THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính tháng 9-2023
Ngày đăng 03/10/2023 | 10:31  | Lượt xem: 87

Thông báo công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính tháng 9-2023

Thông tin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"
Trung bình (0 Bình chọn)