PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN

Hoàng Diệu: Tổ chức Diễn tập phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng; Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tổng kết năm 2022

Ngày đăng 20/12/2022 | 11:30  | Lượt xem: 16
UBND xã Hoàng Diệu đã tổ chức diễn tập công tác phòng chống thiên tai (PCTT) thuộc đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” của UBND thành phố Hà Nội.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ ban hành Công điện về việc ứng phó với cơn bão số 3

Ngày đăng 09/12/2022 | 10:12  | Lượt xem: 8
Vào hồi 17 giờ 30 ngày 24 tháng 8 năm 2022, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) huyện Chương Mỹ đã ban hành Công điện số 03-CĐ/BCH về việc ứng phó với cơn bão số 3.