THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 07 dự án trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn, Văn Võ, Thượng Vực, Hữu Văn, Nam Phương Tiến thuộc huyện Chương Mỹ
Ngày đăng 29/03/2024 | 13:28  | Lượt xem: 150

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 07 dự án trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn, Văn Võ, Thượng Vực, Hữu Văn, Nam Phương Tiến thuộc huyện Chương Mỹ

Thông tin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"
Trung bình (0 Bình chọn)