BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Thắng

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Trịnh Tiến Tường

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

Nguyễn Đình Hoa

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Hoàng Minh Hiến

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

5

Nguyễn Đình Sỹ

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

6

Nguyễn Trường Năng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7

Nguyễn Anh Viên

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

8

Tô Thị Nhàn

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

9

Nguyễn Ngọc Lâm

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

10

Nguyễn Thành Trung

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

11

Nguyễn Đình Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

12

Vũ Xuân Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

13

Bùi Mạng Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

14

Tống Văn Thái

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Phương

15

Vũ Văn Chung

Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

16

Vũ Ngọc Hòa

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy

17

Nguyễn Đình Nghĩa

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

18

Chu Văn Khang

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

19

Nguyễn Văn Lợi

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

20

Trịnh Duy Oai

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

21

Nguyễn Hồng Phong

Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy

22

Lê Ngọc Tuấn

Huyện ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

23

Trịnh Bá Thường

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

24

Vũ Công Nam

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Tiến

25

Nguyễn Mạnh Hà

Huyện ủy viên, Phó Bi thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai

26

Nguyễn Thị Kim Anh

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện

27

Trần Thắng

Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

28

Trần Thị Thu Hằng

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế huyện

29

Phùng Thị Thủy

Huyện ủy viên, Phó Chánh Thanh tra huyện

30

Nguyễn Hữu Thìn

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Văn Võ

31

Đỗ Tuấn Anh

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện

32

Nguyễn Văn Hà

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Y tế huyện

33

Đào Anh Đức

Huyện ủy viên, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đât đai huyện

34

Nguyễn Đức Hòa

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

35

Đỗ Hoàng Anh Châu

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

36

Chu Thị Minh

Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy

37

Lê Thị Hạnh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Trường Yên

38

Lã Văn Tùng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Lam Điền

39

Bùi Minh Đức

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện