THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc huyện năm 2024
Ngày đăng 24/06/2024 | 16:00  | Lượt xem: 208

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc huyện năm 2024

1. Kế hoạch tổ chức thi tuyển;

2. Thông báo thi tuyển;

3. Mẫu đơn đăng ký.

Trung bình (0 Bình chọn)