công tác Đề án 06 thôn, tổ dân phố rà soát thực trạng số công dân đủ 14 tuổi chưa được cấp CCCD gắn chip trên địa bàn để hướng dẫn thực hiện ngay quy định của pháp luật về cư trú, hướng dẫn thu nhận hồ sơ, kích hoạt tài khoản ĐDĐT. Tiếp tục phối hợp với Công an huyện tổ chức cấp CCCD lưu động tại trụ sở Công an các xã, thị trấn và tại nhà các công dân không đi lại được, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD đảm bảo đúng tiến độ, thời gian.

Nhằm phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử, tăng tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến và nhiệm vụ của Đề án 06/Chính phủ, Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện cũng yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành 100% thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trong tháng 5/2023.

Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt ngày 6/1/2022.

5 nhóm tiện ích dịch vụ công trực tuyến.

Chương Mỹ thực hiện cấp CCCD gắn chíp cho công dân.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Lợi ích mà người dân, doanh nghiệp được hưởng từ việc triển khai Đề án: Khi Đề án 06 được triển khai, người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Đặc biệt, khi hệ thống định danh và xác thực điện tử được đưa vào sử dụng sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm thông tin, dữ liệu điện tử chỉ cần cung cấp, số hóa một lần. Mỗi người dân và doanh nghiệp được cung cấp tài khoản định danh điện tử để phục vụ các giao dịch trên môi trường điện tử gắn với các hệ sinh thái chữ ký số, hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử… tạo ra điều kiện cho công dân và doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với các tổ chức tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử… kết nối, sử dụng các ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử thì các tài khoản người dùng đều được xác thực đảm bảo đúng với danh tính của từng công dân tạo sự minh bạch, góp phần trong công tác đấu tranh, phòng, chống rửa tiền, giảm gian lận và lừa đảo trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, định danh và xác thực điện tử cũng rất có ý nghĩa với lĩnh vực thuế. Từ đây với mỗi mã số thuế cá nhân sẽ được gắn đúng cho công dân theo số định danh cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp sẽ được gắn đúng theo pháp nhân chịu trách nhiệm; qua đó làm giảm tối đa tình trạng trốn thuế, tránh thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Một lĩnh vực nữa sẽ được hưởng lợi từ hệ sinh thái số này đó là bảo hiểm. Căn cứ theo từng số định danh cá nhân của công dân sẽ được cấp mã bảo hiểm xã hội, mã bảo hiểm y tế giúp thông tin minh bạch, xác định được đúng đối tượng được hưởng chính sách.

 

Vũ Liên

Trung bình (0 Bình chọn)