THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Chúc Sơn và xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội:
Ngày đăng 15/03/2023 | 11:09  | Lượt xem: 56

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Chúc Sơn và xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội:

1. 02 thửa đất thuộc khu đất dịch vụ thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

2. Khu Miễu 2, hôn trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

3. Khu Miễu 3, Miễu 4, thôn Trung Vực Trong và Thôn Trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Trung bình (0 Bình chọn)