Liên kết website

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 562
  • Tổng lượng truy cập: 77.922.623

thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn

Ngày đăng: 19/05/2021 | Lượt xem: 2

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN ĐÌNH HOA - PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CHƯƠNG MỸ

ĐIỆN THOẠI: 0913360665

EMAIL: nguyendinhhoa_chuongmy@hanoi.gov.vn

 

bản tin truyền hình