NỘI DUNG Ý KIẾN - GÓP Ý NỘI DUNG Ý KIẾN - GÓP Ý

UBND huyện Chương Mỹ: Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/03/2023 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2023

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả