THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo: Danh sách số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi viết vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023
Ngày đăng 13/05/2023 | 12:24  | Lượt xem: 1594

Thông báo: Danh sách số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi viết vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

 

Thông thin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"

Trung bình (0 Bình chọn)