THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày đăng 04/01/2023 | 10:09  | Lượt xem: 52

Thông báo công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

1. Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn;

2. Công ty CP đầu tư và thương mại Queenviet.

3. Công ty TNHH Miaki Việt Nam

Trung bình (0 Bình chọn)