THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Viên Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội triển khai khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Y tế công; Giáo dục công
Ngày đăng 28/09/2023 | 11:55  | Lượt xem: 76

Viên Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội triển khai khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Y tế công; Giáo dục công

Thông tin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"
Trung bình (0 Bình chọn)