THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại khu Miễu 3, Miễu 4 thôn Trung Vực Trong và Trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 09/03/2023 | 16:32  | Lượt xem: 42

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại khu Miễu 3, Miễu 4 thôn Trung Vực Trong và Trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông tin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"
Trung bình (0 Bình chọn)