Liên kết website

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 121
  • Tổng lượng truy cập: 44.758.332

danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

Ngày đăng: 11/03/2011 | Lượt xem: 2

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

STT

Họ Và tên

Chức vụ

Di động/Email

(1)

(2)

(3)

(5)

I

HUYỆN ỦY

 

1

Nguyễn Văn Thắng

Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ

0913373083

2

Tạ Quang Được

PBT.TT HU - CT.HĐND

0912.642.443

 

Các Ban Xây dựng Đảng, VPHU

 

1

VP. Huyện uỷ

02433866008

1

Vũ Ngọc Hòa

Chánh Văn phòng

0904647689

2

Trịnh Bá Công

Phó Chánh Văn phòng

0934718999

3

Trịnh Thị Tứ

Phó Chánh Văn phòng

0933451984

4

Nguyễn Văn Thắng

Lái xe

0963511966

5

Nguyễn Văn Thuân

Lái xe

0973199444

6

Nguyễn Ngọc Dũng

Văn thư - Lưu trữ

0984726258

7

Trần Thị Thanh

Tổng hợp

0974175660

8

Vũ Đặng Lan Anh

Thủ quỹ

0986113483

9

Lê Thị Hường

Lễ tân

0975964436

2

Ban Tuyên giáo

02433866152

1

Nguyễn Anh Viên

Trưởng ban

0904.337.624

2

Đào Xuân Hà

Phó Trưởng ban

0983034496

3

Nguyễn Thanh Thủy

Phó Trưởng ban thường trực

0915022388

3

Uỷ ban kiểm tra

02433866150

1

Tô Thị Nhàn

Chủ nhiệm thường trực

0965995068

2

Vũ Văn Chung Phó Chủ nhiệm UBKT 0977317247

4

Ban Tổ chức

02433866155

1

Trịnh Tiến Tường

Trưởng Ban

0988760587

2

Phạm Mạnh Tuấn

Phó Trưởng Ban

984848527

3

Bùi Minh Đức

Phó Trưởng Ban

01637699029

4

Lê Anh Tuấn

Phó Trưởng Ban

0904795089

5

Bùi Xuân Hào

Chuyên viên

0975117999

5

Ban Dân vận

02433866350

1

Nguyễn Mạnh Đạt

Trưởng ban

0976.061.937

2

Nguyễn Thị Thuyết

Phó Trưởng ban

0975852691

3 Chu Thị Minh Phó Trưởng ban Thường trực 0984897445

5

Nguyễn Thị Thùy

Chuyên viên

01695555843

6

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

02433866431
ttbdctchuongmy@gmail.com

1

Lê Ngọc Tuấn

Giám đốc

 

2

Nguyễn Văn Kiệm

Phó Giám đốc

0983327408

3

Vũ Xuân Hân

Văn thư

0976110984
xuanhan3tgh@yahoo.com

7

Ban Cán sự Đảng

 

1

Nguyễn Anh Điệp

Giám đốc

0987077998

II

HĐND HUYỆN 

 

1

Tạ Quang Được

PBT.TT HU, CT.HĐND huyện

0912642443

2

Nguyễn Văn Nam

PCT.TT.HĐND

0904014044
nguyenvannam_chuongmy@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Đình Sỹ

PCT.HĐND

0904493072

4

Nguyễn Thu Thủy

Nhân viên

0967460588
thuthuy.sr89@gmail.com

A

Ban KTXH - HĐND huyện

 

1

Trần Thị Đông

Trưởng Ban

0936551268

2

Trần Quyết Thắng

Phó Trưởng Ban

01664165858
tranquyetthang_chuongmy@hanoi.gov.vn

B

Ban Pháp chế - HĐND huyện

 

1

Lê Thế Hùy

Trưởng ban

0988703630

2

Đặng Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng ban

0904424724

III

UBND HUYỆN

02485891396

1

Đinh Mạnh Hùng

PBTHU - CT.UBND

0973998889
dinhmanhhung_chuongmy@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Minh Ngọc

PCT.TT.UBND

0962066218
ngoctp.tnmt@gmail.com

3

Nguyễn Ngọc Lâm

PCT.UBND

0912477775
ngoclam.tghu@gmail.com

4

Hoàng Minh Hiến

PCT.UBND

0904442359
hoangminhhien_chuongmy@hanoi.gov.vn

A

CÁC PHÒNG BAN THUỘC HUYỆN

 

1

VP.HĐND và UBND

02485891396
vanthu_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Trần Ngọc Thông

Chánh Văn phòng

0984280426
tranngocthong_chuongmy@hanoi.gov.vn

2

Đặng Thị Nam

Phó CVP - Một cửa

0983180873
namvp.ubndhuyen@gmail.com

3

Trịnh Viết Quang

PVP - Tổng hợp

0916026197
trinhvietquangqb@gmail.com

4

Vũ Văn Tuấn

PCVP - HCQT

 0942688886
vuvantuan_chuongmy@hanoi.gov.vn

5

Huỳnh Minh Lý

Kế toán

0902177679

6

Đặng Đình Dũng

Lái xe

0912264199
ngadung555@gmail.com

7

Nguyễn Hữu Đô

Lái xe

0904239927

8

Hoàng Tiến Dũng

Lái xe

0912456074

9

Nguyễn Phượng Anh

Văn thư

01632882388
nguyenphuonganh_chuongmy@hanoi.gov.vn

10

Nguyễn Thị Hiền

Lễ tân

01638680408

11

Nguyễn Danh Dũng

Bảo vệ

0963868024

12

Dương Văn Mạnh

Bảo vệ

0915935693

1.1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC

02433719539

1

Nguyễn Thị Hường

Thủ quỹ

0964912233

2

Nguyễn Văn Sính

ĐK kinh doanh

0936590297

3

Nguyễn Thị Thu Trang

Lĩnh vực TNMT

0977588118

4

Nguyễn Tiến Thành

Lĩnh vực VH&TT

0988199898

5

Hoàng Bảo Lâm

Lĩnh vực Y tế, XD

0988243713

6

Vũ Thị Nhàn

L.vực LĐTBXH

0982360441

1.2

Thường trực Tiếp công dân

02485865686
bantiepcongdan_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Đặng Thị Nam

Trưởng BTCD

0983180873
namvp.ubndhuyen@gmail.com

2

Nguyễn Anh Dũng

Chuyên viên

0912667779

3

Nguyễn Tự Huy

Chuyên viên

0968897980

4

Nguyễn Thị Luyến

Chuyên viên

0974228135
nguyenthiluyen_chuongmy@hanoi.gov.vn

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 02433866005
ptckh_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Bùi Mạnh Thắng

Trưởng phòng

0942486688

2

Lưu Công Mạnh

Phó trưởng phòng

0988.681.107

3

Phạm Thị Lan Anh

Phó trưởng phòng

0982.168.172

4

Nguyễn Thị Tốt

Phó trưởng phòng

 

5

Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên viên

0914424442

6

Nguyễn Thị Thu Hương

Nhân viên

0983643693

7

Vũ Ngọc Tú

Chuyên viên

0942.688.866

3

Phòng Tài nguyên MT

866097
ptnmt_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Minh Đạt

Phó phòng

0983936168

2

Lã Văn Tùng

Phó phòng

0904504468

3

Nguyễn Thị Thu

Văn thư - thủ quỹ

0904024768

4

Phòng QLĐT huyện

02433866032
pqldt_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Trịnh Duy Oai

Trưởng phòng

0987.136.688

2

Trịnh Hữu Quý

Phó phòng

0984.181.606

3

Nguyễn Văn Long

Phó phòng

0987838864

4

Trần Tuấn Minh

CB Văn phòng

0977.524.664

5

Phòng Nội vụ

866019
pnv_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Trường Năng

Trưởng phòng

0912858189

2

Đỗ Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng

0912838395

4

Nguyễn Hữu Thìn

Phó trưởng phòng

0976005519

5

Nguyễn Thị Phượng

Phó trưởng phòng

0985989688

7

Nguyễn Xuân Nghệ

Chuyên viên

0963533699

8

Lê Thanh Hà

Chuyên viên

0983758866

9

Trịnh Đăng Hiên

Nhân viên

0936671983

10

Nguyễn Thị Hòa

Nhân viên

0973188289

6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

02433718319
pldtbxh_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Đình Nghĩa

Trưởng phòng

0988089466

2

Đặng Viết Huệ

Phó Trưởng phòng

0968571456

3

Tô Thị Đào

Phó Trưởng phòng

0982088898

4

Lê Thị Xuân

Kế toán

0984964323

5 Nguyễn Đức Thanh Phó Trưởng phòng  

7

Phòng Kinh tế

02433866016
pkt_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Đặng Viết Xuân

Trưởng phòng

0904306783

2

Hoàng Văn Thám

Phó phòng

0912569661

3

Nguyễn Đức Học

Phó phòng

0932276886

4

Nguyễn Văn Cường

Phó phòng

0979840997

5

Trần Thị Hường

Chuyên viên

0984082884

6

Nguyễn Hữu Chung

Nhân viên

0987688073

7

Đào Thị Thanh

Chuyên viên

0914341898

8

Đỗ Thị Lý

Chuyên viên

0978147566

9

Nguyễn Thị Mỹ

Chuyên viên

0975488276

10

Hoàng Mạnh Hùng

Nhân viên

0984530555

8

Phòng Tư pháp

717824
ptp_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Trịnh Bá Thường

Trưởng phòng

0917939888

2

Hoàng Mạnh

Phó Trưởng phòng

0983990548

3

Nguyễn Văn Hợi

Chuyên viên

0978320359

4

Lê Anh Dũng

Phó Trưởng phòng

0977637828

5

Vũ Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

0978747710

6

Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên

0975165115

9

Phòng Văn hóa và Thông tin

02433866080
pvhtt_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Văn Lợi

Trưởng phòng

01659759999

2

Trịnh Văn Ban

Phó Trưởng phòng

0946202583

3

Nguyễn Như Độ

Phó Trưởng phòng

0989850306

4

Vũ Ngọc Xạ

Phó Trưởng phòng

0988379288

5

Phạm Thị Mai Hương

Chuyên viên

0977626850

6

Nguyễn Thu Phương

Chuyên viên

0988401582

10

Phòng Y tế

02433718147
pyt_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Văn Hà

Trưởng phòng

0982326298

2 Nguyễn Minh Ngọc Phó Trưởng phòng  

2

Đoàn Đình Quyền

Cán sự

0904491458

3

Trịnh Thị Ngọc

Cán sự

0983292137

4

Đào Thị Tuyết

Cán sự

0972230431

5

Nguyễn Thị Miến

nhân viên

0982625078

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo

02433866400
pgddt_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Đức Hòa

Trưởng phòng

0914366374

2

Tạ Thị Thu Hương

Phó phòng

01682291976

3

Đặng Thị Yến

Phó phòng

0912797122

4 Dương Thị Thanh Phó Trưởng phòng 0982801066

5

Nguyễn Văn Hiếu

Chuyên viên

0904411316

12

Thanh tra huyện

02433866198
thanhtra_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Chu Văn Thông

Chánh Thanh tra

0915043198

2

Bùi Văn Toàn

P.Chánh Thanh tra

0984374529

3

Phùng Thị Thủy

P.Chánh Thanh tra

0977889259

4

Đặng Đình Thịnh

P.Chánh Thanh tra

0983676688

5

Lương Thị Hoạch

Thanh tra viên

0978999012

6

Lê Ngọc Nam

Cán bộ Thanh tra

0982544828

7

Vương Đình Tuyển

Cán bộ Thanh tra

0974285586

B

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN

 

1

Ban Quản lý đầu tư XD huyện

bqlda_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Đỗ Hoàng Anh Châu

Giám đốc

0912266422

2

Trần Văn Sơn

Phó Giám đốc

0984336789

3

Đào Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0983149666

4

Hoàng Văn Chuyền

Chuyên viên

0982569512

2

Trung tâm Phát triển quỹ đất

02433718375
ttptqd_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Đỗ Xuân Tình

Giám đốc

0932230968

2

Nguyễn Ngọc Khánh

Phó Giám đốc

0904258900

3

Nguyễn Thị Hải

Phó Giám đốc

 

4

Phạm Khắc Toàn

Phó Giám đốc

0932140639

5

Mai Thế Bằng

Kế toán

0904164201

6

Bùi Hoàng Hiệp

Nhân viên

0906287450

3

Trung tâm VHTT&TT

02433866015
dtt_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Bùi Thị Tú Oanh

Phó Giám đốc

0976365429

2

Trần Thị Mỹ Linh

Phó Giám đốc

0947697260

3

Vũ Duy Phong

Nhân viên

0977267535

4

Nguyễn Thị Nga

Nhân viên

0934470199

5

Ngô Văn Thiều

Nhân viên

0904235507

6

Nguyễn Phi Thường

Nhân viên

0979729378

7

Nguyễn Việt Hưng

Nhân viên

0982330881

8

Lê Hoài Lưu

Nhân viên

0972011400

4

Trung tâm GDNN-GDTX

gdtx_chuongmy@hanoiedu.vn

1

Nguyễn Duy Hùng

Giám đốc

0909911696

2

Nguyễn Nghiêm Hưng

Phó giám đốc

0917705604

3

Đặng Thị Như Quỳnh

Phó giám đốc

0981475556

4 Bùi Văn Đồng Phó Giám đốc 0936850838

4

Nguyễn Mạnh Phong

Chủ tịch Công đoàn

0989895856

5

Nguyễn Thị Hà

Tổ trưởng Hành chính - Tổng hợp

0912812300

5

Đội quản lý trật tự Xây dựng

ttxd_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Lò Văn Cường

Đội trưởng

0915535286

2

Nguyễn Vũ Quang

Đội phó

0964302288

3 Nguyễn Văn Đảm Đội phó 0982356259

IV

CÁC NGÀNH KHỐI NỘI CHÍNH

 

1

Công an huyện

02433866014

1

Trần Trí Dũng

Trưởng công an

01645786666

2

.............

Phó công an

0912143072

3

Nguyễn Văn Luyến

Phó công an

0904760668

4

Nguyễn Thành Trung

Phó công an

0982222689

5

Lê Mạnh Thanh Việt

Phó công an

01689889999

6

Trần Đình Thắng

Đội trưởng TH

0989342266

7

Bùi Đức Mậu

Phó Đội TH

0988264266

8

Nguyễn Ngọc Khánh

Đội trưởng đội AN

0904232201

9

Tống Quang Hiếu

ĐTr. CSĐTTP về TTXH

0987528668

10

Đỗ Duy Chiến

ĐTr. Đội điều tra TH

0912263955

11

Trần Văn Huấn

 

0983354529

12

Ngô Tuấn Đạt

ĐTr. Đội CSĐTTP Ma Túy

0936129677

13

Nguyễn Văn Chuyên

ĐTr. Đội QLHC

0913033695

14

Nguyễn Khắc Minh

ĐTr. XDPT và PTX

0986361278

15

Tô Xuân Toàn

Tr. CATT X.Mai

0983866014

16

Trịnh Xuân Hùng

Trưởng đồn CA TXT

0912629909

17

Ngô Thế Tân

Tr. Đồn Miếu Môn

0904047344

2

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

02433717187

1

Lê Hồng Đăng

Chỉ huy Trưởng

0975400573

2

Lê Văn Tuân

Chính trị viên

0915436331

4

Đỗ Xuân Nhuận

P.CHT - Động viên

0985699712

5

Đ/c Thạch

Phó CHT BCHQS

 

6

Nguyễn Ngọc Thiệp

PCH trưởng - Q sự

0904516697

7

Hoàng Văn Kha

P.Tham mưu trưởng

0982037305

8

Lương Văn Nhuận

Trưởng ban HCKT

0988099210

3

Toà án nhân dân

 

1

Nguyễn Văn Tuấn

Chánh án

0912002225

2

Nguyễn Tiến Trường

Phó Chánh án

0912994544

3

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phó Chánh án

0915263696

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

Thẩm tra viên

0928272799

5

Tô Mạnh Hà

Thư ký

0984563499

4

Viện Kiểm Sát

 

1

Nguyễn Duy Soạn

Viện trưởng

0982335862

2

Trương Văn Xà

Phó viện trưởng

0912813461

3

Đỗ Mạnh Hà

KSV - VPTH

0906123879

5

Chi cục Thi hành án

cctha_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

 

Chi cục trưởng

 

2

Cao Văn Phong

Phó Chi cục trưởng

0988173999

3

Bùi Huy Hoàng

Phó Chi cục trưởng

0988015781

4

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên

0919452688

V

CƠ QUAN NGÀNH DỌC

 

1

Bệnh viện Đa khoa

02433866224

1

Đặng Trần Chiến

Giám đốc BV

0904262265

2

Đặng Đình Hùng

Phó giám đốc BV

0983242562

3

Nguyễn Thị Nga

Phó giám đốc BV

01698360745

4

Nguyễn Đình Kiệp

TP TCHC

0902289045

5

Phạm Xuân Hưởng

TP KHTH

0982491016

6

Nguyễn Thị Thu

TP TCKT

0989282856

7

Lê Đại Thanh

TP Điều dưỡng

01683710497

2

Trung tâm Y tế

02433866556
ttythcm@hanoi.gov.vn

1

Dương Viết Tài

Giám đốc

0915043215

2

Vũ Thị Yến

Phó Giám đốc

0986067089

3

Tạ Văn Thiềng

Phó Giám đốc

0997616669

4

Nguyễn Đăng Mạnh

TP.TCHC

0913055742

5

Nguyễn Duy Kính

Tr.Phòng KHNV

0976387819

6

Dương Mạnh Hùng

Phó Giám đốc

0912596786

7

Nguyễn Thị Huế

 

0936141075

8

Nguyễn Thị Việt

 

01239997998

9

Nguyễn Thị Lan Hương

Cán bộ hành chính

01678784622

3

Văn phòng Đăng ký đất đai

 

1

Đào Anh Đức

Giám đốc

0936346228

2

Nguyễn Thị Kim Ngọc Hằng

Phó Giám đốc

 0914277729

3

Nguyễn Anh Nam

Phó Giám đốc

0976256538

4

Phùng Thị Dung

Viên chức

0976578299

5

Đỗ Văn Tình

Nhân viên

0979872699

6

Phạm Thị Phương Anh

Nhân viên

0963582891

4

XN Thuỷ lợi C. Mỹ

02433866041

1

Đỗ Việt Dũng

Giám đốc

0936898468

2

Đỗ Hữu Tuấn

P.Giám đốc

0913260785

3

Vũ Văn Dũng

TP. TC - HC

0973605079

4

Nguyễn Trọng Ánh

T.Phòng kỹ thuật

0934567204

5

Lưu Công Quyến

PP Kỹ thuật

0977676173

6

Trần Thị Nữ Trang

TP. Tài vụ

01666083754

7

Trần Đại Nhân

Cụm Phụng Châu

0935361975

8

Nguyễn Đức Phúc

Cụm Chi Lăng

01632761379

9

Nguyễn Quang Dũng

Cụm Hạ Dục

0935865898

10

Ngô Quốc Khởi

Cụm Yên Duyệt

0982360785

11

Nguyễn Trọng Sơn

Cụm Đông Sơn

0983760759

12

Đặng Trần Hưng

Cụm Vùng Hồ

01683170417

5

Chi cục Thuế

02433866056
cct_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Bùi Kim Khiên

Chi cục trưởng

0904145239

 

Nguyễn Thiị Thu Hằng

Phó Chi cục trưởng

0983603163

2

Lê Huy Khôi

Chi cục phó

0904343187

3

Nguyễn Mạnh Thảo

Chi cục phó

0912693119

4

Hoàng Đình Triều

Chi cục phó

0983730567

5

Nguyễn Văn Rư

ĐT HC,NS,TV

0976061966

6

Nguyễn T. Hồng Minh

ĐT Ktra Nội bộ

0904650954

7

Nguyễn T.Thu Hằng

ĐT Ktra Thuế

0983603163

8

Lê Hữu Việt

ĐT trước bạ, thu khác

0904326667

9

Nguyễn Thị Minh

ĐT NV, DT,KK.

0962889688

11

Nguyễn Văn Vững

ĐT miền C. Sơn

0978002569

12

Vũ Duy Tình

ĐT miền Quảng Bị

0903487787

13

Tạ Quang Diện

ĐT miền Gốt

0976396345

6

Ngân hàng No&PPNT

nhnnptnt_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Đăng Kỳ

Giám đốc

 

2

Trịnh Thị An

TP.KTNQ

0985369633

3

Lê Thị Hiền

Phó GĐ

0984047368

4

Đào Thị Thu Hiền

T. phòng HC&NS

0912503548

5

Nguyễn Huy Duy

Phó phòng KTNQ

0934456636

7

Kho bạc

FAX: 717637; TEL: 02433866071
kbnn_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Lê Văn Tuyền

Giám đốc

0906599716

2

Bùi Lệ Thuỷ

Phó giám đốc

0917975008

3

Trịnh Minh Tiến

Kế toán trưởng

0989665067

4

Trần Thị Nga

Thủ quỹ

01214059505

5

Tổng hợp

   

8

Công ty Điện lực Chương Mỹ

02422631859
dl_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Trần Ngọc Mười

Giám đốc

0963436833

2

Nguyễn Minh Tuấn

PGĐKT

0962128686

3

Phạm Ngọc Tuấn 

PGĐKD

0962158666

4

Đào Quốc Thái

PGĐXS

0966965968

5

Lê Quốc Vượng

TP Tổng hợp

0963300668

6

Nguyễn Duy Lê

PP Tổn hợp

0968136668

9

Bảo việt Chương Mỹ

02433866160

1

Đỗ Văn Hoàn

Trưởng phòng

0912.075.562

10

Bưu Điện Chương Mỹ

02433867101

1

Võ Thị Minh Tuyết

Trưởng Bưu điện

0914.060.299

2

Nguyễn Thanh Vân

PGĐ

0433504082

3

Nguyễn T.Hồng Vân

NV TH

0439954568

4

Ng Thị Thu Hà

Trưởng B/c C.Sơn

0433502929

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng b/c X. Mai

0433502060

6

Dương Thị Cúc

Trưởng b/c phát

0433502198

7

Dương Thị Lan Anh

b/c Hoàng Văn Thụ

0916189332

8

Hoàng Thị Mai

B/c Trường Yên

0912973986

9

Vũ Thị Ngọc Lan

B/c Miếu Môn

0916007635

10

Ng. Thị Bích Ngọc

Trưởng Thu cước

0439981266

11

Đội Viễn thông

02433866000

1

Trần Văn Long

Đội trưởng

 

2

Hoàng Thế Hoà

Đội phó

0912447784

12

Quản lý Thị trường

02433866059

1

Lưu Thị Anh

Đội trưởng

 

2

Đỗ Hưng Thanh

P.Đội trưởng

0912893963

3

Nguyễn Hữu Vinh

P.Đội trưởng

0948811359

4

Trần Văn Tú

P.Đội trưởng

0904013747

5

Đỗ Phương Thủy

CC phụ trách VP

0904288197

13

Đội Thanh tra GT

02433717904

1

 

Đội trưởng

 

2

Trần Văn Minh

Đội phó

963884298

14

Chi cục Thống Kê

02433866128
cctk_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Trịnh Đăng Kiểm

Chi cục trưởng

0914323377

2

Hoàng Thị Ngọc Chuyên

Phó chi cục trưởng

01669227739

15

BHXH huyện

 

1

Trần Văn Hoan

Giám đốc

0986961786

2

Nguyễn Thị Hồng

Phó giám đốc

0982141966

3

Nguyễn Thiện Khoa

Phó giám đốc

0989848368

4

Đỗ Văn Hải

PGĐ

0982517798

5

Vũ Đình Thành

Kế toán trưởng

0915912738

16

Ngân hàng chính sách

02433868870
nhcsxh_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

 

Giám Đốc

 

2

Nguyễn Văn Chuẩn

Phó GĐ

0904479769

17

Trạm Khuyến nông

02433866116

1

Nguyễn Văn Hùng

Trạm Trưởng

0979841426

2

Nguyễn Thanh Phong

Phó Trạm trưởng

0979155975

3

Nguyễn Thị Giang

Nhân viên

01653492636

18

Trạm Thú y

 

1

Trần Thị Thu Hằng

Trạm trưởng

0915010676

2

Bùi Đắc Hải

Trạm phó

0943039998

3

Trần Trọng Tuyên

Trạm phó

0904498498

4

Nguyễn Thị Thúy

Kế toán

0973177675

5

Nguyễn Thị Dung

Phụ trách Dịch tễ

0985999893

6

Đào Thị Dung

Hành chính

01697044930

19

Trạm BVTV

02433866225

1

Trần Thị Thu Trang

Trạm trưởng

0986043605

2

Nguyễn T. Hoàng Mai

Phó Trạm

0916777886

3

Nguyễn Thị Tuệ

CB tổng hợp

0979044025

20

Hạt kiểm lâm Chương Mỹ

02433721246

1

Nguyễn Danh Sáu

Hạt trưởng

0913028294

2

Lê Hiếu Văn

Hạt phó

0936329269

4

Trần Đức Tài

Trạm Miếu Môn

0983223481

5

Nguyễn T.Lan Anh

Kế toán

0979412916

6

Nguyễn Thị Thủy

CBVP

0979380930

VI

CÁC HỘI, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

1

Hội chữ thập đỏ

02433866540

1

Đỗ Đình Thê

Chủ tịch

0984154968

2

Nguyễn Văn Chung

PCT

0961197589

3

Nguyễn Thế Hải

Cán bộ

0972449367

4

Nguyễn Thị Hà Phương

Cán bộ

0936322329

2

Hội Đông y

 

1

Nguyễn Văn Lịch

Chủ tịch

01646364287

3

Hội người cao tuổi

 

1

Nguyễn Thị Hà

Chủ tịch

0983122107

4

Hội Người mù

02433866193

1

Trần Trung Kiên

Chủ tịch

 

2

Nguyễn Trung Uý

Cán bộ tổng hợp

0977569677

5

Hội Nông dân

02433866279
hnd_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Đăng Hùng

Chủ tịch

0915111408

2

Phạm Minh Thức

Phó chủ tịch

0972012009

3

Nguyễn Văn Úy

Phó Chủ tịch

0986445745

6

Hội Liên hiệp Phụ nữ

02433866240
hpn_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Bùi Thị Lan

Chủ tịch

0985426720

2

Nguyễn Thị Luận

Phó Chủ tịch

0936293442

3

Nguyễn Thị Hường

Cán bộ

0982737395

7

Huyện Đoàn

0423229501
hd_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Thị Kim Anh

Bí thư

0914532500

2

Trần Đình Huân

Phó bí thư

0973286089

2

Đặng Thùy Linh

Phó bí thư

01687099907

8

Liên đoàn Lao động

 

1

Nguyễn Hợp Tiến

Chủ tịch

0962890986

2

Nguyễn Hoài Dương

Phó Chủ tịch

0915554875

3

Phùng Xuân Kim

P. Chủ tịch

0904.052.633

4

Lương Xuân Tình

CB

0973.695.145

5

Tống Đức Quy

Chuyên viên

0985.670.448

9

Mặt trận Tổ quốc 

02433866223
ubmttq_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Vũ Xuân Hùng

Chủ tịch Thường trực

0934467112

2

Nguyễn Văn Hạnh

Phó Chủ tịch

0934647217

3

Lê Văn Tụ

CB chuyên trách

433502730

4

Nguyễn Thị Quyên

Uỷ viên TT

01228338007

5

Nguyễn Thị Mai

CB chuyên trách

0934473266

10

Hội Cựu Chiến Binh

02433866322
hccb_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Văn Thiều

Chủ tịch

0988767838

2

Nguyễn Đắc Huần

Phó Chủ tịch

0986560661

3

Cấn Văn Thăng

Phó Chủ tịch

01664105196

4

Nguyễn Quang Dũng

Cán bộ chuyên trách

01676979257

11

Hội cựu TNXP

 

1

Trần Viết Đa

Chủ tịch

 

2

Vũ Thị Thinh

Phó Chủ tịch

 

3

Trần Văn Hùng

VP

0985162578

VII

CÁC TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN

 

1

TrườngTHPT C. Mỹ B

02433841018

1

Hoàng Huy Binh

Hiệu trưởng

0913345566

2

Nguyễn Hồng Thúy

Hiệu phó

0988757066

2

TrườngTHPT C.Động

02433866021
C3chucdong@hanoi.edu.vn

1

Nguyễn Sỹ Khiêm

Hiệu trưởng

0912116069

2

Đỗ Công Thính

Phó Hiệu trưởng

0904780148

3

Nguyễn Huy Ba

Phó Hiệu trưởng

0934545008

3

Trường THPT C.Mỹ A

02433717174

1

Nguyễn Hồng Quang

Hiệu trưởng

0988119126

2

Nguyễn Thanh Toàn

Phó hiệu trưởng

0915139238

3

Nguyễn Thắng Lợi

Phó hiệu trưởng

0989381007

4

Nguyễn Thị Sinh

NV văn thư

01699142961

4

Trường THPT X. Mai

02433840225
c2xuanmai@hanoiedu.vn

1

 

Hiệu trưởng

 

2

Nguyễn Đình Tiến

Hiệu phó

0969978568

3

Đặng Thanh Bình

Hiệu phó

0983840176

4

Lê Thị Phương Thảo

Hiệu phó

0988091471

5

Trường THPT Ngô Sỹ Liên

 

1

Nguyễn Huy Chuyển

Hiệu trưởng

0912120323

2

Nguyễn Hữu Sáu

Phó hiệu trưởng

0947093591

3

Nguyễn Huy Lực

PCT.HĐQT

0912031653

6

Trường THPT Đặng Tiến Đông

 

1

Nguyễn Huy Khanh

Hiệu trưởng

0989977865

7

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

c3trandainghia@hanoiedu.vn

1

Trần Hữu Lê

Hiệu trưởng

0984761369

2

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phó Hiệu trưởng

0974418785

8

Trường ĐHSP - TDTT

 

1

Phạm Xuân Thành

Hiệu trưởng

0942978098

2

Nguyễn Văn Thời

Hiệu phó

0988331868

3

Lê Thanh

BGH

0987394148

4

Nguyễn Duy Quyết

BGH

0989531668

5

Phạm Thị Hương

Q.TP Đào tạo

0912692408

6

Hoàng Hữu Phúc

Trưởng Trạm y tế

0904434978

9

Trường Cao đẳng NN&PTNT Bắc Bộ

 

1

Nguyễn Công Phong

Hiệu trưởng

0904283232

2

Lê Trung Hưng

Hiệu phó

0983963799

3

Trần Ngọc Hưng

Hiệu phó

0915075377

4

Lê Văn Tỳ

Phó phòng TC-HC

0915453416

10

Trường ĐHLN

02433840233
fuv@hn.vnn.vn

1

Trần Văn Chứ

Hiệu trưởng

0912923298

2

Nguyễn Văn Tuấn

Phó hiệu trưởng

0903252533

3

Phạm Văn Chương

Phó hiệu trưởng

0903248317

4

Nguyễn Văn Quân

CT.HĐ trường

0988681158

5

Nguyễn Văn An

TP tổ chức cán bộ

0912469915

6

Vũ Đăng Tuệ

PP tổ chức cán bộ

0912372901

7

Nguyễn Vũ Lâm

TP hành chính TH

0902282889

8

Nguyễn Phúc Yên

PP hành chính TH

0989885389

9

Trần Ngọc Thể

PP hành chính TH

0904068479

11

Trường CĐCĐ Hà Tây

 

1

Nguyễn Ngọc Xuân

Hiệu trưởng

 

2

Nguyễn Doãn Tiến

Hiệu phó

 

4

Phòng tổ chức HC

   

12

Trường Trung cấp cảnh sát vũ trang

 

1

Võ Hữu Canh

Phó hiệu trưởng

0912208861

2

Lê Văn Khuyến

Phó hiệu trưởng

0912649469

3

An Quốc Toán

Phó hiệu trưởng

0903411933

4

Nguyễn Quốc Bồi

Phó hiệu trưởng

0915252488

5

Trịnh Văn Khải

Phó hiệu trưởng

0983431957

6

Nguyễn Công Hoan

TP HCTH

0912175273

VIII

CÁC CƠ QUAN KHÁC

 

1

Kho J 106

 

1

Trực ban nội vụ

   

2

Trực thông tin

   

2

Lữ đoàn 201

 

1

Hồ Viết Trương

Lữ đoàn trưởng

0978655325

2

Nguyễn Văn Hướng

Phó lữ đoàn

0983115069

3

Vũ Đức Vinh

Trưởng ban HC

0983072991

3

Sư đoàn 308

 

1

Doãn Thái Đức

Sư đoàn trưởng

01666282222

2

Nguyễn Bá Thông

Chính ủy Sư đoàn

0983026394

3

Trương Quang Hoài

Phó SĐT TMT

0982328895

4

Lê Quang Ngọc

Phó Chính ủy SĐ

0988165331

5

Trương Mạnh Dũng

Phó SĐ Trưởng

0966318686

6

Lê Văn Hải

CN Chính trị SĐ

0914.344.374

7

Mai Duy Soi

Trưởng Ban BVAN

0986.755.746

8

Trực ban tác chiến Sư đoàn

 

4

Nhà máy A31

69502140; 02433841147

5

Đoàn Địa chất tây bắc

840684; 721123

6

Cty Giống gia Cầm Lương Mỹ

 

1

Vũ Xuân Hương

Bí thư Chi bộ

0913578830

2

Phùng Đình Ký

Phó bí thư Chi bộ

0912305143

7

XN giống cây trồng Hà Tây

02433840130

1

Nguyễn Văn Bách

Giám đốc

0988739676

2

Phan Thị Huệ

Phó giám đốc

01277248159

3

Đỗ Thị Thanh Nhàn

Tổ chức

0915016934

4

Trần Thị Hiền

Kế toán

0904016759

5

Lê Thị Quỳnh

Thủ quỹ

0979772557

8

Tập đoàn Phú Mỹ

 

1

Chu Đức Lượng

Tổng giám đốc

0913 213329

2

Lê Minh Nghĩa

Phó TGĐ

0982 752626

3

Đàm Tiến Bội

Phó TGĐ

0913 343151

4

Trần Sỹ Nam

Phó TGĐ

0982862626

5

Lê Văn Giang

Phó TGĐ

0982832626

6

Phạm Thị Thanh Hương

Chánh Văn Phòng

0989408333

7

Hoàng Thị Thúy

Cán bộ văn phòng

0972786908

IX

KHỐI XÃ, THỊ TRẤN

 

1

Thị trấn Xuân Mai

02433840215
ttxm_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Đình Dân

BTĐU

0983120165

2

Nguyễn Thành Viễn

CT HĐND

01696971968

3

Nguyễn Mạnh Hà

CT.UBND

0983720966

4

Mai Thị Thanh

PCT.HĐND

0983170678

5

Nguyễn Huy Du

PCT.UBND

0912065042

6

Phùng Xuân Hải

PCT.UBND

0936257222

7

Trần Tuấn Thành

VP-TK

0973751187

8

Lê Thị Vân

VP - TK

0984113678

2

Thị trấn Chúc Sơn

0439997811
ttcs_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Đình Khả

BT Đảng uỷ

0915192996

2

Đặng Thị Hồng Hạnh

CT.HĐ

0904.424.724

3

Nguyễn Tiến Hạnh

CT.UBND

0915451884

4

Nguyễn Quang Du

PCT HĐND

0936.514.660

5

Nguyễn Văn Đức

PCT UBND

0902.294.500

6

Nguyễn Xuân Canh

PCT UBND

0914266290

7

Nguyễn Quốc Cương

CB VP

0904.760.656

3

Xã Thuỵ Hương

02433866413
xthuong_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Mạc Đình Được

Bí thư Đảng ủy

0987277872

2

Nguyễn Hữu Hải

CT.HĐND

0988066868

3

Nguyễn Hữu Thắng

CT UBND

01693541009

4

Nguyễn Thị Duyên

PBT TTĐU

0934521685

5

Đặng Ngọc Hùng

PCT UBND

0978307142

6

Dương Đắc Bảo

PCT.UBND

0987338999

7

Bùi Xuân Toàn

PCT HĐND

01698222712

8

Lê Thị Thủy

VP-TK

0988042665

4

Xã Lam Điền

02433130410
xld_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Văn Thanh

Bí thư Đảng ủy

0978995737

2

Đặng Văn Hùng

CT HĐND

0988703618

3

Đặng Đình Dũng

CT UBND

0988760594

4

Nguyễn Thị Phòng

PBT Đảng ủy

0967855848

5

Dương Đắc Lân

PCT HĐND

0985345781

6

Đặng Đình Bình

PCT UBND

0988760596

7

Trần Văn Quang

PCT UBND

0965014499

8

Đặng Đình Tập

VP-Thống kê

0988703616

9

Nguyễn Thị Mai

VP-Thống kê

0961068810

5

Xã Hoàng Diệu

02433841020
xhdieu_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Lê Thị Chính

BTĐU, CT.HĐND

0983102278

2

Nguyễn Đắc Dương

Chủ tịch UBND

0982370857

3

Đào Danh Dũng

PBT TT ĐU

0977616955

4

Tạ Văn Khuê

PCT.UBND

0982240399

5

Hà Văn Nhuận

PCT UBND

0983638689

6

Nguyễn Đình Hưng

VP-TK

0977629787

6

Xã Thượng Vực

02433131021
xtv_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Cao Văn Thúy

Bí thư Đảng ủy

0974 130 625

2

Cao Văn Mỹ

Chủ tịch HĐND

0967 436633

3

Nguyễn Bá Sâm

Chủ tịch UBND

0982 982 448

4

Phạm Thị Thanh Huyền

PBT ĐU

01645 164788

5

Phạm Duy Tiên

PCT.HĐND

0904 230113

6

Đặng Đình Trắc

PCT.UBND

0973 885 021

7

Nguyễn Thị Thảo

VP - TK

0965 11 8856

7

Xã Văn Võ

02433841088
xvv_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Chu Văn Khang

BTĐU

0902587719

2

Nguyễn Kim Văn Tiến

Chủ tịch HĐND

0982482627

3

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch UBND

0974375079

4

Nguyễn Văn Phú

PBT Đảng ủy

0982720294

5

Nguyễn Văn Xuyên

CT HĐND

0974937376

6

Phan Văn Hùng

PCT UBND

0967737965

7

Trần Văn Thạch

VP - TK

01684717295

8

Xã P.Nam An

02433841074
xpna_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Lê Văn Bộ

Bí thư Đảng ủy

01682572494

2

Lê Văn Thạch

CT.HĐND

09822074469

3

Đỗ Văn Phòng

CT.UBND

0982412368

4

Nguyễn Thị Nga

PBT Đảng ủy

01656573007

5

Nguyễn Thị Huệ

PCT UBND

0915311954

6

Lê Minh Huấn

PCT.HĐND

 

7

Vũ Thị Thùy

VP thống kê

0989195560

8

Nguyễn Văn Lợi

VP thống kê

01694702257

9

Xã Hoà Chính

02433771111
xhc_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Lê Ngọc Tuấn

Bí thư ĐU

0975014068

2

Trần Văn Trung

CT.HĐND

0989.390.679

3

Nguyễn Văn Chính

CT.UBND

0984.587.367

4

Trương Thị Ngư

PBT ĐU

01693248508

5

Trần Thị Nga

PCT.HĐND

0969803609

6

Nguyễn Ngọc Sơn

PCT. UBND

0986431600

7

Đặng Thị Hằng

CB Văn phòng

01674531369

10

Xã Ngọc Hoà

02433866272
xnh_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Đặng Đình Họa

BTĐU, CT.HĐND

0904052344

2

Trịnh Duy Thịnh

Chủ tịch UBND

0904156175

3

Trịnh Văn Tuệ

PBT Đảng ủy

0904705698

4

Hoàng Minh Tân

PCT.UBND

0904570352

5

Trịnh Duy Hòa

PCT UBND

0936370389

6

Nguyễn Thu Huyền

CB Văn phòng

0989097007

11

Xã Đại Yên

02433866371
xdy_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Đặng Tiến Hoàng

BT Đảng uỷ

0988084527

2

Nguyễn Viết Tiến

CT.HĐND

0936715532

3

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch UBND

0989927189

4

Đặng Đình Khải

PBT Đảng uỷ

0988146722

5

Nguyễn Văn Linh

PGĐ

01695028769

6

Đặng Duy Khoa

PCT HĐND

01668929802

7

Dương Viết Huy

Văn phòng

0904784922

12

Xã Hợp Đồng

02433841527
xhdong_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Đỗ Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

0973837392

2

Lương Văn Tuyên

CT.HĐND

0973477480

3

Trần Đình Chình

CT.UBND

0979418517

4

Nguyễn Tuấn Đạt

PBT.TT ĐU

0982320859

5

Ng.T.Lan Hương

PCT.HĐND

 

6

Nguyễn Hữu Quế

PCT.UBND

0944558468

7

Bùi Hữu Tha

PCT.UBND

0984772761

8

Nguyễn Thị Nhàn

VP- TK

0987558863

13

Xã Quảng Bị

02433841002
xqb_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Đào Kim Khánh 

Bí thư, CT.HĐ

0972317213

2

Vũ Văn Mạnh

Chủ tịch UBND

0979449681

3

Nguyễn Khả Nhất

PCT.HĐND

 

4

Phùng Xuân Thắng

PCT UBND

0973943400

5

Trịnh Thị Hạnh

PCT UBND

0987878306

6

Trần Thị Thu Hương 

VP – thống kê

0975718966

7

Đỗ Như Mạnh 

VP – thống kê

0972551682

14

Xã Đồng Phú

02433841013
xdp_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Lê Thị Hồng Lan

BT Đảng uỷ

0979411519

2

Nguyễn Văn Bái

CT.HĐND

0976061961

3

Phạm Văn Hải

CT.UBND

0984342089

4

Cao Văn Phương

PBT ĐU

0987356392

5

Lại Tiến Thạc

PCT.HĐND

0904402039

7

Lê Trọng Quỳnh

PCT.UBND

 

8

Đỗ Xuân Hưng

CB Văn phòng

01687745648

9

Cao Thị Thu

CC VP

01667450799

15

Xã Trần Phú

02433841063
xtphu_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Văn Chín

Bí thư xã Trần Phú

0963972867

2

Nguyễn Văn Long

CT.HĐND

 

3

Đặng Đình Bình

CT. UBND

0979251044

4

Đinh Văn Nhức

PCT. UBND

0986672282

5

Vũ Văn Luyện

VP-TK

0987827879

16

Xã Hồng Phong

xhp_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Vũ Lập

Bí thư Đảng ủy

0976061976

2

Vũ Xuân Lượng

Chủ tịch HĐND

0982557851

3

Đào Minh Tuấn

Chủ tịch UBND

0904695709 

4

Nguyễn Đức Triện

PBT Đảng ủy

01645799998

5

Ngô Duy Vương

PCT HĐND

0982841223

6

Phạm Minh Công

PCT UBND

0977211887

7

Vũ Văn Khương

Công chức VP-TK

01699807777

8

Nguyễn Duy Cương

Công chức VP-TK

0966695865

17

Xã Đồng Lạc

02433841037
xdl_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Tiến Doanh

Bí thư Đảng ủy

0985294337

2

Nguyễn Thị Luyên

Chủ tịch HĐND

01254298686

3

Nguyễn Bá Thành 

Chủ tịch UBND

0987558862

4

Hà Tiến Phước

PBT Đảng ủy

0963433983

5

Nguyễn Duy Bình

PCT.HĐND

 

6

Nguyễn Xuân Quang

PCT. UBND

0975112399

7

Nguyễn Văn Tưởng

Cán bộ VP-TK

0987313163

8

Phượng Thị Thùy

Cán bộ VP-TK

0972883555

18

Xã Tốt Động

02433866713
xtd_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Tô Thị Nhàn

Bí thư Đảng ủy

0965995068

2

Trịnh Văn Cường

CT.HĐND

01682299917

3

Nguyễn Trọng Trận

CT.UBND

0936687507

4

Đặng Đình Sơn

PCT.HĐND

0976166788

5

Nguyễn Đăng Quý

PCT.UBND

0975295444

6

Nguyễn Văn Luật

PCT.UBND

0966354863

7

Vũ Viết Đề

CB Văn phòng

01693837970

8

Phùng Thị Hải

CC VP

0985737222

19

Xã Hữu Văn

02433711538
xhv_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Phùng Xuân Thư

BTĐU, CT.HĐ

0962288163

2

Phùng Xuân Toàn

Chủ tịch UBND

0977201968

3

Phùng Duy Tố

Phó Bí thư TT ĐU

0971253688

4

Phùng Huy Công

PCT.HĐND

0987858077
phunghuyconghv@gmail.com

5

Nguyễn Ngọc Phượng

PCT.UBND

0978095888
ngocphuonghv67@gmail.com

6

Nguyễn Ngọc Sỹ

CC VP

0973034893

7

Trịnh Lê Ngọc

VP UBND

0976197269
ngoccmhn@gmail.com

20

Xã Hoàng Văn Thụ

02433711533
xhvt_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Trương Văn Cừ

BT, CT.HĐND

01688671929

2

Lê Trung Hà

CT.UBND

0977837688
letrungha@gmail.com

3

Nguyễn Thanh Huyên

Phó BT Đảng ủy

0988974681

4

Hà Đăng Chúc

PCT.HĐND

0967322722

5

Lê Hoài Thi

PCT.UBND

0979560667

6

Nguyễn Thanh Xuân

PCT.UBND

0985890779

7

Nguyễn Duy Hoàn

CB VP - TK

0987446224

8

Lương Thị Ngọc Phúc

CB VP - TK

0963471296
phucanh21@gmail.com

21

Xã Mỹ Lương

02423247497
xml_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Trịnh Bá Thường

Bí thư

0917939888

2

Nguyễn Văn Thủy

Chủ tịch HĐND

0975106149

3

Nguyễn Văn Hoa

Chủ tịch UBND

0986586821

4

Cao Đình Thắng

PCT.HĐND

 

5

Đinh Văn Thắng

PCT.UBND

01697106562

6

Hạ Huy Quang

CC VP

01699274923

22

Xã Phụng Châu

02433866295
xpc_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Xuân Tuyến

Bí thư ĐU

0987399556

2

Nguyễn Kim Ngân

Chủ tịch UBND

0904277258
nganphu08@gmail.com

3

Nguyễn Đình Hanh

Chủ tịch HĐND

0987558362

4

Trần Việt Dũng

PCT.UBND

0982034666

5

Nguyễn Chí Thuần

PCT.UBND

0904461763

6

Nguyễn Xuân Hưng

VP - TK

0433866295

7

Nguyễn Thị Hường

CBVP

0987399682

23

Xã Tiên Phương

02433866199
xtp_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Như Đức

BTĐU

0912846456

2

Tống Quang Lợi

Chủ tịch HĐND

0984988376

3

Tống Bá Lương

CT.UBND

0988594255

4

Nguyễn Thị Minh

Phó CT UBND

0968578386

5

Nguyễn Như Vân

PCT.UBND

09891931175

6

Nguyễn Văn Lành

PCT.HĐND

0975341386

7

Tống Bá Bình

Cán bộ VP-TK

0976364828

24

Xã Phú Nghĩa

02433866095
xpn_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Hoàng Gia Uyên

Bí thư Đảng uỷ

0982208252

2

Vương Thị Hằng

CT.HĐND

01686959668

3

Nguyễn Văn Doanh

CT.UBND

0982356067

4

Nguyễn Đình Thỉnh

PBTTT  ĐU

0986775809

5

Vương Văn Cẩn

PCT. HĐND

0982568672

6

Trần Văn Phụng

PCT.UBND

0982747009

7

Trần Bá Vệ

PCT. UBND

0986346256

8

Hoàng Thị Hương

VP

0987696099

9

Vương Thị Thanh Xuân

VP-TK

0963431294
Vuongxuan.vp86@gmail.com

25

Xã Trung Hoà

02433910533
xthoa_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Trần Trọng Phú

BTĐU

0934456935

2

Đào Thị Hòa

CT.HĐ

0979455435

3

Trần Trọng Luyện

CT.UBND

0985036310

4

Nguyễn Huy Viễn

PCT HĐND

0936008946
nguyenhuyvienubnd@gmail.com

5

Nguyễn Quang Huy

PCT UBND

0979395376

6

Nguyễn Đức Giang

PCT UBND

0934488321
gianghdnd77@gmail.com

7

Trịnh Bá Việt

VP-TK

0989451410

8

Nghiêm Xuân Vũ

VP - Thống kê

0934317981
xuanvukh5tc24hvhc@gmail.com

26

Xã Trường Yên

02433910104
xty_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Lê Thị Hạnh

Bí thư Đảng ủy

01696 477688
lehanhttbdct@gmail.com

2

Hoàng Văn Giáp

CT.HĐND

0902036386
hoanggiapdutruongyen@gmail.com

3

Nguyễn Gia Dư

CT UBND

0979233112
dutruongyen@gmail.com

4

Đỗ Văn Ba

PCT.UB

0961921961

5

Nguyễn Xuân Vần

PCT.UB

0968524848

6

Nguyễn Hữu Thông

PCT HĐND

01699109795
thong1962@gmail.com

7

Lê Văn Định

CC VPTK

0973119150
vptkty@gmail.com

8

Nguyễn Bá Tài

CC VPTK

0989107646
taivptk@yahoo.com.vn

27

Xã Đông Sơn

xds_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Hoàng Văn Thi

BTĐU, CT.HĐ

0912219435

2

Trịnh Xuân Bền

CT.UBND

0988311246

3

Nguyễn Phú Hanh

PBT ĐU

01293529124

4

Trần Trọng Vinh

PCT.HĐND

0932398008
quangvinhdongson@gmail.com

5

Đỗ Hữu Hóa

PCT.UBND

0904001018

6

Trần Văn Thọ

PCT.UBND

0934559468
tranvanthotpds@gmail.com

7

Đỗ Tiến Hùng

VP – TK

0912099039
tienhunglsb@gmail.com

8

Nguyễn Thị Thường

VP – TK

0936531116
thuongvpds@gmail.com

28

Xã Đông Phương Yên

02433910723
xdpy_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Hồng Phong

BTĐU

0912813288

2

Nguyễn Gia Tư

CT.HĐND

0989349649
giatu285@gmail.com

3

Trần Văn Tiến

CT.UBND

0988760569
Tunganhdpy@gmail.com

4

Trần Thị Oanh

PBT.TT ĐU

0985415963

5

Nguyễn Đắc Hùng

PCT.HĐND

0973276687
dachungdpy@gmail.com

6

Phan Ngọc Huấn

PCT.UBND

0986090929
phanngochuan929@gmail.com

7

Phạm Văn Quyền

PCT.UBND

0936378077
quyenhadpy@gmail.com

8

Nguyễn Thị Linh

VP-TK

0936134766
xdpy_chuongmy@hanoi.gov.vn

29

Xã Thanh Bình

02433811835
xtb_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Nguyễn Hữu Sáng

Bí Thư Đảng ủy

0912813328

2

Lê Quốc Thực

Chủ tịch HĐND

0915349628

3

Trần Bá Xiêm

Chủ tịch UBND

904047334

4

Nghiêm Thị Sáu

PBT Đảng ủy

0987565935

5

Lưu Công Anh Tuấn

PCT. HĐND

0904430067

6

Nguyễn Ngọc Sang

PCT.UBND

01669242174
sangtckhchuongmy@gmail.com

7

Nguyễn Viết Thoại

PCT.UBND

0989430758

8

Đào Thị Quyên

VP- TK

0979147808
xhdong_chuongmy@hanoi.gov.vn

9

Nguyễn Văn Thạch

VP - TK

0904070477

30

Xã Thủy Xuân Tiên

02433840336
xtxt_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Lê Quý Long

BT Đảng uỷ

0904014433

2

Nguyễn Văn Mạnh

CT.HĐND

0912357846

3

Nguyễn Bá Duân

CT.UBND

0904014224

4

Nguyễn Trọng Chiến

PCT.UBND

0915899732

5

Nguyễn Văn Nam

PCT.UBND

0901581966

6

Nguyễn Duy Khoát

PCT.HĐND

01262090172

7

Trần Văn Hiển

CB Văn phòng

0979553499

8

Tạ Thị Loàn

Văn phòng – TK

0972538922

31

Xã Nam Phương Tiến

02433711636
xnpt_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Doãn Tiến Tình

BT Đảng uỷ

0986099644

2

Hoàng Bá Phích

CT.HĐND

0987411268

3

Nguyễn Văn Vĩnh

CT.UBND

0979730189

4

Nguyễn Trọng Đông

PCT.HĐND

0983287997

5

Nguyễn Chiến Thắng

PCT.UBND

0974462154

6

Đỗ Đình Trung

PCT.UBND

0989532878
dodinhtrung99@gmail.com

7

Nguyễn Thị Uyên

CB Văn phòng

0988203018

8

Nguyễn Tất Điệp

CB VP- TK

0986649260

32

Xã Tân Tiến

02433711501
xtt_chuongmy@hanoi.gov.vn

1

Vũ Công Nam

BTĐU, CT.HĐND

01692681224

2

Nguyễn Văn Mạnh

CT. UBND

0987898128

3

Nguyễn Công Thịnh

PBTĐU

0984154968

4

Nguyễn Văn Vượng

PCT. HĐND

0977411763

5

Nguyễn Văn Thái

PCT. UBND

0984284156

6

Nguyễn Hữu Định

PCT. UBND

01689248668

7

Vũ Công Hùng

VP - TK

0912778785

8

Đào Danh Tuấn Phong

VP - TK

01223357999

 

Huyện nhà qua ống kính

bản tin truyền hình


Quê hương anh hùng