THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

Chương Mỹ - Triển khai thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện

Ngày đăng 11/09/2023 | 15:37  | Lượt xem: 118
Trong 5 năm qua, huyện Chương Mỹ đã thực hiện tốt công tác triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính Phủ. UBND huyện đã giao Văn phòng HĐND và UBND huyện là...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ tiến hành trực tiếp kiểm sát Công tác thi hành án hình sự; Cụm thi đua số 3 - Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2023

Ngày đăng 06/03/2023 | 04:24  | Lượt xem: 253
Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ tiến hành trực tiếp kiểm sát Công tác thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân các xã Tiên Phương, xã Ngọc Hoà, xã Tốt Động, xã Hợp Đồng, xã Hồng...

Chương Mỹ: Tăng cường công tác triển khai, thực hiện Luật cư trú năm 2020

Ngày đăng 29/06/2021 | 04:43  | Lượt xem: 57
Ngày 29/6, UBND huyện Chương Mỹ ban hành công văn số 1786/UBND-CA về việc tăng cường công tác triển khai, thực hiện Luật cư trú năm 2020.

Chương Mỹ: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2021

Ngày đăng 25/05/2021 | 04:22  | Lượt xem: 78
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã có xây dựng kế hoạch số 154/KH-HĐPH triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ,...

Chương Mỹ: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 18/05/2021 | 12:00  | Lượt xem: 59
UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành công văn số 1224 ngày 17/5/2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Xã Thủy Xuân Tiên, Trần Phú: tuyên truyền lưu động về Luật bầu cử và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 11/05/2021 | 12:00  | Lượt xem: 58
Sáng 10/5, Ủy ban bầu cử xã Thủy Xuân Tiên phối hơp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã tổ chức tuyên truyền lưu động về Luật bầu cử và...

Hội CCB xã Trần Phú, Thanh Bình, Đồng Phú: Tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nói chuyện truyền thống và ra mắt câu lạc bộ Thể thao

Ngày đăng 29/04/2021 | 08:07  | Lượt xem: 53
Hội CCB xã Trần Phú vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các hội viên Hội CCB trên địa bàn xã.  

Hội nghị ra mắt CLB nông dân với pháp luật xã Đông Phương Yên; Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015

Ngày đăng 28/04/2021 | 06:01  | Lượt xem: 48
Ngày 28/4, xã Đông Phương Yên tổ chức hội nghị ra mắt câu lạc bộ (CLB) "Nông dân với pháp luật" nhằm thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa UBND và Hội nông dân trong việc việc tiếp công dân,...

Hội LHPN huyện: Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Ngày đăng 28/04/2021 | 04:53  | Lượt xem: 39
Sáng 28/4, Hội LHPN huyện phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; triển khai một số văn bản pháp luật liên quan cho 256 đại biểu...

Đoàn thanh niên xã Hoàng Diệu, Hợp Đồng tích cực tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 27/04/2021 | 03:46  | Lượt xem: 35
Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Đoàn thanh niên xã Hoàng Diệu vừa tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử Quốc...

Hội nghị tư vấn pháp luật tại cơ sở, tuyên truyền Luật bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp; Năm 2021, huyện Chương Mỹ tổ chức từ 20 - 30 lớp khuyến công cho lao động nông thôn

Ngày đăng 27/04/2021 | 12:00  | Lượt xem: 57
Sáng 27/4, tại hội trường UBND xã Nam Phương Tiến, Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 9 phối hợp với phòng Tư pháp Huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật tại cơ sở, tuyên truyền Luật bầu cử...

Hội nghị tư vấn pháp luật tại cơ sở, tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Hội nông dân huyện tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi thú y

Ngày đăng 13/04/2021 | 12:00  | Lượt xem: 115
Sáng 13/4, Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 9 phối hợp cùng Phòng Tư pháp huyện và xã Văn Võ tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật tại cơ sở, tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND...

Chương Mỹ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Ngày đăng 02/12/2020 | 08:20  | Lượt xem: 46
Ngày 26/11, Huyện ủy Chương Mỹ ban hành Kế hoạch  số 13 về việc tổ chức thực hiện kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về...

Chương Mỹ: Triển khai cài đặt ứng dụng Bluzone để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid -19, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 20/08/2020 | 08:20  | Lượt xem: 39
Ngày 20/8, UBND huyện Chương Mỹ ban hành văn bản số 1891 về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluzone để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.  

Chương Mỹ: Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày đăng 12/06/2020 | 10:58  | Lượt xem: 50
Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, chiều 11/6, UBND huyện Chương Mỹ đã tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.  

Chương Mỹ tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn huyện năm 2020

Ngày đăng 05/03/2020 | 07:47  | Lượt xem: 47
Nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với việc tuyên truyền phổ biến...

Chương Mỹ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 31/01/2020 | 07:24  | Lượt xem: 43
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế, là nền tảng vững chắc góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội.  

"Ngày Pháp luật Việt Nam" giúp cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật có chất lượng, hiệu quả hơn

Ngày đăng 08/11/2019 | 08:54  | Lượt xem: 44
Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng...

Hội nông dân Chương Mỹ tuyên truyền Luật an toàn giao thông đường bộ

Ngày đăng 09/10/2019 | 05:48  | Lượt xem: 42
Được sự phối hợp của Ban kinh tế xã hội - Hội nông dân thành phố Hà Nội, sáng 8/10 Hội nông dân huyện Chương Mỹ đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho hơn 200 cán bộ, hội...

Chương Mỹ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Ngày đăng 10/09/2019 | 06:14  | Lượt xem: 43
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống; đồng thời gắn liền hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện...
Hiển thị 1 - 20 trong 29 kết quả.