THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Chương Mỹ năm 2023
Ngày đăng 29/09/2023 | 22:49  | Lượt xem: 1167

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Chương Mỹ năm 2023

1. Thông tin báo số 1831/TB-UBND ngày 27/9/2023;

2. Mẫu đơn;

3. Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 27/9/2023.

Trung bình (0 Bình chọn)