THÔNG BÁO THÔNG BÁO

“Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”
Ngày đăng 12/01/2023 | 20:54  | Lượt xem: 25

Ngày 30/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” nhằm mục đích nâng cao nhận thức về trách nhiệm trên không gian mạng cho người dùng Internet ở Việt Nam; cung cấp các thông tin, kỹ năng cơ bản nhất để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng có kiến thức tổng quan, cần thiết để nhận biết, ứng phó và xử lý có hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật có xu hướng tăng trên không gian mạng hiện nay.

 

Đường dẫn tải Sách điện tử Cẩm nang tin giả TẠI ĐÂY

Trung bình (0 Bình chọn)