THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công báo hạng mục công trình vi phạm Quy định về an toàn PCCC và ANTT bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động năm 2021 và 2022
Ngày đăng 29/12/2022 | 20:28  | Lượt xem: 51

Công báo hạng mục công trình vi phạm Quy định về an toàn PCCC và ANTT bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động năm 2021 và 2022

Công báo hạng mục công trình vi phạm Quy định về an toàn PCCC và ANTT  bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động năm 2021 và 2022 XEM TẠI ĐÂY

Trung bình (0 Bình chọn)