THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trở lên trên địa bàn huyện Chương Mỹ - Tháng 10/2023
Ngày đăng 16/11/2023 | 19:37  | Lượt xem: 832

Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trở lên trên địa bàn huyện Chương Mỹ - Tháng 10/2023

 

Thông tin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"

Trung bình (0 Bình chọn)