THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Chương trình phổ cập kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho người dân
Ngày đăng 30/09/2023 | 17:04  | Lượt xem: 1729

Chương trình phổ cập kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho người dân

1. Tải file hướng dẫn sử dụng nền tảng onetouch: "TẠI ĐÂY";

2. Tải tài liệu bồi dưỡng kỹ năng số của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội: "TẠI ĐÂY".

3. Tham gia các khóa học trực tuyến trên congdanso.vn: "TẠI ĐÂY".

4. Tham gia các khóa học trên ONETOUCH: "TẠI ĐÂY".

5. Đọc sách trên VNbook: "TẠI ĐÂY"

Trung bình (0 Bình chọn)