THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường các dự án trên địa bàn huyện
Ngày đăng 08/09/2023 | 16:33  | Lượt xem: 76

Thông báo công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường các dự án trên địa bàn huyện

1. Dự án xây mới Trạm y tế thị trấn Xuân Mai

2. Dự án xây dựng Trường Mầm non Thủy Xuân Tiên - khu Tiến Ân

3. Dự án xây dựng Trường mầm non Hữu Văn

4. Dự án xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Đông Sơn

Trung bình (0 Bình chọn)