THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo điểm bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Chương Mỹ năm 2023
Ngày đăng 13/11/2023 | 17:48  | Lượt xem: 259

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo điểm bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Chương Mỹ năm 2023

Thông tin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"
Trung bình (0 Bình chọn)